body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Perinnönjakoihin liittyviin toimeksiantoihin erikoistunut lakiasiaintoimisto

Perinnönjako ja siihen liittyvät asiakirjat
Maksuton neuvonta

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Omaisen nukuttua pois, syntyy periville henkilöille velvollisuus toimittaa perunkirjoitus, josta perinnönjako oikeastaan alkaa. Perukirjassa luetellaan vainajan omaisuus ja velat sekä mahdollinen lesken omaisuus. Perunkirjoitustilaisuus on pääsääntöisesti pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä.

Perukirjalla ja perunkirjoituksella on kaksi tarkoitusta. Toinen tarkoituksista on toimia verottajalle selvityksenä perintöveroa varten ja toisaalta perukirjan perusteella suoritetaan myöhemmin perinnönjako.

Perinnönjako suoritetaan, joko sopimalla kuinka varat jaetaan tai jos jaosta syntyy erimielisyyttä, pesänjakajan tekemänä. Pesänjakajan, tai mikäli pesän varoissa on epäselvyyttä pesänselvittäjän, määrää aina käräjäoikeus, pesän osakkaan hakemuksesta.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy toimii tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä sekä pesänjakajana. Hoidamme myös perunkirjoituksen toimittamisen, tarvittaessa sukuselvityksistä lähtien.

Lue lisää: Miten perintö jaetaan?

Testamentti

Lähtökohtaisesti omaiset perivät vainajan. Mikäli laissa määrättyyn perimysjärjestykseen halutaan tehdä muutos, tulee henkilön tehdä testamentti. Testamentilla siis määrätään, kenelle omaisuuden halutaan perinnönjaossa siirtyvän.

Testamentti on tehtävä tarkkoja muotomääräyksiä noudattaen, jotta testamentin tekijän toiveet varmasti toteutuisivat. Testamentti on tehtävä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän on myös omakätisesti allekirjoitettava testamentti.

Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa saajalle koko omaisuuden tai osan omaisuudesta. Yleistestamentinsaajasta tulee myös kuolinpesän osakas ja perunkirjoitusvelvollinen.

Testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti. Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä tietyistä esineistä tai tietystä summasta rahaa.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy tekee testamentit pitäen huolen siitä, että testamentin tekijän viimeinen tahto käy testamentista selkeästi ilmi. Huolellisesti tehty testamentti on tae sille, etteivät perittävät onnistu kumoamaan testamentin tekijän viimeistä tahtoa perinnönjaossa.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.
Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Kauanko perinnönjako kestää?

Perinnönjaon kestolle ei ole laissa asetettu määräaikaa. Perinnön jakaminen ei ole pakollista, mutta se tulee kuitenkin aloittaa, jos pesän osakas sitä vaatii. Toisinaan pesä jätetään kokonaan jakamatta esimerkiksi verotuksellisista syistä. Pesä voidaan jakaa myös vain osittain, mikäli osakkaat sopivat tästä yhteisesti.

Voiko perinnönjaon hoitaa itse?

Osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla, joko itse tai hakemalla pesänjakajaa käräjäoikeudelta. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, jos osakas sitä vaatii tai jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu.

Mistä saa apua perinnönjakoasioissa?

Perinnönjakoasioissa voit huoletta kääntyä meidän puoleemme. Laki Lehtosella autamme mielellämme perinnönjaon toimittamisessa ja neuvomme perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

Mitä eroa on perunkirjoituksella ja perinnönjaolla?

Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat.
Perinnönjako toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen. Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan konkreettisesti perukirjan pohjalta.

Uusimmat artikkelit

Kaikki Artikkelit

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä