body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn moottoripyörän takuu

Jaa tämä artikkeli


Myyjä voi tarjota moottoripyöräkaupan yhteydessä ostajalle takuuta. Takuu on myyjän tarjoama tuote, jonka ottaminen pääsääntöisesti maksaa ostajalle. Tässä kohtaa on heti hyvä huomata, että myyjän tarjoama takuu on eri asia kuin myyjän lakisääteinen virhevastuu. Onko takuun ottaminen turhaa, kun myyjällä on jo lakiinkin perustuva virhevastuu? Tätä kysymystä pyritään valottamaan tässä artikkelissa, jossa käsitellään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä käytetyn moottoripyörän kauppaa.

Lakisääteinen virhevastuu moottoripyöräkaupassa

Kuluttajansuojalainmukainen myyjän virhevastuu antaa kattavan turvan ostajalle moottoripyörään mahdollisesti ilmaantuvien virheiden varalle. Ostajalla on näin ollen ilman takuunkin ottamista varsin hyvä turva moottoripyörälle. Myyjä ei voi tätä lakisääteistä virhevastuutaan rajoittaa omilla ehdoillaan.

Myyjän virhevastuu on kuuden kuukauden mittainen. Jos tämän kuuden kuukauden aikana moottoripyörässä ilmenee virhe, katsotaan virheen olleen moottoripyörässä jo ennen sen ostoa. Ostajan ei tarvitse todistella virheen alkuperää tai syntyaikaa virhevastuun aikana ilmaantuneista virheistä, vaan myyjän tulee näissä tilanteissa korjata virhe omalla kustannuksellaan. Mikäli korjaus nostaa moottoripyörän arvoa selvästi, saattaa ostaja kuitenkin joutua maksamaan osan korjauskuluista.

Poikkeuksena myyjän virhevastuuseen on tilanne, jossa myyjä pystyy osoittamaan moottoripyörän olleen kunnossa luovutuspäivänä. Myyjä voi pyrkiä esimerkiksi osoittamaan ostajan aiheuttaneen virheen omalla toiminnallaan. Tämän vuoksi ostajan kannattaa muistaa pitää moottoripyörästä hyvää huolta ja tehdä tarvittavat huollot, jotta myyjä ei onnistu välttämään virhevastuutaan ostajan omaan toimintaan perustuen.

Takuu

Virhevastuun olemassaolosta huolimatta myyjä saattaa tarjota ostajalle takuuta. Tämä nähdään moottoripyörän lisäturvana. Kannattaa siis muistaa, että takuu ei kavenna myyjän lakisääteistä virhevastuuta.

Kuluttajansuojalailla on säännelty myös takuuta. Takuu tarkoittaa käytännössä sitä, että myyjä on sitoutunut vastaamaan moottoripyörän käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksissa takuussa määritellyn ajan. Jos takuun voimassa ollessa moottoripyörässä ilmenee virhe, tulee myyjän korjata se omalla kustannuksellaan. Ostajan velvollisuutena on ainoastaan ilmoittaa myyjälle havaitsemastaan virheestä.

Poikkeuksena myyjän velvollisuudesta korjata moottoripyörä ovat tilanteet, joissa myyjä pystyy osoittamaan, että ostaja on itse aiheuttanut virheen. Esimerkiksi tapaturmat ja moottoripyörän vääränlainen käsitteleminen voivat aiheuttaa tällaisia tilanteita. Näissä tilanteissa myyjän ei tarvitse korjata virhettä.

Lisäksi ostajan kannattaa huomioida se, että joissain tilanteissa takuun on voinut tarjota jokin muu taho kuin myyjä. Mahdollista esimerkiksi on, että valmistaja tai maahantuoja on antanut takuun moottoripyörälle. Usein ostaja voi kuitenkin näissäkin tilanteissa hoitaa takuuvaatimuksensa myyjän kautta tai tämän avustuksella.

Kannattaako takuu ottaa käytetyn moottoripyörän kaupassa?

Takuita on monenlaisia. Osa on kattavampia kuin toiset ja takuun kattavuus näkyy yleensä myös sen hinnassa. Mikäli siis takuuta myydään todella edulliseen hintaan, todennäköisesti se on hyvin kapea ja rajattu. Tällaisessa tilanteissa takuu kattaa usein vain osan tai hyvin rajatun joukon mahdollisia moottoripyörän virheitä. Hinta indikoi myös useimmiten takuun kestoa. Mitä halvempi takuu, sitä lyhyempi sen kesto on.

Takuuta harkittaessa onkin tärkeää selvittää sen todellinen kattavuus ja sen perusteella punnita takuun ottamisen kannattavuutta. Varsinkin takuun kestoon on syytä kiinnittää huomiota. Mikäli takuun kesto on puoli vuotta tai vähemmän, ei sen ottamisesta välttämättä ole mitään hyötyä. Tämä johtuu siitä, että tämän pituisen takuun aikana myyjällä on myös lakiin perustuva virhevastuu moottoripyörästä ja siten vastuu virheiden korjaamisesta. Pääsäännöksi voikin sanoa, että takuun ottaminen ei ole kannattavaa, mikäli sen kesto on puoli vuotta tai vähemmän.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Millä tavoin takuu ja virhevastuu eroavat toisistaan?

Takuu on  myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle.  Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu lakiin ja  velvoittaa aina myyjää. Myyjä ei siten voi vaikuttaa virhevastuun sisältöön  ja kestoon, eikä hän voi kaventaa virhevastuun laajuutta omilla ehdoillaan.  Takuun ehdot myyjä puolestaan saa itse määrittää.

Mikä on myyjän virhevastuu?

Virhevastuu  tarkoittaa kuluttajansuojalain mukaista myyjän vastuuta tavaran virheistä.  Myyjä on velvollinen oikaisemaan tavaran virheen, jos virhe ilmenee virhevastuun voimassa ollessa. Virhevastuun kesto määräytyy tapauskohtaisesti  tavaran luonteen perusteella. Myyjä on saattanut antaa tavaralle myös takuun,  mutta takuu ei kavenna lakisääteistä virhevastuuta.

Mitä takuu tarkoittaa kuluttajakaupassa?

Takuu on myyjän tarjoama maksuton lisäetu ostajalle. Takuun  antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista  ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolella,  koska myyjä saattaa tehdä rajoituksia takuun kattavuuteen. Takuu ei kavenna  kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta.

Mitä takuu ei koske?

Myyjällä on oikeus määrittää takuun ehdot. Myyjä voi siten tehdä  rajoituksia takuun kattavuuteen, minkä seurauksesta takuu ei välttämättä  koske kaikkia tavaran virheitä. Takuun ulkopuolelle rajatuista virheistä  myyjä on vastuussa lakisääteisen virhevastuun nojalla. Lisäksi myyjä ei ole  velvollinen korjaamaan takuun alaan kuuluvia virheitä, jotka ovat seurausta  ostajan omasta toiminnasta, esimerkiksi tavaran käyttö- tai huolto-ohjeiden  laiminlyönnistä.

Mistä saa tietoa ja apua kuluttaja-asioissa?

Kilpailu-  ja kuluttajaviraston nettisivuilla on kattavasti tietoa kuluttaja-asioista.  Neuvoa voi kysyä myös kuluttajaneuvonasta, joka tarjoaa maksutta apua  kuluttajille. Kuluttajalla on aina myös mahdollisuus kääntyä lakimiehen  puoleen kohtaamiensa ongelmien selvittämiseksi.

Missä tapauksessa kaupan voi purkaa?

Ostajalle  voi syntyä oikeus purkaa kauppa tavaran virheen tai myyjän viivästyksen  perusteella. Myyjälle puolestaan voi syntyä purkuoikeus, jos ostaja ei maksa  kauppahintaa tai myötävaikuta kauppaan esimerkiksi noutamalla tai  vastaanottamalla tavaraa. Kaupan purku on kuitenkin pääsääntöisesti  viimesijainen keino oikaista kauppaan liittyvät ongelmat, joten ongelmat  pyritään ensiksi oikaisemaan lievemmin keinoin.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä