Moottoripyöräriidat

Moottoripyöriin liittyviä oikeudellisia artikkeleita.

käytetyn moottoripyörän takuu

Käytetyn moottoripyörän takuu alkaen 1.1.2022

Ostitko moottoripyörän 1.1.2022 tai sen jälkeen? Jos vastauksesi on kyllä – tämä artikkeli koskee sinua. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaavalintaista, joten hän ei välttämättä tällaista halua käytetylle moottoripyörälle tarjota. Myyjä ei kuitenkaan vältä vastuutaan tilanteissa, joissa takuuta ei ole. Ostajan suojana on tällöin myyjän lakisääteinen virhevastuu.

moottoripyörä kaupan purku

Moottoripyöräkaupan purku alkaen 1.1.2022

Moottoripyöräkauppa ei aina ole onnistunut. Kaupan solmimisen jälkeen on voinut ilmetä ongelmia, joiden seurauksena ostaja haluaa purkaa kaupan. Kaupan purku on kuitenkin viimesijainen keino kaupan ongelmien ratkaisuksi, joten usein ongelmat pyritään ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Ostajan kannattaa olla tietoinen, milloin ja millä perusteilla hänelle syntyy lopulta oikeus purkaa kauppa. Kuluttajansuojalaki sääntelee tarkastelun kohteena olevia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kaupan purkutilanteita.

moottoripyörän kauppa ja välittäjän vastuu

Välittäjän vastuu moottoripyöräkaupassa

Myyjäliikkeiden käyttäminen välittäjänä on yleistä käytettyjen moottoripyörien kaupassa, jolloin yksityinen henkilö haluaa myydä käytetyn moottoripyöränsä. Tässä artikkelissa keskitytään tilanteisiin, joissa myyjänä on yksityishenkilö. Tarkoituksena on selventää, millainen on välittäjänä toimivan myyjäliikkeen vastuun sisältö ja laajuus suhteessa ostajaan.

moottoripyörän ostaminen yksityishenkilöltä

Moottoripyörän ostaminen yksityishenkilöltä

Yksityishenkilöiden välistä kaupankäynnissä sovellettava laki on kauppalaki. Kannattaako lähteä tekemään kauppoja toisen yksityishenkilön kanssa ja jos kannattaa, mitä yksityishenkilöiden välisessä kaupanteossa tulee ottaa huomioon?

Moottoripyöräkorjaamon vastuu virheistä

Moottoripyöräkorjaamon vastuu virheistä

Kuluttajansuojalaki määrittää sen, miten korjaamon tulee toimia korjauspalveluita tarjotessaan ja niitä toteuttaessaan. Näiden perusteella voidaan lähteä tarkastelemaan sitä, onko korjauksessa ollut virhe vai ei.

Käytetyn moottoripyörän takuu

Käytetyn moottoripyörän takuu

Onko takuun ottaminen turhaa, kun myyjällä on jo lakiinkin perustuva virhevastuu? Tätä kysymystä pyritään valottamaan tässä artikkelissa, jossa käsitellään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä käytetyn moottoripyörän kauppaa.

Moottoripyörä etäkaupan purku

Käytetyn moottoripyöräkaupan purku 14 vrk

Tässä artikkelissa keskitytään nykypäivänä hyvin yleiseen tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty moottoripyöräkauppa. Kyseessä ovat etämyyntitilanteet, joissa moottoripyöräkauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä.

Moottoripyöräkaupan purku

Moottoripyöräkaupan purku

Tässä artikkelissa selvennetään virheen perusteella tehtävää moottoripyöräkaupan purkua ja mitä vaikutuksia purulla on osapuoliin. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan sekä kahden yksityishenkilön välisten moottoripyöräkauppojen purkutilanteisiin.

Scroll to Top
Vieritä ylös