body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Kaikki Artikkelit

Testamentti
Testamentin määräykset eivät välttämättä ole yksioikoisia. Perittävä voi pyrkiä ennaltaehkäisemään perintöriitojen syntymistä testamentin määräyksillä. Perittävä voi testamentissa ilmaista, mikä olisi hänen mukaansa oikeudenmukainen jako perillisten kesken.
Lue Lisää
Suostumuslauseke osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön suostumus.
Lue Lisää
Perinnöstä luopuminen vai perintöosuuden luovuttaminen?
Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen ilmoittaa, ettei hän aio ottaa vastaan tulevaa perintöä. Perintöosuuden luovuttaminen sitä, että perillinen ottaa perinnön ensin vastaan, jonka jälkeen hän luovuttaa osuutensa haluamalleen taholle.
Lue Lisää
Lunastuslauseke osakeyhtiössä
Lunastuslauseke on lyhyesti ilmaistuna yhtiöjärjestykseen lisättävä määräys siitä, kenellä ja milloin on oikeus lunastaa yhtiön osake/osakkeet niiden uudelta omistajalta.
Lue Lisää
Myyjän tiedonantovirhe – Tesla ja FSD (Full Self-Drive)
Tässä artikkelissa tarkastellaan myyjän vastuuta ja ostajan oikeuksia tilanteessa, jossa ajoneuvon ominaisuuksista on annettu vääriä tietoja.
Lue Lisää
Kiista vuokra-asunnon loppusiivouksesta johti käräjille
Tässä artikkelissa käsitellään oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista vuokra-asunnon loppusiivousta koskevassa vuokrariidassa.
Lue Lisää
Tilattua Peugeot e-2008 sähköautoa ei voida toimittaa – myyjän vastuu? Miten asiasta kirjoittaa lakimies entä miten saman asian ilmaisee tekoäly?
Oletteko kuulleet tekoälystä, Chat GPT:stä? Entä Hullujen Päivien epäonnisesti myymistä Peugeot e-2008 autoista? Perehdyimme kumpaankin asiaan ja teimme testin, miten tekoäly kirjoittaisi artikkelin myyjän vastuista.
Lue Lisää
Edunvalvontavaltuutus – Miksi?
Edunvalvontavaltuutuksella valtuuttaja voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan omista asioistaan, jos valtuuttajasta itsestään tulee myöhemmin siihen kykenemätön esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi.
Lue Lisää
Perunkirjoitus
Perunkirjoituksen toimittaminen on tehtävä määräajassa ja se tulee toimittaa, vaikka perittävältä jäisi vain velkoja. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, joka sisältää mm. tiedot perittävän varoista, veloista ja kuolinpesän osakkaista.
Lue Lisää
Ostaja vaatii hinnanalennusta
Asunnon virheet ovat usein laatuvirheitä. Ostajalla on näissä tilanteissa oikeus vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta. Ostajan onkin hyvä olla tietoinen, mitkä seikat vaikuttavat hinnanalennuksen määräytymiseen ja mitä velvollisuuksia ostajalla itsellään on.
Lue Lisää
Asuntokaupan purku kosteusvaurio
Asunnon kosteusvaurio on ikävä yllätys. Asunnon kosteusvaurio voi oikeuttaa kaupan purkamisen. Se missä tilanteessa purkuoikeus syntyy, määräytyy asuntokaupoissa asuntokauppalain ja kiinteistökaupoissa maakaaren perusteella.
Lue Lisää
Myyjän vastuu asuntokaupassa kosteusvaurio
Myyjä on pääsääntöisesti vastuussa asunnosta löytyvistä virheistä ja asunnon kosteusvaurioista, mutta vastuu voi tietyissä tilanteissa rajoittua tai poistua kokonaan. Myyjä ei kuitenkaan vastaa asunnon virheistä loputtomiin, minkä lisäksi ostajan oma toiminta voi vaikuttaa myyjän vastuun laajuuteen.
Lue Lisää
Hovioikeus purki autokaupan, vaikka autoliike oli valmis maksamaan osan korjauksesta
Tuoreen hovioikeuden tuomion mukaan autokauppa on purettava, jos autoliike vaatii ostajaa osallistumaan auton korjauskustannuksiin.
Lue Lisää
Matkailuvaunukaupan purku, ennen 1.1.2022
Ostaja voi kohdata ongelmia solmittuaan matkailuvaunukaupat. Tämä voi johtaa siihen, että ostaja haluaa purkaa kaupan. Ostajan on kuitenkin tärkeää tietää, että mikä tahansa ongelma ei oikeuta purkamaan kauppaa.
Lue Lisää
Talopaketin hinnankorotus
Sillä joka ylivoimaiseen esteeseen vetoaa, on aina näyttötaakka siitä, että jossain on ylivoimainen este. Se ei siis riitä, että ilmoitetaan materiaalipulan olevan ylivoimainen este ja sen perusteella nyt nostetaan hintoja.
Lue Lisää

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä