Veneriidat

Veneisiin liittyviä oikeudellisia artikkeleita.

Käytetyn veneen takuu alkaen 1.1.2022

Ostitko veneen 1.1.2022 tai sen jälkeen? Tässä artikkelissa perehdytään takuuseen ja myyjän virhevastuuseen. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaaehtoista. Vaikka takuuta ei olisikaan, on myyjä kuitenkin vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun perusteella.

Venekaupan purku alkaen 1.1.2022

Ostitko veneen 1.1.2022 tai sen jälkeen? Jos vastauksesi on kyllä – tämä artikkeli koskee sinua. Välillä venekauppa ei onnistu ja ja kauppa saatetaan joutua purkamaan. Ostaja saa purkaa kaupan kahdessa eri tilanteessa; myyjän viivästyksen taikka veneen virheen perusteella. Kaupan purku on kuitenkin viimesijainen keino ratkaista kauppaan liittyvät ongelmat. Tässä artikkelissa avataan sitä milloin kaupan purku on oikeutettua.

Venekaupan purku ennen 1.1.2022

Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, millaisissa tilanteissa ostajalla on oikeus purkaa venekauppa. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin kauppoihin, jota sääntelee kuluttajansuojalaki.

Käytetyn veneen takuu ennen 1.1.2022

Ostaja saattaa ajatella takuun olevan hintansa arvoinen, sillä virhehän saattaa myöhemmin yllättää. Ostaja ei kuitenkaan näin ajatellessaan ole välttämättä tietoinen, että myyjä on vastuussa veneen virheestä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Onko takuun ottaminen siis turhaa, kun virhevastuukin on ostajan turvana?

Scroll to Top