body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Muista nämä asiat, kun autosi rikkoutuu

1.Reklamoi kirjallisesti
Kirjoita esimerkiksi vapaamuotoinen sähköposti automyyjälle tai hyödynnä Kuluttajaviraston reklamaatioapuria.

2.Hanki Vikadiagnoosi
Hanki autostasi vikadiagnoosi. Sinulla on oikeus viedä autosi itse valitsemallesi korjaamolle. Pyydä korjausarvio kirjallisena!

3.Soita Laki Lehtoselle
Me annamme sinulle kattavan arvion oikeuksistasi ilmaiseksi. Usein asia ratkeaa jo antamiemme ilmaisten neuvojen avulla.

Mitä tehdä, kun käytetty auto hajosi heti oston jälkeen?

Ostamasi käytetty auto hajosi heti oston jälkeen. Auton moottori rikkoutuu seuraavana päivänä tai viiden kuukauden kuluttua. Valitat asiasta autoliikkeeseen ja autoliike kertoo sinulle, että se korjaa auton, mutta sinun on maksettava korjauksesta puolet tai enemmänkin. Voiko tämä olla oikein?

Katso oikealta puolelta lyhyt video kuluttajansuojasta autokaupassa.

Vastaus tuohon yllä mainittuun kysymykseen on selkeästi ei. Kuluttajansuojalla autokaupassa tarkoitetaan sitä, että autokaupalla on varsin ankara vastuu korjata autossa havaitut viat tai purkaa kauppa.

Hyvin yksinkertaistetusti autoliikkeellä on kuluttajansuojalain perusteella vuoden kuluessa auton luovutuksesta lähes aina velvollisuus korjata auto veloituksetta tai jos autoliike ei korjaukseen suostu niin autokauppa voidaan purkaa.

Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystymme kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

Mitä ongelmia autokauppaan yleensä liittyy?

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimivaan kuluttajaneuvontaan otettiin yhteensä 14 000 kertaa yhteyttä liittyen autokauppaan. Mistä tämä johtuu?

Lakimiehen näkökulmasta erikoisinta autokauppaan liittyvissä ongelmissa ovat ne niin kutsut selvät tapaukset, joita alalla riittää vuodesta toiseen. Käytetty auto ostetaan kymmenillä tuhansilla euroilla ja kun auton moottori esimerkiksi rikkoutuu viikon kuluttua kaupasta, ei autokauppa ole kovin innostunut korjaamaan virhettä. Pääsääntöisesti ongelmat hoituvat yleensä ostajan ja myyjän neuvotteluilla, mutta yllättävän suuressa osassa riitoja joudutaan kääntymään kuluttajaneuvonnan tai kuluttajariitalautakunnan puoleen tai jopa käräjöimään.

Autokaupassa kuten muussakin ostamisessa on hyvä pitää mielessä maalaisjärki. Pienistä puutteista ei kannata riidellä, mutta suuremmissa ongelmissa oikeuksistaan kannattaa pitää kiinni. Olemme näille sivuille koonneet varsin kattavan tietopaketin autokauppaan liittyviä kysymyksiä ja toivottavasti niihin myös vastauksia. Meille voi myös aina soittaa ja kysyä näkemystä juuri siihen omaan ongelmaan.

Olemme havainneet, ettei tiedon jakaminen tee meitä työttömiksi, mutta hyvät ohjeet saattavat auttaa yksittäistä auton ostajaa eteenpäin, jolloin yleensä pitkä ja kallis oikeusprosessi voidaan välttää.    

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.
Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Milloin autokaupassa on tapahtunut virhe?

Auton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Milloin asiakas voi vaatia autokaupan purkamista?

Mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään, korjaamasta autoa kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Mitä eroa on takuulla ja kuluttajansuojalain mukaisella myyjän virhevastuulla?

Takuu on myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle. Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu lakiin ja velvoittaa aina myyjää. Myyjä ei siten voi vaikuttaa virhevastuun sisältöön ja kestoon, eikä hän voi kaventaa virhevastuun laajuutta omilla ehdoillaan. Takuun ehdot myyjä puolestaan saa itse määrittää.

Mitä vaihtoehtoja myyjällä on vastata asiakkaan valitukseen rikkinäisestä tuotteesta?

Ensisijaisesti myyjän on korjattava rikkinäinen tuote tai vaihdettava se vastaavanlaiseen uuteen tuotteeseen. Ostajalla on oikeus valinta, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Jos virhettä ei saada oikaistuksi edellä mainituilla keinoilla, voi kyseeseen tulla hinnanalennus tai jopa kaupan purku.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia myyjällä on kuluttajansuojalain mukaan?

Myyjällä on oikeus saada tarjoamastaan tavarasta tai palvelusta maksu. Jos ostaja rikkoo hänen ja myyjän välisen sopimuksen, voi myyjälle syntyä oikeus purkaa kauppa ja saada vahingonkorvauksia. Lisäksi virhetilanteissa ostajan on ensisijaisesti tuotava tavara myyjälle korjattavaksi, eikä hän siten voi turvautua muun toimijan korjauspalveluihin. Myyjän velvollisuutena on luovuttaa tavara tai palvelu ostajalle sekä mahdollisissa virhetilanteissa oikaista virhe.

Mitä oikeuksia kuluttajansuojalaki takaa kuluttajalle?

Kuluttajansuojalain ensisijaisena tehtävänä on suojata kuluttajaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupankäynnissä. Kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajaa varsinkin kaupan ongelmatilanteissa. Ostajalla on esimerkiksi oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä tai kieltäytyä kauppahinnan maksamisesta, jos myyjä ei täytä sopimusta vaaditulla tavalla. Virhetilanteissa kuluttajalla on oikeus virheen oikaisuun, hinnanalennukseen tai kaupan purkuun sekä vahingonkorvauksiin.

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto?

Varsinkin käytetyn tavaran kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on” -ehtoa. Tavara myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on. Käytetyissä tavaroissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja käyttämisen merkkejä ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa ulkopuolelle. ”Sellaisena kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä.

Mistä saa apua esimerkiksi riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän kanssa. Jos kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi, voi kuluttaja kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Uusimmat artikkelit

Kaikki Artikkelit

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä