body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Laki Liikehuoneiston vuokrauksesta

Pikaopas liikehuoneiston vuokrasopimuksen tekemiseksi. Näkökulmia liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamisesta.
Maksuton neuvonta

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Alkuun on hyvä lyhyesti selventää, mikä liikehuoneisto on liikehuoneiston vuokrausta koskevan lain määritelmän mukaan. Lain mukaan liikehuoneistona pidetään kaikkia sellaisia huoneistoja, joita käytetään pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen.

Liikehuoneiston vuokrasopimus on mahdollista tehdä sekä kirjallisesti että suullisesti. Kirjallisen vuokrasopimuksen tekeminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa, sillä kirjallisen vuokrasopimuksen avulla on helpompi myöhemmässä mahdollisessa riitatilanteessa esittää, mistä on tosiasiallisesti sovittu.

Mitkä ovat sitten ne oleelliset seikat, jotka tulisi ottaa huomioon liikehuoneiston vuokrasopimuksen sisällössä? Aluksi kannattaa lähteä siitä, että sekä vuokranantaja että vuokralainen pohtivat, mikä olisi heille vuokrasuhteen keston kannalta optimaalisin vaihtoehto. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin irtisanottavissa sovittujen tai lakiin perustuvien irtisanomisaikojen puitteissa. Mikäli taas vuokrasopimus on määräaikainen, on lähtökohtaisesti liikehuoneistoa käytettävä tai ainakin maksettava siitä vuokraa koko määräaikaisen vuokrasopimuksen ajan.

Pikaopas liikehuoneiston vuokrasopimuksen tekemiseksi.

Kuinka irtisanoa liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimukset voidaan tehdä sekä määräaikaisiksi että toistaiseksi voimassa oleviksi. Kun vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, päättyy vuokrasuhde pääsääntöisesti vasta silloin kun jompikumpi sopimusosapuolista haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen. Määräaikaisten vuokrasopimusten kohdalla irtisanominen tulee kyseeseen vain muutamassa poikkeustapauksessa.

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta sääntelee vuokrasopimusten irtisanomisista, ja määrittää sen, miten irtisanominen on tehtävä. Vuokranantajalähtöistä liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomista säännellään tiukemmin kuin vuokralaisen tekemää irtisanomista. Tätä korostaa lisäksi se, ettei irtisanomista koskevista säännöksistä voi sopia vuokralaisen asemaa heikentävästi, vaikka liikehuoneiston vuokrasopimuksen ehdoista yleisesti ottaen voikin sopia melko vapaasti.

Kun irtisanominen tulee ajankohtaiseksi, on siitä ensimmäiseksi ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle irtisanomisilmoituksella. Tämä koskee sekä vuokranantajaa että vuokralaista. Irtisanomisilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai sen tekemiseen voi käyttää valmiita lomakkeita. Sekä vuokranantajan että vuokralaisen on tehtävä irtisanomisilmoitus kirjallisesti. Lisäksi irtisanomisilmoitus on toimitettava toisen sopimusosapuolen tiedoksi siten, että voidaan todisteellisesti sanoa toisen saaneen tiedon tästä. Irtisanomisilmoituksen saanutta sopimusosapuolta voidaan esimerkiksi pyytää allekirjoituksellaan kuittaamaan, että on saanut tiedon irtisanomisilmoituksesta.

Kuinka irtisanoa liikehuoneiston vuokrasopimus.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokralaisen näkökulmasta

Välillä vuokrasuhteen aikana tulee ilmi ongelmia, joiden vallitessa vuokrasuhdetta ei ole tarkoituksellista jatkaa. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on tietenkin mahdollista irtisanoa, mutta välillä eteen tulee tilanteita niin määräaikaisten kuin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla, että on turvauduttava vuokrasopimuksen purkamiseen.

Lain säännöksillä pyritään turvaamaan vuokralaisen purkuoikeus kattavasti, mutta kuitenkin siten, että kynnys purkuoikeuden käyttämiseksi on asetettu tarpeeksi korkealle sopimusten pysyvyyden turvaamiseksi. Lain nimenomainen purkamista koskeva säännös mahdollistaa vuokralaisen purkaa kolmessa tilanteessa liikehuoneiston vuokrasopimus.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokralaisen näkökulmasta.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Laissa liikehuoneistojen vuokrauksesta on nimenomainen säännös koskien vuokranantajan oikeutta purkaa vuokrasopimus. Säännös antaa mahdollisuuden vuokranantajalle seitsemässä eri tilanteessa purkaa vuokrasopimuksen. Kaikkien purkuperusteiden osalta edellytetään kuitenkin sitä, että purkamisperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäistä suurempi merkitys vuokranantajalle. Tämä korostaa mainittua sopimusten pysyvyyden periaatetta.

Pyrkimyksenä on myös turvata vuokralaisen asema, jotta vuokranantajalle ei synny purkumahdollisuutta liian kevein perustein lievähköjen suoritushäiriöiden ilmaantuessa.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan näkökulmasta.

Uusimmat artikkelit

Kaikki Artikkelit

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä