body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Moottoripyörän ostaminen yksityishenkilöltä

Jaa tämä artikkeli

Moottoripyöriä myyvät sekä elinkeinonharjoittajat että yksityiset henkilöt. Elinkeinonharjoittajan kanssa käytävässä kaupassa ostajan suojana on kuluttajansuojalaki toisin kuin käytäessä kauppaa toisen yksityishenkilön kanssa.

Yksityishenkilöiden välistä kaupankäyntiä ei kuitenkaan ole jätetty sääntelemättä, vaan näissä tilanteissa sovellettavana lakina on kauppalaki. Kauppalain säännökset eivät tosin tarjoa yhtä vahvaa suojaa ostajalle kuin kuluttajakaupoissa kuluttajansuojalaki.

Yksityisellä myyjällä saattaa kuitenkin olla hyvään hintaan tarjolla juuri itseä miellyttävä moottoripyörä. Kannattaako tällaisessa tilanteessa lähteä tekemään kauppoja toisen yksityishenkilön kanssa ja jos kannattaa, mitä yksityishenkilöiden välisessä kaupanteossa tulee ottaa huomioon?

Mitä kaupanteossa tulee huomioida?

Yksityishenkilöiden kanssa tehtäviä kauppoja ei tarvitse kokonaan vältellä, mutta kannattaa muistaa, että epärehellisiäkin myyjiä löytyy. Tämän vuoksi ostajan on tärkeää olla selvillä siitä, mitä toimenpiteitä hänen on suositeltavaa tehdä ennen kaupan solmimista. Ostajana kannattaakin muistaa, että yksityishenkilön kanssa käytävässä kaupassa on oltava huomattavasti oma-aloitteisempi ja perusteellisempi kuin tehdessään kauppaa elinkeinonharjoittajan kanssa. Jos itsellä ei ole riittävää tietämystä moottoripyöristä, kannattaa apua pyytää esimerkiksi enemmän tietoa omaavalta perheenjäseneltä tai ystävältä ja ottaa hänet mukaan kaupantekoon.

Mitä sitten on kannattavaa ja suositeltavaa tehdä ennen kaupan solmimista? Ensinnäkin kannattaa tarkistaa moottoripyörän sekä myyjän tiedot. Rekisterinumerolla voi tarkistaa moottoripyörän katsastus- ja verotiedot ja lisämaksusta moottoripyörän omistajan ja haltijan tiedot. Näitä tietoja on hyvä verrata myyjän antamiin tietoihin. Lisäksi kannattaa selvittää moottoripyörän tyyppiviat, jotta osaa kiinnittää erityistä huomiota näihin, kun moottoripyörää lähtee katsomaan.

Yleistietojen tarkistamisen jälkeen kannattaa mennä katsomaan moottoripyörää paikan päälle. Paikan päällä ostajan kannattaa tehdä perusteellinen moottoripyörän tarkistus ja tarkistaa moottoripyörän huoltokirja ja rekisteriote. Tämän lisäksi moottoripyörän todellisen kunnon selvittämiseksi on tärkeää tehdä koeajo. Koeajon aikana kannattaa tarkistaa kaikki mahdollinen moottoripyörän kunnosta. Moottoripyörän konkreettinen tarkistaminen ja koeajo ovatkin tärkeässä roolissa mahdollisten virheiden havaitsemiseksi ennen kaupan tekemistä.

Kaupan solmiminen

Jos ostaja on tyytyväinen näkemäänsä ja kokemaansa, voidaan seuraavaksi solmia moottoripyöräkauppa. Kaupasta on erityisen suositeltavaa tehdä kirjallinen kauppakirja. Kauppakirjan tekemisen lisäksi tulee tehdä moottoripyörän omistajanvaihdos. Omistajanvaihdoksen voi tehdä Traficomin tai oman vakuutusyhtiön sivuilla taikka katsastuskonttorilla. Omistajanvaihdoksen yhteydessä on myös muistettava ottaa liikennevakuutus moottoripyörälle.

Kaupan jälkeen

Moottoripyöräkaupan jälkeen on toivottavaa kaikkien osapuolten kannalta, että ostaja on tyytyväinen moottoripyörään ja näin ollen tehtyihin kauppoihin. Aina näin ei valitettavasti käy. Yleisesti ongelmat liittyvät moottoripyörässä ilmeneviin virheisiin kaupan teon jälkeen. Miten ostajan tulisi tällaisessa tilanteessa toimia ja mitkä ovat ostajan oikeudet, kun myyjänä on ollut yksityishenkilö?

Ensinnäkin virheen ilmaantuessa ostajan tulee ottaa asiassa yhteyttä myyjään. Myyjälle tulee ilmoittaa ilmenneestä virheestä ja suositeltavaa on pyrkiä sopimaan asia hänen kanssaan. Usein molemmille osapuolille on kannattavampaa pyrkiä sopimaan riita, kuin asian vieminen käräjille.

Haasteena ostajan kannalta virhetilanteissa on kuitenkin se, että moottoripyörät myydään usein ”sellaisena kuin on” -ehtoa käyttäen. Ostajan on näissä tilanteissa vaikea osoittaa kaupan teon jälkeen enää sitä, että moottoripyörässä ilmennyt virhe olisi ollut pyörässä jo ennen kaupan tekoa ja että myyjä olisi tiennyt tästä virheestä. Lisäksi, jos ostajan olisi tullut tällainen virhe huomata kaupantekohetkellä, ei hän voi enää myöhemmin vedota tällaiseen virheenä.

Tietyissä tilanteissa myyjä kuitenkin joutuu vastuuseen kaupan jälkeen ilmenneestä virheestä. Näitä ovat tilanteet, joissa myyjä on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa moottoripyörästä ja tällaisen toiminnan on voinut olettaa vaikuttaa kauppaan. Myyjä on vastuussa moottoripyörän virheestä myös tilanteessa, jossa moottoripyörä on ollut olennaisesti huonomassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Valitettavaa kuitenkin on, että ostajan voi olla haasteellista näyttää näitä asioita toteen.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Miten moottoripyörä ostetaan yksityiseltä?

Kun  moottoripyöräkauppa solmitaan kahden yksityisen henkilön välillä on  sovellettava lainsäädäntö kauppalaki. Kauppalaki on tahdonvaltaista  lainsäädäntöä, joka tarkoittaa, että osapuolet voivat vapaasti keskenään  sopia toisella tavalla, kuin laissa on kirjoitettu. Suositeltavaa onkin, että  autokaupasta tehdään kirjallinen sopimus eli kauppakirja. Siinä kannattaa  mainita kaikista sovituista seikoista. Ostaessasi autosi yksityiseltä  myyjältä sinun kannattaa huomioida tarkasti, että auto vastaa sitä, mitä olette  myyjän kanssa sopineet.

Voiko yksityisen moottoripyöräkaupan purkaa?

Kauppalain  mukaan myyjä vastaa auton virheestä, jos se on ollut moottoripyörässä jo  kaupantekohetkellä. Ostaja voi vaatia autokaupan purkua virhetilanteessa  mutta ensin myyjälle on annettava mahdollisuus oikaista virhe. Yksityisten  välisessä moottoripyöräkaupassa näyttötaakka, eli todistusvelvollisuus  virheistä on ostajalla, jolloin on ostajan vastuulla näyttää virheen olleen  moottoripyörässä jo kaupantekohetkellä.

Miten autokauppa puretaan?

Yksinkertaisuudessaan  kaupan purkutilanteessa molempien osapuolten osalta asiat palautetaan siihen  tilanteeseen kuin kauppaa ei olisi solmitukkaan. Myyjä on oikeutettu  vähentämään myyntihinnasta käyttöhyötyä kaupanteon jälkeen ajetuista  kilometreistä.

Mitä lakia sovelletaan yksityishenkilöiden väliseen kauppaan?

Yksityishenkilöiden  väliseen kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kauppalaki ei takaa ostajalle niin  kattavaa suojaa kuin kuluttajansuojalaki, sillä yksityishenkilöiden katsotaan  olevan tasavertaisessa asemassa, toisin kuin elinkeinonharjoittajan ja  kuluttajan.

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto?

Varsinkin  käytetyn tavaran kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on”  -ehtoa. Tavara myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on.  Käytetyissä tavaroissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja  käyttämisen merkkejä ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa  ulkopuolelle. ”Sellaisena kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan  yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä.

Mitä kauppalaki säätelee?

Kauppalaki  sääntelee irtaimen omaisuuden kauppaa sekä soveltuvin osin irtaimen  omaisuuden vaihtoa. Kauppalakia sovelletaan, kun kyse on kahden  yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta.  Kuluttajansuojalaki sääntelee puolestaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan  välistä kauppaa.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä