body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Testamentti

Jaa tämä artikkeli

Testamentti

Testamentti mielletään usein asiakirjaksi, jolla jonkun asemaa yritetään edistää muiden kustannuksella. Esimerkiksi elokuvissa ja sarjoissa testamentti esiintyy lähes poikkeuksetta tilanteessa, jossa yhdelle henkilölle testamentataan koko omaisuus ja lakimääräiset perilliset jäävät nuolemaan näppejään.

Oikeassa elämässä testamentin määräykset eivät välttämättä ole näin yksioikoisia eikä suosimistarkoitustakaan aina esiinnyt. Perittävä voi nimittäin pyrkiä ennaltaehkäisemään perintöriitojen syntymistä testamentin määräyksillä, jos tämä aavistaa, että esimerkiksi hänen lastensa keskuudessa saattaa myöhemmin syntyä erimielisyyksiä siitä, kuka heistä saa perittävän kesämökin tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Perittävä voi siten testamentissa ilmaista, mikä olisi hänen näkemyksensä mukaan oikeudenmukainen jako perillisten kesken.

Testamentilla voidaan myös pyrkiä turvaamaan lesken asemaa perittävän kuoleman jälkeen kuitenkin siten, ettei rintaperillisiä sivuuteta. Tämä on mahdollista esimerkiksi toissijaismääräyksellä, jossa ilmaistaan, kenelle omaisuus on menevä ensisaajan jälkeen.

Testamenttiin otettavat määräykset voivat siten olla mitä moninaisempia ja vaikka testamentin määräysten laatimisessa perittävällä onkin hyvin vapaa kädet, ei aivan kaikkea kuitenkaan voida hyväksyä. Kiellettyjä testamenttiehtoja ovat muun muassa sellaiset ehdot, jotka velvoittavat testamentin saajan hyvän tavan vastaiseen tai rikolliseen käyttäytymiseen. Myöskään testamentin saajan perheen muodostukseen ei voi puuttua, eikä perittävä voi siten velvoittaa tai kieltää testamentin saajaa esimerkiksi avioitumasta.

Testamentin määräyksiä laatiessa on siten hyvä pitää jonkinlainen järki päässä ja laatimisessa kannattaa olla tarkkana. Mahdollista nimittäin on sekin, ettei testamenttia voida panna täytäntöön sen epäselvyyden, aukollisuuden tai ristiriitaisuuden vuoksi. Tällöin testamentti raukeaa eikä sillä saada aikaan perittävän toivomia vaikutuksia.

Apua testamentin laatimiseen

Jos testamenttiin liittyvät kysymykset askarruttavat tai haluat apua testamentin laatimisessa, me LakiLehtosella autamme mielellämme. Testamentti onkin usein järkevää laatia lakimiehen avustuksella, jotta kaikki asiat tulee varmasti huomioiduksi ja tiukkoja muotomääräyksiä noudatetaan asianmukaisesti. Jos muotomääräyksiä ei ole noudatettu, se voi tarkoittaa todella ikävää yllätystä testamentin saajalle perittävän kuoleman jälkeen ja perittävän viimeinen tahto voi menettää kokonaan merkityksensä.

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Viivi Paavilainen.

Perintöoikeuteen liittyvissä asioissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Lakimies, OTM on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Milloin testamentti ei ole lainvoimainen?

Testamentista tulee lainvoimainen, kun määräaika testamentin moittimiselle on kulunut umpeen tai välittömästi sen jälkeen, kun perilliset  hyväksyvät sen ja sitoutuvat olemaan moittimatta testamenttia.

Pitääkö testamentti vahvistaa maistraatissa?

Testamenttia ei tarvitse vahvistaa maistraatissa.

Onko itse tehty testamentti pätevä?

Itse tehty testamentti on pätevä, kunhan testamentin muotovaatimukset täyttyvät. On kuitenkin suositeltavaa, että testamentin laatimisessa on apuna asiantuntija jolloin päästään varmistumaan siltä, että testamentti vastaa käytännössä testamentin tekijän tahtoa ja se voidaan laittaa  täytäntöön. Mahdollista on, että testamenttia ei voida panna täytäntöön sen epäselvyyden, aukollisuuden tai ristiriitaisuuden vuoksi.

Kenellä on oikeus nähdä testamentti?

Testamentti tulee antaa tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Jos testamentin tekijällä ei ole perillisiä annetaan testamentti tiedoksi valtionkonttorille.

Missä testamentti pitää säilyttää?

Testamenttia voi säilyttää esimerkiksi kotona tai pankin  tallelokerossa. Suositeltavaa on pitää testamentti turvallisessa paikassa. Säilytyspaikan on hyvä olla sellainen, että se helposti löydettävissä testamentin tekijän kuoltua.

Miten omaisuus jaetaan, jos ei ole testamenttia?

Mikäli vainajalla ei ole testamenttia jaetaan omaisuus perimysjärjestyksen mukaan, jolloin perillisillä täytyy olla vahvistettu sukulaisuussuhde perittävään. Jos vainajalla ei ole perillisiä hänen omaisuutensa menee perintönä valtiolle.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä