lakilehtonen-logo-uusi

Käytetyn auton takuu

Autokauppaan liittyvät virhetilanteet

Mitä tarkoittaa käytetylle autolle myönnetty takuu?

Käytetyn auton takuu ja virhevastuu

Ihan aluksi on hyvä erottaa kaksi varsin tärkeää käsitettä toisista. Nämä ovat laista tuleva virhevastuu ja autokaupan myöntämä käytetyn auton takuu. Ensimmäinen on siis asia, josta ostajan ei koskaan tarvitse maksaa, kun taas takuu on lähes aina tuote, josta maksetaan jotain extraa. Toinen tärkeä asia on se, ettei edes takuulla voi rajoittaa laista tulevaa virhevastuuta. Toisin sanoen, jos takuussa rajataan esimerkiksi voimansiirtoon liittyvät ongelmat takuun ulkopuolelle, sovelletaan näihin ongelmiin kuitenkin laissa mainittua virhevastuuta.

Takuuta mainostetaan yleensä lisäturvana. Minkälaisen lisäturvan takuu sitten yleensä antaa? Jos käytetystä autosta rikkoutuu esimerkiksi moottori takuun aikana, on autokauppias velvollinen korjaamaan moottorin takuuehtojen mukaisesti. Auton ostajan ei tarvitse todistella myyjälle, ettei ostaja ole rikkonut moottoria, vaan myyjän on pääsääntöisesti moottori korjattava. Ainostaan silloin, jos myyjä pystyy osoittamaan, että ostaja on itse rikkonut auton moottorin, ei myyjän korjausta yleensä tarvitse maksaa (kuluttajansuojalaki 5 luku 15 a §).

Näin ollen lyhykäisyydessään käytetyn auton takuu tarkoittaa sitä, että myyjällä on velvollisuus osoittaa, että ostaja on rikkonut auton takuun aikana, jotta myyjä vapautuu korjausvelvollisuudesta. Edellä mainitun lisäksi takuu mahdollistaa jossain tapauksissa vaatimusten esittämisen esimerkiksi suoraan valmistajaa vastaan.

Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystymme kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

     

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Katso lyhyt video käytetyn auton takuusta

     

Käytetty auto takuulla vai ilman takuuta?

Vastausta kysymykseen ei ole kovin helppo antaa, varsinkaan tietämättä takuun ehtoja. Toiset takuut ovat laajempia kuin toiset ja taas toisissa takuissa lähestytään jo huolenpitosopimuksia, joihin kuuluu auton normaalit huollot kuukausihintaa vastaan. Tässäkin on ehkä hyvä käyttää maalaisjärkeä ja ajatella asiaa siten, että takuu on myyjän tarjoama tuote, jonka hinnalla lisäturva katetaan. Näin ollen, jos takuun hinta tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, on takuuta rajoitettu todennäköisesti ehdoissa varsin paljon.

Kun käytetty auto myydään, siinä on myös ilman takuuta varsin hyvä turva. Tätä turvaa kutsutaan siis virhevastuuksi, joka on jokaisen kuluttajan oikeus ilman lisämaksullisia takuita. Virhevastuu tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että auton oletetaan olevan kunnossa, jos myyntitilanteessa ei ostajalle kerrota vioista. Lähtökohtaisesti virhevastuuseen vetoavalla on näyttötaakka siitä, koska vika on syntynyt. Tähän pääsääntöön on kuitenkin kuluttajansuojalaissa tehty poikkeus, eli niin sanottu kuuden kuukauden sääntö (kuluttajansuojalaki 5 luku 15 § 2 momentti). Tämä tarkoittaa sitä, että kun auto rikkoutuu kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun auto on ostettu, myyjän tulee näyttää, että auto on ollut kunnossa luovutuspäivänä.

Pääsäännöksi voidaan kuitenkin sanoa, että lähtökohtaisesti normaaliin käyttöautoon ei koskaan kannata ostaa takuuta, jos takuun kesto on vähemmän kuin kuusi kuukautta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Takuu on myyjä antama lisäetu, jolla hän sitoutuu vastaamaan ilman lisäkorvausta tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Myyjän tulee oikaista tavaran virhe, jos sellainen ilmenee takuun voimassa ollessa. Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat seurausta tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Auton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi käytetynkin auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Auton voi palauttaa, jos myyjä on tarjonnut peruuttamisoikeuden ja auton palauttaminen tapahtuu peruuttamisoikeuden voimassaollessa. Etä- ja kotimyyntitilanteissa kuluttajalla on oikeus palauttaa auto 14 vuorokauden kuluessa. Jos peruuttamisajat ovat kuluneet umpeen, mutta autossa ilmenee myöhemmin vika, voi kyseeseen tällöin tulla kaupan purkaminen.

Varausmaksua ei tarvitse palauttaa, jos auton ostaja perääntyy kaupanteosta ilman perusteltua syytä. Jos ostajalla on perusteltu syy perääntyä kaupanteosta, on ostaja usein oikeutettu saamaan varausmaksunsa takaisin. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi autoon ilmaantunut virhe, joka ei ollut tiedossa ennen varausmaksun maksamista. Ostajan on kuitenkin tärkeää tutustua huolella sopimusehtoihin.

Kaikilla tuotteilla ei ole peruuttamisoikeutta, koska myyjällä on oikeus päättää, haluaako hän tarjota peruuttamisoikeuden vai ei. Poikkeuksena ovat etä- ja kotimyyntitilanteet, joissa kuluttajalla on lakisääteinen 14 päivän peruuttamisoikeus.

Kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti virhe on kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla virheetön tavara. Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen ajan kuluessa tai epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia hinnanalennusta.

Tavarassa on virhe, jos tavaran ominaisuuksille kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos tavara ei ole myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Virhe ilmenee yleensä jonkinlaisena vikana, poikkeamana tai puutteena. Myyjä on vastuussa virheen oikaisemisesta kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten nojalla.

Palvelussa on virhe, jos se ei vastaa sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelun tulee täten olla ammattitaitoisesti ja huolellisesti suoritettu sekä olla kestävyydeltään odotusten mukainen. Virhearviointi perustuu yleiseen näkemykseen palvelun sisällöstä, ei yksittäisen henkilön omiin mielipiteisiin.

Kuluttajan on ilmoitettava tavaran virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Virheilmoitusaika ei voi siten olla lyhyempi kuin kaksi kuukautta, mutta joissain tapauksissa kohtuullinen aika voi olla pidempi kuin mainittu kahden kuukauden määräaika.

Reklamoida kannattaa silloin, kun huomaa tavarassa virheen. Reklamointi tulee tehdä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika määritellään tapauskohtaisesti. Ostaja voi kuitenkin aina tehdä reklamaation kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen. Suositeltavaa kuitenkin on, että ostaja reklamoi virheestä pikimmiten sen havaittuaan.

Tutustu myös muihin autokauppaan liittyviin ongelmiin

Autokaupan purku

Autokaupan purku

Käytetyn autokaupan purku 14 vrk

Käytetyn autokaupan purku 14 vrk

Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Autokorjaamon vastuu virheistä

Autokorjaamon vastuu virheistä
Auton ostaminen yksityishenkilöltä

Auton ostaminen yksityishenkilöltä

Muista nämä asiat, kun autosi rikkoutuu

Reklamoi kirjallisesti

Kirjoita esimerkiksi vapaamuotoinen sähköposti automyyjälle tai hyödynnä Kuluttajaviraston reklamaatioapuria.

Hanki Vikadiagnoosi

Hanki autostasi vikadiagnoosi. Sinulla on oikeus viedä autosi itse valitsemallesi korjaamolle. Pyydä korjausarvio kirjallisena!

Soita Laki Lehtoselle

Me annamme sinulle kattavan arvion oikeuksistasi ilmaiseksi. Usein asia ratkeaa jo antamiemme ilmaisten neuvojen avulla.

Ota Yhteyttä

1763Minna_H

Minna Pyykölä

Asiakkuusjohtaja
Yhteystiedot
services-1

Petteri Lehtonen

Osakas, OTK
Yhteystiedot
     

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme, miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut