Perinnönjakoihin liittyviin toimeksiantoihin erikoistunut lakiasiaintoimisto

Perinnönjako ja siihen liittyvät asiakirjat

Omaisen nukuttua pois, syntyy periville henkilöille velvollisuus toimittaa perunkirjoitus, josta perinnönjako oikeastaan alkaa. Perukirjassa luetellaan vainajan omaisuus ja velat sekä mahdollinen lesken omaisuus. Perunkirjoitustilaisuus on pääsääntöisesti pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä.

Perukirjalla ja perunkirjoituksella on kaksi tarkoitusta. Toinen tarkoituksista on toimia verottajalle selvityksenä perintöveroa varten ja toisaalta perukirjan perusteella suoritetaan myöhemmin perinnönjako.

Perinnönjako suoritetaan, joko sopimalla kuinka varat jaetaan tai jos jaosta syntyy erimielisyyttä, pesänjakajan tekemänä. Pesänjakajan, tai mikäli pesän varoissa on epäselvyyttä pesänselvittäjän, määrää aina käräjäoikeus, pesän osakkaan hakemuksesta.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy toimii tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä sekä pesänjakajana. Hoidamme myös perunkirjoituksen toimittamisen, tarvittaessa sukuselvityksistä lähtien.