body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Moottoripyöräriidat

Välittäjän vastuu moottoripyöräkaupassa
Myyjäliikkeiden käyttäminen välittäjänä on yleistä käytettyjen moottoripyörien kaupassa, jolloin yksityinen henkilö haluaa myydä käytetyn moottoripyöränsä. Tässä artikkelissa keskitytään tilanteisiin, joissa myyjänä on yksityishenkilö. Tarkoituksena on selventää, millainen on välittäjänä toimivan myyjäliikkeen vastuun sisältö ja laajuus suhteessa ostajaan.
Lue Lisää
Moottoripyöräkaupan purku alkaen 1.1.2022
Moottoripyöräkauppa ei aina ole onnistunut. Kaupan solmimisen jälkeen on voinut ilmetä ongelmia, joiden seurauksena ostaja haluaa purkaa kaupan. Kaupan purku on kuitenkin viimesijainen keino kaupan ongelmien ratkaisuksi, joten usein ongelmat pyritään ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Ostajan kannattaa olla tietoinen, milloin ja millä perusteilla hänelle syntyy lopulta oikeus purkaa kauppa. Kuluttajansuojalaki sääntelee tarkastelun kohteena olevia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kaupan purkutilanteita.
Lue Lisää
Käytetyn moottoripyörän takuu alkaen 1.1.2022
Ostitko moottoripyörän 1.1.2022 tai sen jälkeen? Jos vastauksesi on kyllä - tämä artikkeli koskee sinua. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaavalintaista, joten hän ei välttämättä tällaista halua käytetylle moottoripyörälle tarjota. Myyjä ei kuitenkaan vältä vastuutaan tilanteissa, joissa takuuta ei ole. Ostajan suojana on tällöin myyjän lakisääteinen virhevastuu.
Lue Lisää
Moottoripyörän ostaminen yksityishenkilöltä
Yksityishenkilöiden välistä kaupankäynnissä sovellettava laki on kauppalaki. Kannattaako lähteä tekemään kauppoja toisen yksityishenkilön kanssa ja jos kannattaa, mitä yksityishenkilöiden välisessä kaupanteossa tulee ottaa huomioon?
Lue Lisää
Käytetyn moottoripyörän takuu
Onko takuun ottaminen turhaa, kun myyjällä on jo lakiinkin perustuva virhevastuu? Tätä kysymystä pyritään valottamaan tässä artikkelissa, jossa käsitellään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä käytetyn moottoripyörän kauppaa.
Lue Lisää
Moottoripyöräkorjaamon vastuu virheistä
Kuluttajansuojalaki määrittää sen, miten korjaamon tulee toimia korjauspalveluita tarjotessaan ja niitä toteuttaessaan. Näiden perusteella voidaan lähteä tarkastelemaan sitä, onko korjauksessa ollut virhe vai ei.
Lue Lisää
Käytetyn moottoripyöräkaupan purku 14 vrk
Tässä artikkelissa keskitytään nykypäivänä hyvin yleiseen tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty moottoripyöräkauppa. Kyseessä ovat etämyyntitilanteet, joissa moottoripyöräkauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä.
Lue Lisää
Moottoripyöräkaupan purku
Tässä artikkelissa selvennetään virheen perusteella tehtävää moottoripyöräkaupan purkua ja mitä vaikutuksia purulla on osapuoliin. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan sekä kahden yksityishenkilön välisten moottoripyöräkauppojen purkutilanteisiin.
Lue Lisää
takaisin alkuun

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä