Autokaupan purku

Autokauppaan liittyvät virhetilanteet

Tältä sivulta löydät

Miten autokauppa voidaan purkaa?

Autokaupan purku

Näitä sivuja on päivitetty vastaamaan uutta kuluttajansuojalakia, joka tuli voimaan 1.1.2022.

Autokaupan purku on asia, joka ei monelle ihmiselle tule edes mieleen. Autoa korjataan kuin Isaakin kirkkoa, josta ei tule koskaan valmista. Kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvussa purkukynnys on varsin matala. Autokauppa voidaan purkaa lähes kaikissa tapauksissa, jos korjaus ei ole onnistunut tai esimerkiksi autoliike vaatii korjauksesta korvausta.

Katso oikealta lyhyt video miten autokauppa voidaan purkaa.

Kuluttajansuojalaki lähtee siitä ajatuksesta, että hinnanalennus tulee kyseeseen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa virhe on vähäinen. Autokaupassa voidaan lähteä siitä ajatuksesta, että vähänkin suuremman osan rikkoutuminen ylittää vähäisyyden vaatimuksen. Hovioikeus on esimerkiksi katsonut etupyörän laakerivian olevan vähäistä suurempi virhe, mikä oikeuttaa siis kaupan purkuun. Näin ollen ilman korjausta jäänyt virhe johtaa lähes aina autokaupan purkuun.

Autoliikkeen vastuu käytetyn auton kaupassa on siis varsin ankara. Mikäli vikaa ei korjata varsin nopeasti ja kuluitta, ylittyy autokaupassa melkein aina purkukynnys.

Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystymme kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

Miten autokauppa voidaan purkaa?

Näitä sivuja on päivitetty vastaamaan uutta kuluttajansuojalakia, joka tuli voimaan 1.1.2022.

Autokaupan purku on asia, joka ei monelle ihmiselle tule edes mieleen. Autoa korjataan kuin Isaakin kirkkoa, josta ei tule koskaan valmista. Kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvussa purkukynnys on varsin matala. Autokauppa voidaan purkaa lähes kaikissa tapauksissa, jos korjaus ei ole onnistunut tai esimerkiksi autoliike vaatii korjauksesta korvausta.

Kuluttajansuojalaki lähtee siitä ajatuksesta, että hinnanalennus tulee kyseeseen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa virhe on vähäinen. Autokaupassa voidaan lähteä siitä ajatuksesta, että vähänkin suuremman osan rikkoutuminen ylittää vähäisyyden vaatimuksen. Hovioikeus on esimerkiksi katsonut etupyörän laakerivian olevan vähäistä suurempi virhe, mikä oikeuttaa siis kaupan purkuun. Näin ollen ilman korjausta jäänyt virhe johtaa lähes aina autokaupan purkuun.

Autoliikkeen vastuu käytetyn auton kaupassa on siis varsin ankara. Mikäli vikaa ei korjata varsin nopeasti ja kuluitta, ylittyy autokaupassa melkein aina purkukynnys.

Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystymme kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

     

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

     

Katso lyhyt video autokaupan purkamisesta

Koska autokaupassa on virhe?

Mikäli olet ostanut autosi 1.1.2022 tai sen jälkeen sovelletaan kauppaan uutta kuluttajansuojalakia.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 ja 13 §:ssä säädetään siitä, milloin autossa on sellainen vika, että laki katsoo sen virheeksi. Auton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Uudesta laista on lisäksi poistettu nyt kokonaan varsin paljon tulkintaa aiheutunut “sellaisena kuin se on” ehto, jota sovellettiin melkein kaikkiin käytettyjen autojen kauppoihin. Ehdon osalta tuli monesti tulkintaa siitä, voiko esimerkiksi 1 500 eurolla ostaa toimivan auton. Uudessa laissa myös tuo 1 500 euron auto rinnastetaan uuteen autoon, eli autosta annettu tieto on ratkaisevammassa roolissa riitoja ratkaistaessa kuin auton hinta.

Todistustaakka siitä, että auto on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Tämä niin sanottu näyttötaakka ratkaisee monissa tapauksissa sen, kuka virheestä vastaa. Lähtökohtaisesti kummankaan osapuolen on todellisuudessa erittäin vaikea näyttää, koska virhe on syntynyt. Esimerkiksi voidaan ottaa auton jakoketju, joka on venynyt siten, että sytytyksen ajoitus on mennyt pieleen. Tällaisessa tilanteessa autoliikkeen tulisi pystyä osoittamaan, että jakoketjun venyminen on alkanut vasta ostopäivän jälkeen, jotta autoliikkeen vastuu käytetyn auton virheestä poistuisi.

Autokappoihin, jotka ovat tehty ennen 31.12.2021 sovelletaan vanhaa kuluttajansuojalakia.

Muutoksia on käyty edellä läpi, mutta vanhassa laissa siis tuo todistustaakka on 6 kuukautta myyntihetkestä ja vuonna 2021 ostetuissa autoissa voidaan vielä käyttää ns. “sellaisena kuin se on” ehtoa.

Koska autokaupassa on virhe?

Mikäli olet ostanut autosi 1.1.2022 tai sen jälkeen sovelletaan kauppaan uutta kuluttajansuojalakia.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 ja 13 §:ssä säädetään siitä, milloin autossa on sellainen vika, että laki katsoo sen virheeksi. Auton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Uudesta laista on lisäksi poistettu nyt kokonaan varsin paljon tulkintaa aiheutunut “sellaisena kuin se on” ehto, jota sovellettiin melkein kaikkiin käytettyjen autojen kauppoihin. Ehdon osalta tuli monesti tulkintaa siitä, voiko esimerkiksi 1 500 eurolla ostaa toimivan auton. Uudessa laissa myös tuo 1 500 euron auto rinnastetaan uuteen autoon, eli autosta annettu tieto on ratkaisevammassa roolissa riitoja ratkaistaessa kuin auton hinta.

Todistustaakka siitä, että auto on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Tämä niin sanottu näyttötaakka ratkaisee monissa tapauksissa sen, kuka virheestä vastaa. Lähtökohtaisesti kummankaan osapuolen on todellisuudessa erittäin vaikea näyttää, koska virhe on syntynyt. Esimerkiksi voidaan ottaa auton jakoketju, joka on venynyt siten, että sytytyksen ajoitus on mennyt pieleen. Tällaisessa tilanteessa autoliikkeen tulisi pystyä osoittamaan, että jakoketjun venyminen on alkanut vasta ostopäivän jälkeen, jotta autoliikkeen vastuu käytetyn auton virheestä poistuisi.

Autokappoihin, jotka ovat tehty ennen 31.12.2021 sovelletaan vanhaa kuluttajansuojalakia.

Muutoksia on käyty edellä läpi, mutta vanhassa laissa siis tuo todistustaakka on 6 kuukautta myyntihetkestä ja vuonna 2021 ostetuissa autoissa voidaan vielä käyttää “sellaisena kuin se on” ehtoa.

     

Vian korjaus vai auton vaihtaminen

Mikäli olet ostanut autosi 1.1.2022 tai sen jälkeen sovelletaan kauppaan uutta kuluttajansuojalakia. Uusi laki on parantanut huomattavasti kuluttajan oikeutta virhetilanteissa myös oikaisun osalta. Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n perusteella myyjällä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta päättää oikaisutavasta, vaan laki on kirjoitettu siten, että ostaja voi päättää korjataanko auto kuluitta vai haluaako ostaja vaihtaa auton virheettömään. Näin ollen ostaja voi myös halutessaan kieltäytyä vian korjaamisesta, jollei se aiheuta myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai ylivoimaisen esteen.

Virheen oikaisu on myös uuteen lakiin kirjoitettu varsin paljon ehdottomampaan muotoon, eli virhe tulee oikaista kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta ja täysin kuluitta. Oikaisu ei myöskään saa aiheuttaa autokaupassa esimerkiksi autottomuutta kovinkaan pitkäksi aikaa, koska tällöin oikaisu aiheuttaa pakostikin laissa mainitun merkittävän haitan.

Mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään, korjaamasta autoa kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Autokappoihin, jotka ovat tehty ennen 31.12.2021 sovelletaan vanhaa kuluttajansuojalakia, joka määrätyissä tilanteissa mahdollistaa sen, että myyjä voi vaatia ostajaa luovuttamaan auton korjattavaksi. Tällöinkin korjaus on suoritettava kohtuullisessa ajassa, kuluitta eikä ostajalle saa aiheutua oikaisusta olennaista haittaa

Kaikkien yllä mainittujen edellytysten tulee siis täyttyä. Mikäli yksikin noista edellytyksistä ei täyty, voi ostaja aina vaatia hinnanalennusta tai autokaupan purkua sekä tietysti korvausta vahingoista, jos sellaisia on syntynyt.

Vian korjaus vai auton vaihtaminen

Mikäli olet ostanut autosi 1.1.2022 tai sen jälkeen sovelletaan kauppaan uutta kuluttajansuojalakia. Uusi laki on parantanut huomattavasti kuluttajan oikeutta virhetilanteissa myös oikaisun osalta. Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n perusteella myyjällä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta päättää oikaisutavasta, vaan laki on kirjoitettu siten, että ostaja voi päättää korjataanko auto kuluitta vai haluaako ostaja vaihtaa auton virheettömään. Näin ollen ostaja voi myös halutessaan kieltäytyä vian korjaamisesta, jollei se aiheuta myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai ylivoimaisen esteen.

Virheen oikaisu on myös uuteen lakiin kirjoitettu varsin paljon ehdottomampaan muotoon, eli virhe tulee oikaista kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta ja täysin kuluitta. Oikaisu ei myöskään saa aiheuttaa autokaupassa esimerkiksi autottomuutta kovinkaan pitkäksi aikaa, koska tällöin oikaisu aiheuttaa pakostikin laissa mainitun merkittävän haitan.

Mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään, korjaamasta autoa kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Autokappoihin, jotka ovat tehty ennen 31.12.2021 sovelletaan vanhaa kuluttajansuojalakia, joka määrätyissä tilanteissa mahdollistaa sen, että myyjä voi vaatia ostajaa luovuttamaan auton korjattavaksi. Tällöinkin korjaus on suoritettava kohtuullisessa ajassa, kuluitta eikä ostajalle saa aiheutua oikaisusta olennaista haittaa

Kaikkien yllä mainittujen edellytysten tulee siis täyttyä. Mikäli yksikin noista edellytyksistä ei täyty, voi ostaja aina vaatia hinnanalennusta tai autokaupan purkua sekä tietysti korvausta vahingoista, jos sellaisia on syntynyt.

     
Auton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.
Autokauppa voidaan purkaa, mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään tai kieltäytyy korjaamasta autoa kuluitta.
Mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään, korjaamasta autoa kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.
Todistustaakka siitä, että auto on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.
Käytetyn auton kauppa voidaan perua, jos auto on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Kaupan perumisen ja purkamisen välinen ero on siis se, että kauppa voidaan perua ilman mitään syytä, mutta se voidaan vain perua etä- ja kotimyyntitilanteissa. Autokauppa voidaan purkaa, jos autossa ilmenee vikoja eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Ostetun auton voi palauttaa, jos auto on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Muussa tapauksessa auton palauttaminen vaatii kaupan purkamista, jonkin virheen johdosta.

     

Muista nämä asiat, kun autosi rikkoutuu

Reklamoi kirjallisesti

Kirjoita esimerkiksi vapaamuotoinen sähköposti automyyjälle tai hyödynnä Kuluttajaviraston reklamaatioapuria.

Hanki Vikadiagnoosi

Hanki autostasi vikadiagnoosi. Sinulla on oikeus viedä autosi itse valitsemallesi korjaamolle. Pyydä korjausarvio kirjallisena!

Soita Laki Lehtoselle

Me annamme sinulle kattavan arvion oikeuksistasi ilmaiseksi. Usein asia ratkeaa jo antamiemme ilmaisten neuvojen avulla.

Ota Yhteyttä

1763Minna_H

Minna Pyykölä

Asiakkuusjohtaja
Yhteystiedot
services-1

Petteri Lehtonen

Osakas, OTK
Yhteystiedot

Muista nämä asiat, kun autosi rikkoutuu

     
     

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut

Scroll to Top