body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Myyjän tiedonantovirhe – Tesla ja FSD (Full Self-Drive)

Jaa tämä artikkeli

Olemme saaneet jonkin verran yhteydenottoja liittyen myyjän vastuuseen tilanteissa, joissa myyjä on markkinoinut Teslaa FSD-ominaisuudella (Full Self-Drive), mutta jälkikäteen ostajalle on selvinnyt, ettei autossa olekaan kyseistä ominaisuutta (ohjelmisto), vaan pelkästään valmius kyseiseen ominaisuuteen (laitteisto). Laitteisto vs. Ohjelmisto Teslan Autopilot-järjestelmät sisältävät eri apujärjestelmäominaisuuksia, joilla ajomukavuutta voidaan parantaa. Autopilot-järjestelmää ja laitteistoa on kehitetty vuosien saatossa ja uusimpana laitteistoversiona on vuonna 2019 julkaistu Full Self-Driving Computer (FSD Computer). Kyseiset laitteistot ovat uusimmissa autoissa vakiona, mutta laitteiston olemassaolo ei tarkoita sitä, että ohjelmistot ovat autossa aktiivisena. Tämä onkin aiheuttanut sekaannusta autokaupoilla. Kun auton myynti-ilmoituksessa on ilmoitettu autossa olevan FSD, on kuluttajan perusteltu odotus se, että autossa on aktivoitu FSD-ohjelmisto. Tilanne saattaa kuitenkin olla se, että autossa on uusin laitteisto eli FSD Computer, mutta itse ohjelmisto ei ole aktivoitu. Myös myyjä on saattanut olla siinä uskossa, että autossa aktiivinen FSD- ohjelmisto, vaikka kyse olisikin vain laitteistosta.Riitaa aiheuttaa se, että FSD-ominaisuuden käyttöönotto maksaa saamiemme tietojen mukaan tällä hetkellä 7 500 euroa. Mikäli autoa on markkinoitu FSD:llä, ja myöhemmin käy ilmi, ettei autossa tätä ominaisuutta olekaan, on kyseessä tiedonantovirhe. Asiaan ei vaikuta se, tiesikö autoliike itse siitä, ettei pelkkä FSD-laitteisto tarkoita, että FSD-ominaisuus olisi autossa käytössä. Myyjä vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Myyjän on vastuusta vapautuakseen näytettävä, ettei se ole ollut kohtuudella olleen selvillä kyseisistä tiedoista, ja että tiedot on oikaistu tai että tiedoilla ei ole voinut olla vaikutusta kauppaan. Kun kyseessä on autoliike, on oletuksena se, että ajoneuvon ominaisuudet ovat myyjän tiedossa. FSD:llä on myös merkitystä auton arvoon, joten myyjän voi olla mahdotonta osoittaa, ettei väärällä tiedolla olisi ollut vaikutusta kaupan syntymiseen.

Tiedonantovirheen oikaisu

Olemme törmänneet tapauksiin, joissa myyjät ovat myöntäneet kyseessä olleen virhe, mutta virheen oikaisun sijaan myyjä on halunnut purkaa kaupan. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus valita keinot virheen oikaisuksi ja kaupan purku tulee kyseeseen tilanteissa, joissa virhe ei ole vähäinen. Myyjällä on tietyissä tilanteissa mahdollisuus kieltäytyä virheen oikaisusta. Kuluttajansuojalain mukaisesti myyjä ei ole velvollinen oikaisemaan virhettä, mikäli siihen on este, jota hän ei voi voittaa tai jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Arvioitaessa, millainen tilanne voisi olla myyjälle peruste kieltäytyä oikaisusta, voidaan huomioida kauppalain esityöt (HE 93/1986 vp), joissa on täsmennetty myyjän velvollisuutta korjata tavarassa oleva virhe ja mahdollisuuksia kieltäytyä virheen korjaamisesta. Velvollisuus virheen korjaamiseen riippuu siitä, millaiset tekniset mahdollisuudet virheen korjaamiseen on olemassa ja millaisia kustannuksia korjaus edellyttäisi. Virheen korjaamisen on katsottu olevan myyjän kannalta kohtuuttoman hankalaa esimerkiksi tilanteissa, joissa myyjällä ei ole tätä varten sopivaa työvoimaa, teknisiä tai organisatorisia edellytyksiä tai mikäli tarvittavien varaosien hankkiminen tulisi hyvin kalliiksi.FSD:n käyttöönotto onnistuu käytännössä lataamalla päivitys Teslan sovelluskaupasta. Virheen oikaiseminen on siten yksinkertaista ja helppoa. Kun myyjä on itse markkinoinut autoa ajatellen sen olevan kyseisellä ominaisuudella varusteltu, on kyseinen ominaisuus huomioitu ajoneuvon kauppahinnassa. Kun huomioidaan Teslojen hintataso, yleisellä tasolla voidaan sanoa, että kyseeseen ei siis tule myöskään myyjälle kohtuuton kulu.

Hinnanalennus

Asia voidaan ratkaista myös hinnanalennuksella. Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, mikäli myyjä ei ole oikaissut virhettä. Hinnanalennuksen suuruus on määriteltävä Kuluttajansuojalain (KSL) 5:19a:n mukaan siten, että hinnanalennuksen suuruus on suhteessa yhtä suuri kuin kuluttajan vastaanottaman tavaran arvon aleneminen verrattuna arvoon, joka tavaralla olisi, mikäli se olisi KSL 5 luvussa edellytetyn mukainen.Kyseisen ominaisuuden arvo ei laske sitä käytettäessä, sillä kyseessä on ajoneuvon tietojärjestelmään tehtävä asennuspäivitys. Ja näin ollen hinnanalennuksen määräksi voidaan vaatia jopa koko virheen, eli puuttuvan FSD-ominaisuuden arvo.Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Lakimies, OTM on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Onko kuluttajariitalautakunta ilmainen?

Kuluttajariitalautakunta on maksuton riidan osapuolille. Osapuolet vastaavat ainoastaan omista kuluistaan. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi asian selvittämisestä sekä asiamiehen käyttämisestä aiheutuvat kulut.

Kuka valvoo, että markkinoinnissa seurataan lakia?

Elinkeinonharjoittajien toteuttamaa markkinointia valvoo kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa yleisesti kuluttajaa suojaavien lakien toteutumista. Kuluttaja voi ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle havaitsemastaan epäkohdasta elinkeinonharjoittajan markkinoinnissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Mikä on kuluttajansuojalain tarkoitus?

Kuluttajansuojalain tarkoituksena on turvata kuluttajan oikeuksien toteutuminen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä suhteessa. Kuluttaja on lähtökohtaisesti heikommassa asemassa elinkeinonharjoittajaan nähden, minkä vuoksi kuluttajansuojalailla on tärkeä kuluttajaa suojaava rooli. Kuluttajansuojalailla pyritään estämään elinkeinonharjoittajien väärinkäytökset.

Miten reklamaatio toimii?

Reklamaation tehtävänä on informoida myyjää virheestä, jonka ostaja on havainnut myyjältä ostamassaan tavarassa tai palvelussa. Ostajan on tehtävä reklamaatio kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Myyjän on reklamaation saatuaan käsiteltävä se ja annettava ostajalle vastaus. Jos myyjä hyväksyy reklamaation, on myyjän oikaistava virhe. Jos myyjä vastustaa reklamaatiota, voi kuluttaja seuraavaksi kysyä neuvoa asian ratkaisemiseksi kuluttajaneuvonnasta tai kääntyä asiassa lakitoimiston puoleen.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana voit tehdä reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa on virhe. Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti. Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun virheestä tai viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin- tai internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta laskusta tai perinnästä.

Miten sinun tulee toimia, jos ostamasi tuote on viallinen?

Jos havaitset ostamassasi tuotteessa virheen, kannattaa siitä ensimmäiseksi reklamoida myyjää. Reklamoinnin tekeminen oikea-aikaisesti on tärkeää, jotta ei menetä oikeuttaan saada virhe oikaistuksi. Suositeltavaa on tämän jälkeen pyrkiä sopimaan myyjän kanssa, miten virhe oikaistaan. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voi kuluttajaneuvonnasta pyytää maksutta apua tilanteen ratkaisemiseksi tai vaihtoehtoisesti kääntyä asiassa asiamiehen puoleen, joka tilannearvion tehtyään voi alkaa hoitamaan asiaa puolestasi.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä