body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Selvitämme aina ensiksi, voidaanko asiaan liittyviä kuluja hakea asiakkaan koti-, liikenne- tai yritysvakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutus kattaa tyypillisesti suuren osan asiassa syntyvistä kuluista. Haemme yleensä oikeusturvavakuutuksen asiakkaittemme puolesta ilman kuluja.

Mikäli vakuutusta hakiessa käy ilmi, ettei vakuutus kata oikeudenkäyntikuluja, on asiakkaalla aina oikeus päättää toimeksianto kuluitta. Haluamme tällä käytännöllä varmistaa sen, ettei asiakkaalle aiheudu asiasta mitään yllättäviä kuluja. Annamme pyydettäessä aina arvion asian hoitamisesta aiheutuvista kuluista. Arvion osalta on kuitenkin hyvä huomioida, ettei tarkan arvion antaminen riitaisessa asiassa ole kovin helppoa, koska asiaan käytettävään työmäärään vaikuttaa asian laajuus sekä kuinka pitkälle asia joudutaan viemään. Etämyynnissä annettavaan ennakkotietoon voit tutustua täällä.

Yleisimmät siviiliriidat

Yleisimmin hoitamissamme siviiliriidoissa kuluttaja-asiakkaan maksettavaksi jää oikeusturvavakuutuksen jälkeen noin 15 % laskusta. Asiakkaan maksettavaksi jää siis keskimäärin noin 500 – 1 500 euroa riippuen siitä joudutaanko asia viemään käräjäoikeuteen vai saadaanko asia sovituksi ennen käräjöintiä.

Laajat riita-asiat

Laajoissa riita-asioissa, kuten kiinteistöihin liittyvissä riidoissa, asiakkaan maksettavaksi voi tulla edellä mainittuja summia huomattavasti suurempiakin summia. Tällaisista kuluista sovitaan kuitenkin aina asiakkaan kanssa ennen kustannusten syntymistä.

Oikeudenkäyntiin etenevät asiat

Tuomioistuimessa ratkaistussa asiassa vastapuoli tuomitaan yleensä maksamaan sekä omat että vastapuolen kulut. Tällaisessa tilanteessa avustamme tai ohjeistamme päämiestämme edellä mainittujen kulujen perinnässä vastapuolelta.
Tuntiveloituksemme kuluttaja-asiakkaille on 310 euroa (alv 24 %). Jos asiakkaalle myönnetään oikeusapua, noudatamme palkkion määrästä annettuja säännöksiä. Yritysasiakkaiden kohdalla tuntiveloituksemme neuvoitellaan tapauskohtaisesti. Yleisesti hoitamissamme asioissa tuntiveloituksemme yritysten osalta on ollut 300-400 euroa (alv 0%).

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä