body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn veneen takuu ennen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Venekauppoja solmittaessa myyjä voi tarjota ostajalle takuun veneen vahinkojen turvaksi. Takuu on myyjän tarjoama lisäturva veneelle ja tästä johtuen takuun ottaminen yleensä maksaa ostajalle. Ostaja saattaa ajatella takuun olevan hintansa arvoinen, sillä virhehän saattaa myöhemmin yllättää. Ostaja ei kuitenkaan näin ajatellessaan ole välttämättä tietoinen, että myyjä on vastuussa veneen virheestä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Onko takuun ottaminen siis turhaa, kun virhevastuukin on ostajan turvana?

Myyjän lakisääteinen virhevastuu

Myyjän lakisääteinen virhevastuu suojaa ostajaa laajalti veneen virhetilanteissa. Siten ilman takuutakin ostajalla on varsin hyvä turva virhetilanteissa. Myyjän virhevastuu veneestä on kestoltaan kuusi kuukautta. Joissain tilanteissa virhevastuu voi kuitenkin poiketa kuuden kuukauden pääsäännöstä, jos virhe tai tavara on luonteeltaan sellainen, että poikkeaminen pääsäännöstä on perusteltua.

Virhevastuun voimassa ollessa myyjä on vastuussa veneeseen ilmaantuneista virheistä. Olettamana siis on, että virhevastuun voimassa ollessa veneeseen ilmaantuneiden virheiden katsotaan olleen veneessä jo sen luovutushetkellä ja tämän vuoksi vastuu virheistä on myyjällä. Ostajalla ei ole velvollisuutta todistella havaitsemansa virheen alkuperää tai syntyaikaa, vaan myyjällä on velvollisuus korjata virhe omalla kustannuksellaan. Jos korjaus kuitenkin nostaa veneen arvoa huomattavasti, voi ostaja joutua vastuuseen osasta korjauskustannuksista.

Myyjä voi kuitenkin välttää vastuunsa tietyissä tilanteissa. Myyjä välttää vastuunsa, jos hän pystyy osoittamaan veneen olleen kunnossa sen luovutusajankohtana. Myyjä voi esimerkiksi osoittaa virheen johtuneen ostajasta itsestään, jolloin vastuu virheestä siirtyy ostajalle. Esimerkiksi tapaturmat tai veneen vääränlainen käsitteleminen voivat olla perusteina myyjän virhevastuun poistumiselle.

Takuu

Myyjät tarjoavat takuita virhevastuun tarjoamasta suojasta huolimatta. Takuu nähdään ja sitä kaupataan ostajalle veneen lisäturvana. Koska kyse on ainoastaan lisäturvasta, tarkoittaa se samalla sitä, että takuun ottaminen tai ottamatta jättäminen ei vaikuta ostajan turvana olevan virhevastuun kattavuuteen.

Takuuta sääntelee virhevastuun tavoin kuluttajansuojalaki. Takuun antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan veneen käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuussa määritellyn ajan. Mikäli takuun aikana veneessä ilmenee takuun alaan kuuluva virhe, on myyjän korjattava se omalla kustannuksellaan. Ostajan ei tarvitse virhetilanteissa tehdä muuta kuin ilmoittaa virheestä pikimmiten myyjälle.

Myyjä pystyy välttämään vastuunsa samankaltaisin perustein kuin virhevastuunkin kohdalla. Myyjä välttää vastuunsa, jos hän pystyy osoittamaan virheen johtuneen ostajan omasta toiminnasta. Vastuu virheestä on tällöin ostajalla itsellään.

Takuiden osalta kannattaa vielä ostajana huomioida se, että takuita voivat antaa myös muutkin tahot kuin myyjät. Esimerkiksi maahantuojat ja valmistajat voivat antaa myyjien lisäksi takuita. Ostaja pystyy kuitenkin pääsääntöisesti hoitamaan takuuvaatimuksensa myyjän kanssa, vaikka takuun tarjoaja olisikin jokin muu taho.

Kannattaako takuun ottaminen?

Myyjien tarjoamat takuut voivat vaihdella suurestikin keskenään. Takuun hinta on ensimmäinen indikaatti siitä, millaisesta takuusta on kyse. Jos takuu on halpa, ei kannata odottaa saavansa kattavaa ja pitkäkestoista takuuta. Vastaavasti taas kalliimman takuun voi odottaa antavan kattavampaa turvaa.

Vaikka hinta antaakin jo osviittaa siitä, millainen takuu on kyseessä, on ostajana kuitenkin tärkeintä tutustua huolella takuun sisältöön. Myyjät nimittäin rajoittavat usein takuita jättäen tietyt virheet kokonaan takuun ulkopuolelle. Tämä vuoksi on tärkeää tietää, mitä takuu todellisuudessa kattaa ja mitä ei.

Myyjät rajoittavat takuita myös keston osalta. Takuun kestoon onkin syytä kiinnittää huomiota, sillä takuun ottaminen virhevastuun kanssa samalle ajalle ei todennäköisesti anna kattavampaan suojaa kuin mitä virhevastuu jo yksinään antaa ostajalle. Voidaankin siis todeta, että takuun ollessa kestoltaan puoli vuotta tai vähemmän, ei sen ottaminen ole useinkaan tarpeellista ja kannattavaa. Ostajana siis kannattaa miettiä takuuta harkitessaan, mitä takuun todellisuudessa sisältää ja antaako takuu jotain lisäturvaa, jota virhevastuu ei jo antaisi.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Koska veneessä on virhe?

Veneen on vastattava sitä mitä siitä on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu.

Milloin asiakas voi vaatia venekaupan purkamista?

Mikäli  myyjä kieltäytyy vaihtamasta venettä virheettömään, korjaamasta kuluitta tai  ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan  purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Mikä on myyjän virhevastuun kestoaika?

Kuluttajansuojalaissa  myyjälle asetettu tiukin virhevastuuaika on 12 kuukautta kaupanteosta.  Kauppapäivää seuraavien 12 kuukauden aikana myyjällä on todistustaakka siitä,  että vene on ollut myyntihetkellä virheetön. Toisin sanoen laissa asetetaan  liikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että vene on rikkoutunut ostopäivän  jälkeen, jos vene rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Voiko käytetyn venekaupan perua?

Käytetyn  veneen kauppa voidaan perua, jos se on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Kaupan  perumisen ja purkamisen välinen ero on siis se, että kauppa voidaan perua  ilman mitään syytä, mutta se voidaan vain perua etä- ja  kotimyyntitilanteissa. Venekauppa voidaan purkaa, jos veneessä ilmenee vikoja  eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Milloin myyjä ei ole vastuussa veneessä olevasta virheestä?

Lähtökohtaisesti  myyjä on vastuussa tavaran virheestä. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä,  jos kuluttaja ei ole kohtuullisessa ajassa ilmoittanut havaitsemastaan  virheestä tai jos myyjän virhevastuu tavarasta on jo kulunut umpeen. Myyjän  tiukin virhevastuuaika on myyjällä 12 kuukautta kauppojen teosta, jolloin  myyjällä on todistustaakka siitä, että myyty tavara on ollut myyntihetkellä  virheetön. Myyjä ei myöskään vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan  laiminlyötyä myyjän antamat tavaran käyttö- tai hoito-ohjeet.

Mitä takuu korvaa?

Takuu  on myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle.  Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu lakiin ja  velvoittaa aina myyjää. Myyjä ei siten voi vaikuttaa virhevastuun sisältöön  ja kestoon, eikä hän voi kaventaa virhevastuun laajuutta omilla ehdoillaan.  Takuun ehdot myyjä puolestaan saa itse määrittää.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä