Oikeudellisia artikkeleita – Laki Lehtonen

Oikeudellisia artikkeleita

Artikkeleita ajankohtaisista aiheista

Hovioikeus purki autokaupan teknisten vikojen vuoksi

Hovioikeus purki autokaupan teknisten vikojen vuoksi

Koska Autotalo ei ollut korjannut virheitä kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja koska virheitä ei voitu pitää tarkoitetulla tavalla kokonaisuutena arvostellen vähäisinä, A:lla oli oikeus purkaa kauppa.

Lue lisää
Kuluttajalla oli oikeus peruuttaa nettihuutokaupasta ostetun matkailuauton kauppa

Nettihuutokaupasta ostetun matkailuauton kauppa voitiin perua etämyyntisäännösten perusteella

Pelkkä mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen fyysisesti, ilman sen tosiasiallista järjestämistä, ilmoittautumalla etukäteen, ei vastaa yleistä käsitystä perinteisestä huutokaupasta.

Lue lisää
Käräjäoikeus purki "sellaisena kuin se on" -ehdolla myydyn autokaupan

Käräjäoikeus purki “sellaisena kuin se on” -ehdolla myydyn autokaupan

Käytetynkin auton kestoiän voidaan perustellusti olettaa olevan enemmän kuin kuusi kuukautta. Tässä tapauksessa auton vika ilmeni noin kaksi kuukautta kaupanteon jälkeen. Asiassa ei esitetty näyttöä siitä, että vika olisi seurausta tavanomaisesta kulumisesta tai että auto olisi vahingoittunut väärän käsittelyn takia.

Lue lisää
Hovioikeus purki öljyä kuluttaneen auton kaupan

Hovioikeus purki autokaupan, kun auto kulutti öljyä

Vian korjaaminen olisi edellyttänyt moottorin osittaista uusimista tai ainakin varsin laajamittaisia moottorin korjaustoimenpiteitä. Yhtiön kieltäydyttyä korjaamasta ajoneuvossa ilmennyttä vikaa Kantajalla katsottiin olevan oikeus purkaa kauppa.

Lue lisää
Kuka on oikeutettu perintöön?

Kuka on oikeutettu perintöön?

Perinnönjaossa yksi keskeisimmistä kysymyksistä on se, kuka on oikeutettu perintöön. Perintökaaressa on säännökset tämän kysymyksen ratkaisemiseksi. Tietyissä tilanteissa perintöön oikeutettu taikka oikeutetut on helppo nimetä, mutta vastaavasti välillä eteen voi tulla hyvinkin haastavia tilanteita tämän kysymyksen ratkaisemiseksi.

Lue lisää
Perinnönjakosopimus

Perinnönjakosopimus

Perintö voidaan jakaa joko sopimusjakona taikka toimitusjakona. Sopimusjako on ensisijainen näiden kahden välillä. Tällöin pesän osakkaat yhdessä toimittavat perinnönjaon. Jos pesän osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen perinnönjaosta, toimitetaan perinnönjako näissä tilanteissa pesänjakajan toimittamana toimitusjakona.

Lue lisää
Perinnönjakokirja

Perinnönjakokirja

Perintökaari edellyttää perinnönjakokirjan laatimista perinnönjaosta. Jakokirjalla onkin tärkeä rooli perinnönjaon lopputuloksen todistamisen sekä konkreettisen täytäntöönpanon kannalta.

Lue lisää
Ositus

Ositus

Ositus on tärkeässä roolissa avioliiton purkautumisprosessissa. Ositus tulee ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa avioliitto purkautuu joko avioeron vireille tulemisella taikka puolison kuoleman seurauksesta.

Lue lisää
Miten perintö jaetaan?

Miten perintö jaetaan?

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä siinä vaiheessa, kun pesä on selvitetty. Perinnönjakoa edeltävässä pesänselvitysvaiheessa on selvitetty vainajan varallisuustilanne ja tehty perunkirjoitus.

Lue lisää
Nettihuutokaupasta ostetun auton peruuttamisoikeus

Nettihuutokaupasta ostetun auton peruuttamisoikeus

Kysymyksiä on kuitenkin herännyt sen suhteen, voidaanko nettihuutokaupat rinnastaa perinteisiin huutokauppoihin vai katsotaanko nettihuutokaupat puolestaan etämyynniksi?

Lue lisää
Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu

Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Varsinkin käytettyjen autojen kaupassa myyjänä on usein yksityishenkilö, joka välittäjän avulla myy auton ostajalle eli kuluttajalle. Välittäjän tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä ostajan ja myyjän välillä.

Lue lisää

Huutokaupat.com järjestämissä huutokaupoissa on peruutusoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkkohuutokaupassa tekemänsä kauppa, jos tavaran myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Lue lisää

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top