body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Hovioikeus purki autokaupan, vaikka autoliike oli valmis maksamaan osan korjauksesta

Jaa tämä artikkeli

Kun yksityishenkilö ostaa auton autoliikkeestä, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalain mukaan myyjä vastaa virheistä, jotka ilmenevät autossa vuoden sisällä kaupanteosta. Myyjän tulee oikaista tällainen virhe kohtuullisessa ajassa, ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia tai merkittävää haittaa. Mikäli autoliike ei suostu oikaisemaan virhettä kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Kaupan purkaminen edellyttää, että virhe ei ole vähäinen. Vähäisen virheen kohdalla kaupan purkamisen sijaan tulee kysymykseen hinnanalennus. Lain esitöissä todetaan, että virheen vähäisyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virhettä voidaan pitää vähäisenä silloin, kun se on korjattavissa helposti ja nopeasti. Tällainen virhe voi olla esimerkiksi auton maalipinnan naarmu.

Autoliike vaati ostajaa osallistumaan kustannuksiin

Tämän jutun otsikko viittaa Helsingin hovioikeuden 17.11.2022 antamaan tuomioon, jossa autoliike haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Kaupan kohteena olleessa autossa oli ilmennyt moottorivika neljä kuukautta ostopäivän jälkeen lokakuussa 2019. Ostaja reklamoi virheestä autoliikkeelle, joka vaati ostajaa osallistumaan auton korjauskustannuksiin 30 prosentin osuuden verran. Autoliike perusteli ostajalle aiheutuvaa kulua sillä, että auto olisi korjauksen myötä tullut parempaan kuntoon kuin kaupantekohetkellä.  Helmikuussa 2020 auton moottorissa ilmeni vikaa toistamiseen, jolloin autoliike kieltäytyi kaikista korvausvaatimuksista. Näin ollen autoliike ei suostunut oikaisemaan virhettä asianmukaisesti kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla.

Hovioikeudessa autoliike vaati ensisijaisesti ostajan kanteen hylkäämistä. Toissijaisesti autoliike esitti, että ostajalla on oikeus ainoastaan hinnanalennukseen. Lisäksi autoliike vaati ostajaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Autoliikkeen mukaan ensimmäisen moottorivian syntymisen syy on jäänyt epäselvästi, eikä se ole aiheutunut kaupantekohetkellä olemassa olleesta virheestä. Toisen moottorivian aiheutti autoliikkeen mukaan ensimmäisen vian virheellinen korjaus, joten korjaamo oli siitä vastuussa. Ostaja on vaatinut hovioikeudessa valituksen hylkäämistä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Ensimmäisen moottorivian osalta ostaja vetosi moottorin ennenaikaiseen hajoamiseen. Hänen mukaansa auto oli ollut oletettua huonommassa kunnossa. Toisen moottorivian ja aiemmin tehdyn korjauksen välillä ei ollut syy-yhteyttä ja korjaus oli tehty autoliikkeen ohjeiden mukaisesti.

Hovioikeudessa arvioitavaksi tuli, onko autossa ollut jo kaupantekohetkellä kuluttajansuojalain tarkoittama virhe, joka on aiheuttanut ensimmäisen moottorivian. Toiseksi hovioikeuden tuli selvittää, onko toinen moottorivika johtunut ensimmäisen vian vuoksi suoritetusta korjauksesta. Kuluttajansuojalain mukaan tavaran tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa perusteltua olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe. Hovioikeus katsoo ostajalla olleen perusteltu aihe olettaa, että auto kestää käytössä pidempään, kuin nyt on käynyt. Edelleen kuluttajansuojalain mukaan myyjä vastaa tavarassa kaupantekohetkellä olleesta virheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee yhden vuoden kuluessa tästä ajankohdasta. Näin ollen myyjän on katsottu olevan vastuussa autossa ilmenneestä ensimmäisestä moottoriviasta.

Toisen moottorivian aiheuttajaksi epäiltiin ensimmäisen moottorivian korjausta. Ensimmäisen moottorivian korjaustavaksi oli suositeltu moottorin vaihtoa, mutta korjaustyönä oli tehty autoliikkeen päätöksen mukaisesti ainoastaan moottorin osan vaihto. Asiassa esitetyn todistelun perusteella hovioikeus katsoo, että auton moottori olisi tullut vaihtaa kokonaisuudessaan ensimmäistä moottorivikaa korjatessa. Tavarantarkastaja on pitänyt korjaustavan ja toisen moottorivian syy-yhteyttä mahdollisena. Asiassa ei ole ilmennyt muita selittäviä tekijöitä, joten hovioikeus on todennut, että toinen moottorivaurio on johtunut seikoista, jotka ovat olleet autossa jo kaupantekohetkellä. Mikäli toisen moottorivian olisi todettu johtuvan virheellisestä korjaustavasta, autoliike olisi ollut myös tästä vastuussa tehtyään työmääräyksen korjaamolle.

Hovioikeus tuomitsi autokaupan purettavaksi piilevän virheen takia

Tavarantarkastajan lausunnon ja asiassa esitetyn näytön perusteella hovioikeus katsoo syntyneiden moottorivikojen aiheutuneen piilevien virheiden seurauksena, jotka ovat olleet autossa jo kaupantekohetkellä. Autoliike ei pystynyt osoittamaan toisin, joten se on vastuussa virheiden korjaamisesta. Autoliike ei kuitenkaan suostunut korjaamaan virheitä kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla, joten ostaja oli oikeutettu vaatimaan kaupan purkua. Kaupan purkua voitiin vaatia, sillä moottorivika ei ole vähäinen virhe. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, vaan tuomitsi autokaupan purettavaksi. Lisäksi myyjä velvoitettiin korvaamaan ostajalle aiheutuneet korjauskustannukset sekä oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Artikkelia on ollut kirjoittamassa avustava lakimies ja harjoittelijamme Iida Pakaslahti.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Onko auton korjauksessa takuu?

Autokorjaamo voi antaa halutessaan korjaukselle takuun. Takuu on maksuton lisäetu korjauksen asiakkaalle. Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti, koska korjaamot voivat tehdä takuisiin rajoituksia. Korjaamo on kuitenkin vastuussa korjauksen virheistä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella.

Mikä on kohtuullinen aika auton korjaukselle?

Korjauksen kestosta voidaan sopia asiakkaan kanssa. Korjaamon on tällöin korjattava auto sovitussa ajassa tai muutoin korjauspalvelu on viivästynyt. Jos korjauksen kestosta ei ole sovittu, on korjaamon korjattava auto kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana on pidetty kahta viikkoa tavanomaisten korjausten kohdalla. Arviointi on kuitenkin tehtävä aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon esimerkiksi virheen laatu ja varaosien saatavuus.

Onko merkkihuolto pakollinen?

Auton määräaikaishuollon tekeminen merkkiliikkeessä ei ole pakollista, vaan auto voidaan huollattaa myös riippumattomassa huoltoliikkeessä. Muun kuin merkkiliikkeen valitseminen ei vaikuta autolle annettuun takuuseen, kunhan auton huollot teetetään ajallaan ja huolto tehdään auton valmistajan edellyttämällä tavalla. Suositeltavaa on tehdä taustatutkimusta eri huoltoliikkeistä, jotta saa ammattitaitoista palvelua.

Mikä on autokorjaamon vastuu?

Autokorjaamo on vastuussa tekemästään korjauksesta joko antamansa takuun tai kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Jos korjauksessa on virhe, on korjaamon korjattava virhe ilman lisäkustannuksia. Jos korjaamo ei onnistu korjaamaan virhettä, on asiakas oikeutettu virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Myös sopimuksen purku on mahdollinen, jos muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Miten auton vuosimalli määräytyy?

Autokaupoille lähtiessä on tärkeää erottaa toisistaan auton valmistusvuosi, käyttöönottovuosi ja vuosimalli. Valmistusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona auto on valmistettu. Käyttöönottovuosi on vuosi, jona auto on ensimmäisen kerran rekisteröity käyttöön. Vuosimallin määrittää valmistaja, ja yleensä vuosimalli on vuosi, jona auto on tarkoitus tuoda markkinoille. Usein esimerkiksi seuraavan vuosimallin autoja ruvetaan valmistamaan edellisen vuoden syksyllä.

Mistä tietää, onko auto kolaroitu?

Traficomilta voi tilata auton historiatiedot. Jos tiedoista ilmenee auton olevan kaksikilpinen ja molempien rekisteritunnusten olevan suomalaisia, kyseessä on suurella todennäköisyydellä lunastuskuntoon kolaroitu auto. Ostajalle haasteellisempia ovat selvittää kolaroinnit, jotka eivät ole johtaneet auton lunastamiseen, koska myyjällä ei ole velvollisuutta kertoa tällaisista kolaroinneista. Ostajan kannattaakin perehtyä huolella auton rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan sekä tarkistaa auto huolella, jotta voi päästä selville mahdollisista pienemmistä kolaroinneista.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä