body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Asuntokauppoihin ja remontteihin liittyvät erimielisyydet

Asuntokauppaan liittyvät virheet, hinnanalennus ja asuntokaupan purku.
Maksuton neuvonta

Muista nämä asiat, jos asunnossasi havaitaan virhe

1. Reklamoi kirjallisesti
Kirjoita esimerkiksi vapaamuotoinen sähköposti asuntomyyjälle tai hyödynnä Kuluttajaviraston reklamaatioapuria.
2. Hanki lausunto virheestä ja sen korjauskustannuksista
Hanki asiantuntijan lausunto ja kustannusarvio virheestä. Sinulla on oikeus pyytää lausunto itse valitsemaltasi asiantuntijalta. Pyydä lausunto ja kustannusarvio kirjallisena!
3. Soita Laki Lehtoselle
Me annamme sinulle kattavan arvion oikeuksistasi ilmaiseksi. Usein asia ratkeaa jo antamiemme ilmaisten neuvojen avulla.

Mitä nyt, kun asunnossa havaittiin virhe?

Asunnon virheet ovat usein laatuvirheitä. Asuntokauppojen pääsääntöinen virheen oikaisukeino on hinnanalennus. Hinnanalennukseen vaikuttaa vahvasti jokaisen virhetilanteen omat erityispiirteet. Haasteellista on määrittää myyjän vastuun laajuus ja lopullinen hinnanalennuksen määrä.

Ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta. Kohtuullinen hinnanalennus määräytyy tapauskohtaisesti esim. asiantuntijan lausuntoon perustuen. Arviota tehtäessä kannattaa huomioida muassa virheen merkitys asunnon käyttöön, ulkonäköön ja vaihtoarvoon sekä se, että kuinka helposti virhe on korjattavissa.

Ostajalla velvollisuus tarkastaa asunto ennen kauppojen tekoa. Mikäli asuntoa ei tarkasteta ostajan toimesta, voi tilanne johtaa siihen, ettei ostaja voi myöhemmin vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa huomata.

Säilyttääkseen oikeuden vaatimuksilleen, ostajan on reklamoitava myyjää kohtuullisessa ajassa virheen havaittuaan. Kohtuullisena aikana pidetään yleensä 3–4 kuukautta siitä, kun ostaja on ymmärtänyt ja selvittänyt virheen merkityksen ja korjauskustannukset.

Mitä ongelmia asuntokauppaan yleensä liittyy?

Asumiseen liittyvissä asioissa kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimivaan kuluttajaneuvontaan  otettiin yhteyttä yhteensä 8 600 kertaa vuodessa. Mistä tämä johtuu?

Lakimiehen näkökulmasta erikoisinta asuntokauppaan liittyvissä ongelmissa ovat ne niin kutsut selvät tapaukset, joita alalla riittää vuodesta toiseen.

Asuntokaupassa kuten muussakin ostamisessa on hyvä pitää mielessä, että pienistä puutteista ei kannata riidellä. Kohdatessaan suuremman ongelma, kannattaa oikeuksiaan kuitenkin puolustaa ja niistä pitää kiinni.

Olemme koonneet sivuillemme tietopaketin asuntokauppaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Mikäli sinulla kuitenkin herää kysyttävää ota meihin yhteyttä ja kysy asiallesi näkökulmaamme. Usein hyvät ohjeet auttavat eteenpäin, jolloin yleensä pitkä ja kallis oikeusprosessi voidaan välttää.    

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.
Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Milloin asuntokauppa on sitova?

Asuntokaupasta tulee sitova, kun myyjä hyväksyy ostajan tekemän ostotarjouksen. Kumpikin osapuoli tulee näin sidotuksi kauppaan. Kaupasta ei voi tämän jälkeen enää perääntyä sanktiotta, ellei perääntymiseen ole perusteltua syytä.

Milloin asuntokaupan voi purkaa?

Ostaja voi purkaa asuntokaupan virhetilanteissa tai myyjän viivästystilanteissa. Kaupan purkamaisen edellytyksenä on se, että virheestä tai viivästyksestä aiheutuu ostajalle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Kaupan purku onkin pääsääntöisesti viimesijainen keino oikaista kauppaan liittyvät ongelmat.

Kuka korvaa rakennusvirheen?

Myyjän on korvattava rakennusvirhe, jos virhe ilmenee sinä aikana, kun myyjän virhevastuu on voimassa. Asunto-osakkeiden kohdalla myyjä vastaa virheistä kahden vuoden ajan, ellei kyse ole uudisasunnosta, jolloin myyjän virhevastuu on vuositarkastukseen asti. Jos kyse on kiinteistön kaupasta, myyjä vastaa virheistä viisi vuotta.

Mikä on piilevä virhe?

Piilevästä eli salaisesta virheestä on kyse silloin, kun myyjä ei ole eikä hänen olisikaan pitänyt olla tietoinen kyseisestä virheestä. Piilevä virhe voi olla esimerkiksi kosteusvaurio. Myyjällä on vastuu myös piilevistä virheistä, mutta vastuu voi olla rajoitetumpi.

Onko myyjä vastuussa rakennusvirheestä?

Myyjällä on vastuu rakennusvirheestä. Myyjän vastuu on kaksi vuotta asunto-osakekaupassa, ellei kyse ole uudisasunnosta, jolloin myyjä on vastuussa asunnosta vuositarkastukseen asti. Jos kyseessä on kiinteistön kauppa, myyjän vastuu on viisi vuotta.

Miten kiinteistön kauppa puretaan?

Ensisijaisesti myyjän on korjattava rikkinäinen tuote tai vaihdettava se vastaavanlaiseen uuteen tuotteeseen. Ostajalla on oikeus valinta, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Jos virhettä ei saada oikaistuksi edellä mainituilla keinoilla, voi kyseeseen tulla hinnanalennus tai jopa kaupan purku.

Miten myyjä voi korvata viallisen tuotteen?

Uudisasunnon kaupassa myyjällä on oikeus korjata havaittu virhe. Jos virhettä ei saada korjatuksi, voi kyseeseen tulla hinnanalennus tai jopa kaupan purku. Mikäli kyseessä on käytetyn asunnon kauppa, pääsääntöisenä virheen oikaisukeinona on hinnanalennus. Kaupan purkukin voi tulla tietyissä tilanteissa kyseeseen.

Voiko asunnon ostotarjouksen perua?

Hyväksytty ostotarjous on sitova, eikä sitä voi perua ilman seuraamuksia. Seuraamuksena on yleensä käsirahan menettäminen tai sopimussakon taikka vahingonkorvauksen maksaminen. Ostotarjouksen saa kuitenkin perua ilman seuraamuksia, jos asunnosta paljastuu ostotarjouksen tekemisen jälkeen sellaisia virheitä, joilla olisi ollut vaikutusta ostotarjouksen tekemiseen. Myös jos asunto ei yleisesti vastaa sovittua tai myyjä ei noudata tehtyä sopimusta, voi ostaja seuraamuksitta perua ostotarjouksen.

Uusimmat artikkelit

Kaikki Artikkelit

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä