body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Kuluttajansuoja autokaupassa

Jaa tämä artikkeli

Kuluttajansuoja autokaupassa

Olet ostanut käytetyn auton, jonka moottori rikkoutuu seuraavana päivänä tai viiden kuukauden kuluttua. Valitat asiasta autoliikkeeseen ja autoliike kertoo sinulle, että se korjaa auton, mutta sinun on maksettava korjauksesta puolet tai enemmänkin. Voiko tämä olla oikein? Vastaus tuohon yllä mainittuun kysymykseen on selkeästi ei. Hyvin yksinkertaistetusti autoliikkeellä on kuuden kuukauden kuluessa auton luovutuksesta lähes aina velvollisuus korjata auto veloituksetta tai jos autoliike ei korjaukseen suostu niin autokauppa voidaan purkaa. Jos jatkat lukemista, niin yritän selvittää asiaa tarkemmin.

Koska autokaupassa on virhe?

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan virheen oletetaan olleen autossa ennen ostopäivää, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden aikana. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin puoli vuotta tulee täyteen ostopäivästä. Tämä niin sanottu näyttötaakka ratkaisee monissa tapauksissa sen, kuka virheestä vastaa. Lähtökohtaisesti kummankaan osapuolen on todellisuudessa erittäin vaikea näyttää, koska virhe on syntynyt. Esimerkiksi auton jakoketju on venynyt siten, että sytytyksen ajoitus on mennyt pieleen. Tällaisessa tilanteessa autoliikkeen tulisi pystyä osoittamaan, että jakoketjun venyminen on alkanut vasta ostopäivän jälkeen, jotta autoliikkeen vastuu käytetystä autosta poistuisi. Toisaalta autossa voi myös olla autokaupan purkamiseen oikeuttava virhe sillä perusteella, että auto on ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta edellyttää. Tämä koskee niitä tilanteita, joissa auto on esimerkiksi rikkoutunut kuuden kuukauden kuluttua luovutuksesta. Tähän kohtaan liittyy olennaisesti auton hinta. Eli mitä kalliimpi auto on ollut kyseessä, sen enemmän ostaja voi olettaa saavansa. Muutaman satasen auton osalta voidaan lähteä siitä, että auton rikkoutumisen todennäköisyys on varsin suuri, kun taas 20 000 euron auton tulisi kestää varsin kauan.

Kuluttajansuoja autokaupassa ja myyjän oikeus korjata vika

Kuluttajansuoja autokaupassa tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että ostajalla on oikeus vaatia auton korjausta. Määrätyissä tilanteissa ostajalla on myös velvollisuus hyväksyä myyjän tekemä korjaus, vaikka ostaja ei olisi korjausta vaatinutkaan. Auton korjaus tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa tapahtua: - kohtuullisessa ajassa- ostajalle ei saa aiheutua oikaisusta kustannuksia- ostajalle ei saa aiheutua oikaisusta olennaista haittaa. Kaikkien yllä mainittujen edellytysten tulee siis täyttyä. Mikäli yksikin noista edellytyksistä ei täyty, voi ostaja aina vaatia hinnanalennusta tai autokaupan purkua sekä tietysti korvausta vahingoista, jos sellaisia on syntynyt.Näin ollen, jos korjausta ei tehdä kohtuullisessa ajassa, korjauksesta vaaditaan rahaa ja jos korjauksesta aiheutuu olennaista haittaa, autokauppa voidaan todennäköisesti purkaa.

Autokaupan purku

Autokaupan purku on asia, joka ei monelle ihmiselle tule edes mieleen. Autoa korjataan, kun Iisakin kirkkoa, josta ei tule koskaan valmista. Kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvussa purkukynnys on varsin matala. Autokauppa voidaan purkaa lähes kaikissa tapauksissa, jos korjaus ei ole onnistunut tai esimerkiksi autoliike vaatii korjauksesta korvausta. Kuluttajansuojalaki lähtee siitä ajatuksesta, että hinnanalennus tulee kyseeseen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa virhe on vähäinen. Autokaupassa voidaan lähteä siitä ajatuksesta, että vähänkin suuremman osan rikkoutuminen ylittää vähäisyyden vaatimuksen. Näin ollen ilman korjausta jäänyt virhe johtaa lähes aina autokaupan purkuun.Autoliikkeen vastuu käytetyn auton kaupassa on siis varsin ankara. Mikäli vikaa ei korjata varsin nopeasti ja kuluitta, ylittyy autokaupassa melkein aina purkukynnys.Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystyn kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

(Kuvassa: Amerikassa näitä automuseoita on lähes joka kylässä.)

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kauanko autoliike on vastuussa?

Yksinkertaistetusti  autoliikkeellä on kuluttajansuojalain perusteella vuoden kuluessa auton  luovutuksesta lähes aina velvollisuus korjata auto veloituksetta tai jos  autoliike ei korjaukseen suostu niin autokauppa voidaan purkaa.  Todistustaakka siitä, että auto on ollut  myyntihetkellä virheetön, on myyjällä 12 kuukautta kauppojen teosta.

Onko käytetyssä autossa takuuta?

Käytetyssä autossa ei ole  takuuta ellei myyjä sellaista erikseen tarjoa. Takuu on myyjän tarjoama  vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle. Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu lakiin ja velvoittaa aina myyjää.  Myyjä ei siten voi vaikuttaa virhevastuun sisältöön ja kestoon, eikä hän voi  kaventaa virhevastuun laajuutta omilla ehdoillaan. Takuun ehdot myyjä  puolestaan saa itse määrittää.

Voiko ostaja purkaa autokaupan?

Ostaja voi autokaupan purkua  autoliikkeen viivästystilanteissa tai tavaran virhetilanteissa. Ennen kaupan  purkamista ostajan on  ensiksi  annettava myyjälle mahdollisuus toimittaa viivästynyt auto tai oikaista  auton. Jos kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta, saa ostaja vaatia  kaupan purkua välittömästi.

Milloin ostaja voi kuluttajansuojalain mukaan purkaa kaupan?

Ostaja voi vaatia kaupan purkua  myyjäliikkeen viivästystilanteissa tai tavaran virhetilanteissa.  Lähtökohtaisesti ostajan on kuitenkin ensiksi annettava myyjälle mahdollisuus  toimittaa viivästynyt tavara tai oikaista tavaran virhe ennen kuin saa purkaa  kaupan. Jos kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta, saa ostaja vaatia  kaupan purkua välittömästi.

Mitä asioita kuluttajaneuvonta ei käsittele?

Kuluttajaneuvonta ei käsittele  muita yksityishenkilöiden välisiä riita-asioita. Kuluttajaneuvonta ei  myöskään käsittele elinkeinonharjoittajien välisiä tai taloyhtiön ja asukkaan  välisiä riita-asioita taikka arvopaperi- ja osakekauppoihin tai valtion ja kunnan  palveluihin liittyviä riita-asioita. Kuluttajaneuvonta käsittelee kuluttajan  ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitatilanteita sekä yksityisten välisiä  asuntokauppa- ja vuokrariitoja.

Kuka voi antaa kuluttajaneuvontaa?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  tarjoaa kuluttajaneuvontaa. Kuluttajaneuvonta auttaa ja ohjeistaa maksutta  kuluttajaa kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä sekä kohtaamissaan  ongelmissa elinkeinonharjoittajan kanssa. Kuluttaja voi ottaa yhteyttä  kuluttajaneuvontaan puhelimitse tai verkkolomakkeella.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä