Perinnönjakoihin liittyviin toimeksiantoihin erikoistunut lakiasiaintoimisto

Perinnönjako ja siihen liittyvät asiakirjat

Omaisen nukuttua pois, syntyy periville henkilöille velvollisuus toimittaa perunkirjoitus, josta perinnönjako oikeastaan alkaa. Perukirjassa luetellaan vainajan omaisuus ja velat sekä mahdollinen lesken omaisuus. Perunkirjoitustilaisuus on pääsääntöisesti pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä.

Perukirjalla ja perunkirjoituksella on kaksi tarkoitusta. Toinen tarkoituksista on toimia verottajalle selvityksenä perintöveroa varten ja toisaalta perukirjan perusteella suoritetaan myöhemmin perinnönjako.

Perinnönjako suoritetaan, joko sopimalla kuinka varat jaetaan tai jos jaosta syntyy erimielisyyttä, pesänjakajan tekemänä. Pesänjakajan, tai mikäli pesän varoissa on epäselvyyttä pesänselvittäjän, määrää aina käräjäoikeus, pesän osakkaan hakemuksesta.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy toimii tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä sekä pesänjakajana. Hoidamme myös perunkirjoituksen toimittamisen, tarvittaessa sukuselvityksistä lähtien.

Ota Yhteyttä

1763Minna_H

Minna Pyykölä

Asiakkuusjohtaja
Yhteystiedot
services-1

Petteri Lehtonen

Osakas, OTK
Yhteystiedot

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Testamentti

Lähtökohtaisesti omaiset perivät vainajan. Mikäli laissa määrättyyn perimysjärjestykseen halutaan tehdä muutos, tulee henkilön tehdä testamentti. Testamentilla siis määrätään, kenelle omaisuuden halutaan perinnönjaossa siirtyvän.

Testamentti on tehtävä tarkkoja muotomääräyksiä noudattaen, jotta testamentin tekijän toiveet varmasti toteutuisivat. Testamentti on tehtävä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän on myös omakätisesti allekirjoitettava testamentti.

Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa saajalle koko omaisuuden tai osan omaisuudesta. Yleistestamentinsaajasta tulee myös kuolinpesän osakas ja perunkirjoitusvelvollinen.

Testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti. Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä tietyistä esineistä tai tietystä summasta rahaa.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy tekee testamentit pitäen huolen siitä, että testamentin tekijän viimeinen tahto käy testamentista selkeästi ilmi. Huolellisesti tehty testamentti on tae sille, etteivät perittävät onnistu kumoamaan testamentin tekijän viimeistä tahtoa perinnönjaossa.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n

Uusimmat artikkelit

Kuka on oikeutettu perintöön?

Kuka on oikeutettu perintöön?

Perinnönjakosopimus

Perinnönjakosopimus

Perinnönjakokirja

Perinnönjakokirja

Ositus

Ositus

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut

Vieritä ylös