body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Hovioikeus purki autokaupan, kun auto kulutti öljyä

Jaa tämä artikkeli

Jatketaan pitkästä aikaa autoihin liittyviä artikkeleita, joiden kirjoittamisessa on auttanut meidän erinomainen harjoittelija Venla Rajamäki. Ensimmäisessä lyhennelmässä käydään läpi Turun hovioikeuden 10.5.2021 antamaa tuomiota S 20/694.

Kaupan kohteena ollut auto oli kuluttanut runsaasti öljyä siitä lähtien, kun Kantaja oli sen ostanut. Kantaja oli kertonut olleensa tämän takia yhteydessä huoltoliikkeeseen, josta hänelle oli ilmoitettu öljyn lisäämistarpeen kyseiseen autoon olevan normaalia. Marraskuussa 2018 auto alkoi menettää tehoaan. Ainoa tavanomaisesta poikkeava seikka autossa oli tuohon asti ollut verraten suuri öljynkulutus.

Henkilötodistelun perusteella oli selvitetty, että auton moottorista on sitä helmikuussa 2019 tutkittaessa löytynyt vika, jonka vuoksi öljyä on päässyt moottorin palotilaan. Tästä on seurannut se, että auto on kuluttanut tavanomaista enemmän öljyä, hiukkassuodatin on tukkeutunut ja autossa on ilmennyt käyntihäiriöitä. Todistajan mukaan kyseisen lainen moottorin vika syntyy pitkän ajan, arviolta 1-2 vuoden kuluessa. Auton käyttäjän olisi todistajan mukaan ollut lähes mahdotonta havaita moottorinsisäistä öljynvuotoa. Käyttäjä voisi havaita ainoastaan lisääntyneen öljynkulutuksen ja auton tehon menettämisen.

Asiassa ei ilmennyt perusteita arvioida, että Kantaja olisi hoitanut tai käyttänyt autoa huolimattomasti tai tavanomaisesta poikkeavalla tavalla siten että auton vian voitaisiin katsoa johtuneen hänen toiminnastaan. Suuren öljynkulutuksen on näissä olosuhteissa arvioitava liittyneen edellä kuvattuun moottorin vikaan. Näin ollen vian voidaan olettaa olleen autossa jo kaupanteon hetkellä. Kantaja oli runsaan öljynkulutuksen johdosta toiminut saamiensa ohjeiden mukaisesti siten, että hän oli tarvittaessa lisännyt öljyä auton moottoriin, eikä hänen ole näytetty menettelyllään pahentaneen autossa jo ollutta vikaa.

Kantaja oli reklamoinut sekä auton suuresta öljynkulutuksesta että auton tehon menettämisestä kahden kuukauden kuluessa vian ilmaantumisesta eli 11.1.2019. Hovioikeus totesi, että autonvalmistajan ilmoittaman normaalirajoissa olevan öljynkulutuksen erottaminen sen ylittävästä kulutuksesta voi olla etenkin tavalliselle kuluttajalle vaikeaa. Ottaen huomioon, että kysymyksessä olevan auton puolen litran öljynkulutus tuhatta ajokilometriä kohden on valmistajan ohjeidenkin mukaan normaalia ja että autohuollon ammattilaisetkaan eivät olleet ohjeistaneet Kantajaa ryhtymään öljynkulutuksen johdosta muihin toimenpiteisiin kuin öljyn lisäämiseen, Kantajan ei ole voitu edellyttää vielä yksinomaan auton öljynkulutuksen perusteella ymmärtävän, että autossa on vika ja tekevän reklamaatiota tai ryhtymään muihinkaan toimenpiteisiin yhtiötä vastaan säilyttääkseen oikeutensa vedota autossa olevaan vikaan.

Näin ollen Kantajan ostamassa autossa on näytetty olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe, ja reklamaatio on tehty kokonaisuudessaan kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kohtuullisessa ajassa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta lain 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa: 1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai 2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Autossa ilmenneen virheen vuoksi sitä ei ole vuoden 2019 alun jälkeen voitu käyttää muuten kuin hyvin rajoitetusti. Auto on myyty toimintakuntoisena ja ostaja on perustellusti voinut odottaa auton olevan vielä käyttötarkoitukseensa soveltuvassa kunnossa. Vian korjaaminen olisi edellyttänyt moottorin osittaista uusimista tai ainakin varsin laajamittaisia moottorin korjaustoimenpiteitä. Näistä syistä auto ei ole laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastannut sitä, mitä on katsottava sovitun, eikä virhettä voida myöskään pitää vähäisenä. Yhtiön kieltäydyttyä korjaamasta ajoneuvossa ilmennyttä vikaa Kantajalla katsottiin olevan oikeus purkaa kauppa.

Vastaaja Oy velvoitettiin suorittamaan Kantajalle kauppahinnan palautuksena alkuperäisestä kauppahinnasta (19850 e) vähennetyn arvioidun käyttöhyödyn jälkeen (3000 e) 16850 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 11.7.2019 lukien. Lisäksi Vastaaja Oy velvoitettiin suorittamaan Kantajalle 1000 euroa auton vianetsinnästä aiheutuneista kustannuksista sekä kantajan oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko viallisen tuotteen palauttaa?

Viallisen tuotteen palauttaminen eli kaupan purkaminen ei ole ensisijainen keino oikaista tuotteessa olevaa vikaa. Ensisijaisesti tuotteen virhe oikaistaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tuote. Jos myyjä on kuitenkin tarjonnut palautusoikeuden, voi ostaja näissä tilanteissa palauttaa tuotteen. Palautusoikeus ei kuitenkaan perustu lakiin myymälästä ostettujen tuotteiden kohdalla, joten palautusoikeuden tarjoaminen on myyjälle vapaaehtoista. Etä- ja kotimyyntikaupoissa ostajalla on lakiin perustuva peruuttamisoikeus muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mitä hyötyä on takuusta?

Takuu on myyjän tarjoama maksuton lisäetu ostajalle. Takuun antamalla myyjä vastaa tavaran virheistä takuuehtojen mukaisesti. Takuun on tarjottava ostajalle paremmat oikeudet kuin mitä kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu ostajalle jo takaisi. Ostaja hyötyy siten takuusta tavaran virhetilanteissa. Myyjän kannalta takuun tarjoaminen voi taas olla hyvä markkinointi- ja myyntikeino.

Mistä saa selville auton todelliset kilometrit?

Auton viimeisimmän mittarilukeman saa selville Traficomin sähköisestä palvelusta maksutta. Jos haluaa laajemmin tietoa autosta, joutuu tiedoista hiukan maksamaan. Tuontiautojen tiedot saa auton lähtömaan rekisteriviranomaisen sähköisen palvelun kautta. Tuontiautojen kohdalla on kuitenkin tärkeää perehtyä huolella myös auton asiakirjoihin sekä itse autoon ja sen ominaisuuksiin, koska mittariväärennökset ovat huomattavasti yleisempiä tuontiautojen kuin Suomessa käytössä olevien autojen kohdalla.

Voiko uuden auton palauttaa?

Uuden auton voi palauttaa, jos kyse on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä etä- tai kotimyyntikaupasta. Autokaupan peruuttamisilmoitus on tehtävä lähtökohtaisesti 14 päivän kuluessa myyjälle yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi peruuttamislomakkeella. Ostaja ei tarvitse syytä kaupan peruuttamiselle. Jos kyse on autoliikkeestä ostetusta autosta, voi ostaja palauttaa auton vain, jos kauppa puretaan.

Mitä auton omistushistoria kertoo?

Auton omistus- ja haltijahistorian saa Traficomin ajoneuvotietopalvelusta muutamalla eurolla. Omistushistoria on hyvä selvittää, koska se voi antaa vinkkiä mahdollista auton ongelmista. Jos autolla on esimerkiksi ollut useampia omistajia ja omistusajat eivät ole olleet pitkiä, saattaa se kieliä autossa olevista vioista ja ongelmista.

Miten selvittää auton vakuutusyhtiö?

Traficomilla on ajoneuvotietopalvelu, josta saa selville auton vakuutusyhtiön. Vakuutustietojen selvittäminen on maksullinen palvelu.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä