Asuntokauppoihin ja remontteihin liittyvät erimielisyydet

Asuntokauppaan liittyvät virheet ja asuntokaupan purku

Asuntokaupan purkuun liittyvät syyt johtuvat usein monista rakentamiseen sekä sen sääntelyyn liittyvistä ongelmista. Toisaalta vanhenevia asuntoja myydään tällä hetkellä paljon, minkä lisäksi ennen asunto- tai kiinteistökauppaa tehtävää kuntoarviota ei vieläkään säädellä kunnolla. Näin ollen asuntokauppoja tekevien tulisi ottaa huomioon lain asettamat vaatimukset jo ennen kauppaa, laatimalla yksityiskohtainen kauppakirja.

Asuntokauppaa säädellään asuntokauppalaissa ja kiinteistökauppaa taas maakaaressa. Molemmissa periaatteet asuntokaupan purkamiselle ovat saman tyyppiset. Virheen on oltava olennainen, jotta asuntokaupan purkaminen tulee kysymykseen.

Korkein oikeus linjasi vuonna 2015 antamassaan ratkaisussa, että pelkän kustannuksen lisäksi asuntokauppaa purettaessa tulee ottaa huomioon korjauksiin liittyvät epävarmuustekijät, korjauksen kesto sekä asunnon asumiskelvottomuus. Uusi linjaus tarkoittaa sitä, että korjauskulut, jotka ovat alle 30 % kauppahinnasta, voivat johtaa asuntokaupan purkuun.