body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkatoimistoille

Avustamme matkailuun liittyvissä asioissa ainoastaan matkatoimistoja, jotta voimme minimoida esteellisyyskysymykset. Tarjoamme apuamme haastavien reklamaatioiden käsittelyssä sekä matkailulainsäädännön konsultointiapua. Meillä Laki Lehtosella on yhteensä yli 100 vuotta kokemusta matkailualalta. Joten voimme aidosti sanoa tuntevamme alan ja näin ollen myös tarjota apuamme alan asiantuntijana.

Mitä meidän palkkaaminen maksaa? Ota meihin yhteyttä, jolloin kartoitamme yrityksesi tarpeet ja voimme tehdä tarjouksen yrityksesi tarpeita kuunnellen. Yleisesti hinnoitteluumme voit tutustua täällä.
Ota yhteyttä

Missä asioissa voimme palvella matkatoimistoja?

Haastavien reklamaatioiden käsittely
Reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vasta siinä vaiheessa, kun matkatoimisto on pyrkinyt sopimaan asian ensiksi itse, mutta asiakas ei ole halukas sovintoon.

Matkailulain­säädännön konsultointi
Matkailulain­säädäntö kuten matkailu on globaalia. Yrityksellämme on kattava kansainvälinen verkosto, jonka avulla pystymme avustamaa matkatoimistoja suomalaisessa, EU-tason sekä kansainvälisessä lainsäädännössä.

Haastavien reklamaatioiden käsittely

Mitä tilanteissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vai onko se sitä koskaan? Olemme menestyksekkäästi hoitaneet useamman yrityksen kanssa reklamaatioiden ulkoistamista, joten seuraavassa on meidän omia mietteitämme siitä, koska ulkoistaminen tuo resurssi- ja kustannussäästöjä.

Sisäinen reklamaatioiden käsittely on yleensä kannattavinta hoitaa siihen pisteeseen, kun asiakas tyytyy yrityksen tarjoamaan vastaukseen. Vastaus voi olla pahoittelu, lahjakortti seuraavaa matkaa varten tai yksinkertaisesti rahakorvaus. Tämmöisissä tilanteissa yritys voi usein luottaa siihen, että asiakas kokee yrityksen tarjoaman vastauksen mieleiseksi ja näin ollen asiakas todennäköisesti palaa seuraavan matkan osalta käyttämään saman yrityksen palveluita.

Mikäli kuitenkin useamman yrityksen jälkeen asiakas ei koe matkatoimiston antamaa vastausta mieleisekseen, syntyy asiakkaan ja yrityksen välille luottamuspula, joka ei todennäköisesti johda uuteen matkatilaukseen. Nämä ovat meidän näkemyksemme mukaan niitä tilanteita, joissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää.

Mitä hyötyjä reklamaatioiden ulkoistamisella sitten on? Usein vaikeat reklamaatiot liittyvät subjektiivisiin näkemyksiin matkan kulusta ja näin ollen reklamaatiokäsittely saattaa venyä pitkäksi ja raskaaksi prosessiksi. Tämä taas syö matkatoimiston henkilökunnan resursseja muusta kannattavasta liiketoiminnasta. Ulkoistamalla juuri nämä harvat reklamaatiot muiden hoidettaviksi mahdollistaa matkatoimiston henkilökunnan käyttämisen muuhun toimintaan. Lisäksi, kun otetaan huomioon, että lähes jokaiseen vaikean reklamaation ulkoistamiseen voidaan hyödyntää oikeusturvavakuutusta jää ulkoistamisen kustannukset varsin kohtuullisiksi.

Matkailulainsäädännön konsultointi

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on harvinainen lakitoimisto Suomessa, sillä meidän juuremme on syvästi matkailuun liittyvässä lainsäädännössä. Avustamme matkailuun liittyvissä asioissa ainoastaan matkatoimistoja, jolla olemme pyrkineet minimoimaan esteellisyyskysymykset.

Koemme, että konsultointi on ongelmien ennaltaehkäisyä, kun taas vaativien reklamaatioiden hoitaminen on tulipalojen sammuttamista. Esimerkiksi hyvin laaditut sopimusehdot sekä kohdemaan lainsäädännön tunteminen ovat sellaisia asioita, joiden avulla matkatoimisto kykenee hoitamaan lähes kaikki eteen tulevat ongelmat.

Lakitoimistomme osaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on Suomen parasta. Henkilökuntamme on osallistunut muun muassa useiden vakioehtojen neuvotteluihin molemmilla puolilla pöytää sekä kansallisiin ja EU-tason lainsäädäntöhankkeisiin, jopa niin, että nykyinen matkapakettilainsäädäntö on osin osakkaamme Petteri Lehtosen kirjoittamaa. Lisäksi toimistollamme on mahdollisuus konsultoida lakitoimistoja ympäri maailman, mikäli koemme, ettei oma osaamisemme riitä kyseisen ongelman ratkaisemiseksi.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä