body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Autokaupan purku 14 vrk

Jaa tämä artikkeli

Autokaupan purku 14 vrk

Minun on ollut tarkoitus kirjoittaa tästä aiheesta jo jonkin aikaa, mutta sain kyseisen Kuluttajariitalautakunnan päätöksen vasta tällä viikolla käyttööni. Kyseessä on siis varsin uusi ilmiö, joka on syntynyt siitä, kun autoja on alettu myymään etä- ja kotimyynnillä.

Käytän tämän jutun pohjana Kuluttajariitalautakunnan helmikuussa 2017 antamaa päätöstä ostajan peruuttamisoikeudesta kotimyynnillä tehtyyn autokauppaan.

Kysymyksessä oli tapaus, jossa henkilö oli ostanut auton autoliikkeestä siten, ettei kauppaa oltu tehty autoliikkeen toimitiloissa. Kauppa oli kuitenkin tehty niin, että myyjä ja ostaja olivat olleet samassa tilassa samaan aikaan, eli siis kotimyyntinä.

Kotimyynti vai etämyynti?

Mikä on koti- ja etämyynnin ero? Kotimyynnissä molemmat osapuolet ovat paikalla silloin kun kauppa tehdään, mutta kauppaa ei tehdä elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Ehkä yleisin tapa tehdä kotimyyntiä on se, että myyjä tulee ostajan kotiin myymään tuotteensa. Myynti voidaan myös kuitenkin tehdä siis jossain muussakin tilassa, kunhan se ei ole elinkeinonharjoittajan vakituinen tai siirrettävä myyntipaikka.

Etämyynnillä tarkoitetaan sitten taas tilanteita, joissa myyjä ja ostaja eivät kohtaa. Yleisin tapa tehdä etämyyntiä nykyään on internetin tai puhelimen välityksellä tehty kauppa. Esimerkiksi minä teen etämyyntiä varsin paljon, koska toimeksiantoni tulevat usein sähköpostitse tai puhelimen välityksellä.

Sillä onko myynti koti- tai etämyyntiä ei kuitenkaan ole kovinkaan suuri merkitys. Molempia myyntitapoja rasittaa varsin laajat ja monin paikoin yhtenevät tiedonantovelvollisuudet ja ankarat sanktiot kyseisten tiedonantovelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Autokaupan peruuttaminen

Lautakunnan päätös nojautuu vahvasti kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:än ja varsinkin sen toiseen momenttiin, jossa elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä sanktioidaan varsin ankarasti. Eli jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut ostajalle tietoa kaupan peruuttamisoikeudesta ja ajasta, voi ostaja peruuttaa kaupan vuoden kuluttua. Toisin sanoen se perinteinen 14 vuorokauden peruutusoikeus pitenee vuoden mittaiseksi.

Päätöksessään lautakunta on katsonut, että kyseessä on kotimyynti eikä elinkeinonharjoittaja ole toimittanut ostajalle kotimyyntiin liittyviä peruutusohjeita. Näin ollen ”autokaupan purku 14 vrk” muuttuukin vuoden mittaiseksi peruuttamisoikeudeksi luovutushetkestä.

Ostajalle syntyneet kulut ja niiden korvausvelvollisuus

Auton ostaja on joutunut korjauttamaan autoa ennen autokaupan peruuttamista yli 1 000 eurolla. Tältä osin lautakunta on katsonut, että myyjäliike on velvollinen korvaamaan korjauskuluja 650 euroa. Lautakunta perustelee asiaa sillä, että ostaja on hyötynyt normaaleiksi käyttökuluiksi katsottavista korjauksista ja lisäksi lautakunta on katsonut, että ostaja voi hyödyntää autoon ostamaansa lohkolämmittimen johtoa muussa autossa. Tältä osin lautakunnan ratkaisua voi ehkä hiukan kritisoida elinkeinonharjoittaja myönteiseksi, sälyttäähän lautakunta ostajan harteille vielä auton käyttämisestä saadun hyödyn maksamisen. Toisaalta lautakunnan ratkaisun ymmärtää siinä valossa, kun otetaan huomioon autoliikkeen ankara vastuu itse kaupan peruuntumisessa.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko autokaupan purkaa ilman syytä?

Ensisijaisesti myyjän on  korjattava rikkinäinen tuote tai vaihdettava se vastaavanlaiseen uuteen  tuotteeseen. Ostajalla on oikeus valinta, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Jos virhettä ei saada oikaistuksi edellä mainituilla  keinoilla, voi kyseeseen tulla hinnanalennus tai jopa kaupan purku.

Milloin autokaupan voi purkaa?

Kuluttaja voi vaatia kaupan  purkua autoliikkeen viivästystilanteissa tai tavaran virhetilanteissa.  Lähtökohtaisesti ostajan on kuitenkin ensiksi annettava myyjälle mahdollisuus  toimittaa viivästynyt tavara tai oikaista tavaran virhe ennen kuin saa purkaa  kaupan. Jos kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta, saa ostaja vaatia  kaupan purkua välittömästi.

Milloin myyjä ei ole vastuussa tavaran virheestä?

Lähtökohtaisesti myyjä on  vastuussa tavaran virheestä. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos  kuluttaja ei ole kohtuullisessa ajassa ilmoittanut havaitsemastaan virheestä  tai jos myyjän virhevastuu tavarasta on jo kulunut umpeen. Myyjän tiukin  virhevastuuaika on myyjällä 12 kuukautta kauppojen teosta, jolloin myyjällä  on todistustaakka siitä, että myyty tavara on ollut myyntihetkellä virheetön.  Myyjä ei myöskään vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan laiminlyötyä  myyjän antamat tavaran käyttö- tai hoito-ohjeet.

Mikä on auton etämyynti?

Etämyynnillä tarkoitetaan  tilanteita, joissa myyjä ja ostaja eivät  kohtaa. Yleisin tapa tehdä etämyyntiä nykyään on internetin tai puhelimen  välityksellä tehty kauppa.

Miten kotimyynti ja etämyynti eroavat toisistaan?

Sillä onko myynti  koti- tai etämyyntiä ei ole suurta merkitystä. Molemmilla myyntitavoilla on osin yhtenevät tiedonantovelvollisuudet ja ankarat sanktiot kyseisten velvollisuuksien laiminlyönnistä. Kotimyynnissä molemmat osapuolet ovat  paikalla silloin kun kauppa tehdään, mutta kauppaa ei tehdä  elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Etämyynnillä tarkoitetaan sitten taas  tilanteita, joissa myyjä ja ostaja eivät kohtaa.

Onko ostajalla oikeus perua autokauppa?

Ostajalla on oikeus autokaupan  peruuttamiseen, jos kyse on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä  etä- tai kotimyyntikaupasta. Etämyyntiä on esimerkiksi verkossa tapahtuva  autokauppa, kotimyyntiä taas kaupan tekeminen jossain muualla kuin elinkeinonharjoittajan  toimitiloissa. Peruuttamisaika on lähtökohtaisesti 14 päivää. Jos ostaja  haluaa peruuttaa elinkeinonaharjoittajan toimitiloissa tehdyn autokaupan  ilman erityisen painavaa syytä, on ostaja tällöin vahingonkorvausvelvollinen.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä