body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Luottokortin käyttäminen oikeudettomasti

Jaa tämä artikkeli

Luottokortin käyttäminen oikeudettomasti

Pankki- ja luottokortit ovat lähes syrjäyttäneet käteisen rahan maksuvälineenä Suomessa. Myös varkaat ovat huomanneet tämän, joten taskuvarkaat ovat muuttaneet toimintaansa siten, että nykyisin lompakkovarkauksien lisäksi urkitaan myös korttien tunnuslukuja.

Kuka sitten vastaa jos kortti varastetaan ja samalla urkitaan tunnusluku? Kysymystä on käsitelty lukemattomia kertoja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) pankkilautakunnassa.

Maksupalvelulaki ja kortinhaltijan vastuu

Maksupalvelulaissa on kolmiportainen asteikko vastuumäärälle. Lievästi huolimattomasti toiminut henkilö, joka on ilman aiheetonta viivästystä ilmoittanut varkaudesta pankille, toisin sanoen soittanut sulkupalveluun, ei vastaa kortilla tehdyistä ostoista tai nostoista. Mikäli henkilö on toiminut huolimattomasti, eli hän ei ole esimerkiksi suojannut tunnuslukuaan, rajoittuu hänen vastuunsa 150 euroon. Törkeän huolimaton henkilö, eli esimerkiksi tunnusluku on kirjoitettu paperille ja paperi on samassa lompakossa kortin kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti.

Tulkintaa aiheuttanut seikka lähes kaikissa pankkilautakunnan tapauksissa on ollut rajanveto lievän huolimattomuuden, huolimattomuuden ja törkeään huolimattomuuden välillä. Lähtökohdaksi voi itse ajatella sen, että jos toimii kuten normaali huolellinen ihminen, ei vastuuta synnyt jos ilman aiheetonta viivytystä tekee sulkuilmoituksen. Ilmoitus tulisi tehdä heti kun varkauden havaitsee. Toisin sanoen jos esimerkiksi normaalina iltana käyt kaupassa ja maksat kortilla ostoksesi niin riittää kun seuraavalla kerralla käyttäessäsi korttia, huomaat korttisi tai lompakkosi kadonneen ja soitat välittömästi sulkupalveluun. Asiaa tietysti mutkistaa se jos olet esimerkiksi viettänyt iltaasi ravintolassa tai yökerhossa ja illan aikana tulee nautittua muutama olut. Koska tällaisissa tilanteissa tulisi tarkistaa, että lompakko tai kortti on tallella? Itse suosittelisin, että ennen nukkumaan menoa tarkistaisit, että lompakko on vielä tallella ja jos ei ole niin soittaisit välittömästi sulkupalveluun.

Luottokortin käyttäminen oikeudettomasti - huolimatonta vai törkeä huolimatonta

Koska ihmisen sitten katsotaan toimineen huolimattomasti tai peräti törkeän huolimattomasti? Pankkilautakunnan touko- ja kesäkuussa 2016 antamista suosituksista näkee selkeästi kaksi erilaista tilannetta, joissa henkilön on katsottu toimineen törkeän huolimattomasti. Ensimmäisessä tapauksessa on kysymyksessä niin sanottu ”pimeä taksi”, eli henkilö on saanut kyydin henkilöiltä, joita hän ei ole aikaisemmin tuntenut. Pankkilautakunta on suosituksessaan (PKL 144/15) todennut:

”Pankkilautakunta katsoo tapahtumien olleen seurausta siitä, että asiakas lähti yöllä ravintoillan jälkeen hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Edelleen Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin myötävaikuttaneen olennaisesti sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa. Vaikka asiakas olisikin tämän jälkeen päätynyt häntä kyydinneen seurueen kanssa heidän käyttämälle asunnolleen vastentahtoisesti, ei hänen korttiaan ole viety häneltä pakolla tai uhkaa käyttäen, vaan kortti on onnistuttu anastamaan asiakkaalta ja palauttamaan asiakkaalle hänen huomaamattaan, mikä Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan osoittaa näissä olosuhteissa asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen suhteen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla.”

Toisessa tapauksessa (PKL 131/15) kyseessä oli kortin varastaminen Espanjassa. Tapauksen osalta lautakunta on katsonut, että henkilö on säilyttänyt kortin tunnuslukua lompakossa helposti tunnistettavassa muodossa:

”Pankkilautakunta toteaa tapauksessa olevan riidatonta, että asiakas on säilyttänyt sekä korttia että kortin tunnuslukua lompakossaan. Ottaen huomioon, että kortilla ja sen tunnusluvulla on asiassa saadun selvityksen mukaan tehty oikeudettomia automaattinostoja pian anastuksen jälkeen, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut asiakkaan lompakossa tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.”

Luottokortin käyttäminen oikeudettomasti - Kuinka suojautua korttivarkautta vastaan

Miten henkilö voi sitten suojautua korttivarkauksia vastaan? Ehdottomasti paras keino on opetella korttiin liittyvä tunnusluku siten, että se on ainoastaan omassa päässä. Yhtä tärkeä keino kuin ensimmäinen on se, että suojaa esimerkiksi toisella kädellä tai lompakolla maksupäätettä samalla kun syöttää tunnuslukua. Avainasemassa korttivarkauksissa on tunnusluvun suojaaminen, koska ilman sitä varas ei voi käyttää korttia oikeudettomasti.

Jos kuitenkin käy niin, että törmää taitavaan varkaaseen, joka pystyy viemään sekä kortin että urkkimaan tunnusluvun niin miten tällaisessa tapauksessa tulisi toimia? Jälkikäteen on mahdotonta muuttaa sitä miten on tilanteessa toiminut, mutta se miten tarkasti tapahtumankulun kykenee pankille kertomaan voi ratkaista huolimattomuuden asteen. Kaikkein tärkeintä tällaisissa tilanteissa olisi yrittää toimia mahdollisimman nopeasti ja määrätietoisesti. Toisin sanoen soitto sulkupalveluun tulisi tehdä saman tien, vaikkei olisikaan varma siitä, että varas on onnistunut urkkimaan tunnusluvun. Myös rikosilmoituksen teko osoittaa omalla tavallaan sen, ettei tilanteessa ole ollut tahallisuutta tai törkeää tuottamusta.

Niissä tapauksissa, joissa sekä kortti että tunnusluku on saatu, on lähtökohtana usein jonkin asteinen huolimattomuus kortinhaltijan puolelta. Tällaisissa tilanteissa voi olla hyödyllistä keskustella tapahtumien kulusta lakimiehen kanssa, jotta kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomataan ja tuodaan vastapuolelle ilmi. Prosessin aikana muuttuva tapahtumankulku ei yleensä koskaan tue olettamaa, että henkilö on toiminut ainoastaan lievästi huolimattomasti.

Artikkelin kirjoittaja Petteri Lehtonen on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n perustaja. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on erikoistunut asumiseen ja kuluttajansuojaan liittyvään juridiikkaan sekä perintöoikeuteen. Tämän lisäksi hänellä on yli vuosikymmenen kokemus sopimus-, matkailu-, hankinta-, julkisuus- ja hallintolainsäädännöstä.

(Kuvassa: Idyllinen majatalo Italian Marchessa keskellä viiniviljelmiä)

Lue myös:

·       Maksuvälinepetos

·       Vahva sähköinen tunnistautuminen

·       Identiteettivarkaus

·       Luottokortin käyttäminen oikeudettomasti

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kuka vastaa, jos kortti varastetaan ja samalla urkitaan tunnusluku?

Maksupalvelulaissa on kolmiportainen asteikko  vastuun määrälle.    

1. Lievästi huolimattomasti toiminut henkilö, joka on ilman aiheetonta  viivästystä ilmoittanut varkaudesta pankille, toisin sanoen soittanut  sulkupalveluun, ei vastaa kortilla tehdyistä ostoista tai nostoista.    

2. Huolimattomasti toiminut henkilö, eli hän ei ole esimerkiksi suojannut  tunnuslukuaan, rajoittuu hänen vastuunsa 150 euroon.    

3. Törkeän huolimattomasti toiminut henkilö, eli esimerkiksi tunnusluku on  kirjoitettu paperille ja paperi on samassa lompakossa kortin kanssa, vastaa  hän maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti.

Miten voi suojautua korttivarkauksia vastaan?

Paras keino on opetella korttiin liittyvä tunnusluku siten, että  se on ainoastaan omassa päässä. Yhtä tärkeä keino kuin ensimmäinen on se,  että suojaa maksupäätettä samalla kun syöttää tunnuslukua. Avainasemassa  korttivarkauksissa on tunnusluvun suojaaminen, koska ilman sitä varas ei voi  käyttää korttia oikeudettomasti.

Kuka vastaa maksuvälinepetoksesta?

Mikäli maksuvälinepetos on tehty pankki- tai luottokortilla, on  kortin liikkeellelaskija (pankki tai korttiyhtiö), velvollinen kantamaan  vahingon, jos maksunsaaja (kauppa, ravintola, jne.) ei ole maksuvälinettä  käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää  maksuvälinettä.

Mitä minun tulee tehdä, jos maksunsaaja on mukana maksuvälinepetoksessa?

Jos epäilet, että maksunsaaja on ollut mukana  maksuvälinepetoksessa, tärkeintä on tehdä asiasta rikosilmoitus siinä maassa,  jossa olet. Tämän lisäksi, jos se on vaan mahdollista, olisi hyvä selvittää,  onko kyseisessä ravintolassa tai kaupassa syyllistytty aiemmin samanlaiseen  toimintaan. Tämmöistä asiaa voi esimerkiksi tiedustella poliisilta samalla,  kun tekee rikosilmoituksen. Kaikki materiaali, joka tukee ajatusta  maksunsaajan mukanaolosta petoksessa, hyödyttää sinua, jos joudut riitelemään  veloitusten oikeellisuudesta pankkisi kanssa.

Mitä Laki Lehtonen tekee?

Olemme  Suomen johtava Kuluttajariitoihin erikoistunut lakitoimisto.  Kuluttajariitojen lisäksi olemme  erikoistuneet mm. matkustamiseen liittyvään juridiikkaan sekä kansainväliseen  perintöoikeuteen.

Paljonko Laki Lehtoselta saadut neuvot maksavat?

Ensimmäinen  yhteydenotto on maksuton. Suurin osa asioista saadaan hoidettua ensimmäisen  yhteydenoton aikana. Tarvittaessa kerromme vaihtoehtoja asian  jatkoselvittämisestä.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä