body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Perunkirjoitus

Jaa tämä artikkeli

Perunkirjoitus

Läheisen kuolema on raskasta aikaa eikä loputtomalta tuntuva tehtävälista yleensä helpota tilannetta. Perunkirjoituksen toimittaminen on silti tehtävä määräajassa, vaikka läheisen kuolema vetäisikin mielen matalaksi ja arjen muut askareet painaisivat päälle. Huomioitavaa on myös se, että perunkirjoitus tulee toimittaa, vaikka perittävältä jäisi vain velkoja.  

Perukirja

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, joka sisältää muun muassa tiedot perittävän varoista, veloista ja kuolinpesän osakkaista. Perukirja tulee sen laatimisen jälkeen toimittaa edelleen verovirastolle, koska perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella.

Perunkirjoituksen määräaika

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta ja perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa kuolinpesään kuuluva omaisuus on. Näin ollen perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on useimmiten leskellä taikka perittävän asioita hoitaneella lapsella, eli juuri sillä henkilöllä, jota läheisen menetys eniten kirpaisee.

Jos perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi tästä seurata velkavastuu sille, jonka perunkirjoitus olisi tullut toimituttaa. Tämä tuskin helpottaa suruprosessia. Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa myös siihen, että perintöverotus toimitetaan arvioverotuksena, mikä saattaa johtaa suurempaan perintöveron määrään.

Apua perunkirjoituksen toimittamiseen

Jos perunkirjoitukseen liittyvät asiat askarruttavat tai läheisen kuoleman jälkeinen aika tuntuu muutoin liian raskaalta kaikkine tehtävineen, on apua saatavilla eikä kaikesta tarvitse suoriutua yksin. Me LakiLehtosella olemme valmiita avustamaan perunkirjoituksen toimittamisessa omaisten toiveet huomioiden ja neuvomme mielellämme perunkirjoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Viivi Paavilainen.

Perintöoikeuteen liittyvissä asioissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Lakimies, OTM on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on perunkirjoitus ja milloin se tehdään?

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, jossa käydään läpi vainajan varat, velat, perilliset ja testamentin saajat. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta.

Mitä papereita tarvitaan perunkirjoitusta varten?

Perunkirjoitusta varten tarvitaan perukirjan liitteeksi sukuselvitys, testamentit, avioehtosopimukset sekä ositus- tai  perinnönjakokirja, jos sellaisia on tehty.

Kenen pitää allekirjoittaa perukirja?

Perukirjan pitää allekirjoittaa vähintään pesän ilmoittajan ja kahden uskotun miehen.

Mitä tapahtuu, jos ei tee perunkirjoitusta?

Jos perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi tästä seurata velkavastuu sille, jonka perunkirjoitus olisi tullut toimituttaa.

Mitä perunkirjoitustilaisuudessa tehdään?

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, jossa käydään läpi vainajan varat, velat, perilliset ja testamentin saajat.

Mitä eroa on perinnöstä luopumisella ja perintöosuuden luovuttamisella?

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että  perillinen ilmoittaa, ettei hän aio ottaa vastaan perintöä, joka hänelle muutoin tulisi. Perintöosuuden luovuttaminen tarkoittaa sitä, että perillinen ottaa perinnön ensin vastaan, jonka jälkeen hän luovuttaa osuutensa joko vastikkeetta tai vastikkeellisesti haluamalleen taholle.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä