body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Auton osto yksityiseltä

Jaa tämä artikkeli

Auton osto yksityiseltä

Monella meistä on vieläkin se virheellinen käsitys, että auton osto yksityiseltä henkilöltä tarkoittaa oikeusturvan puuttumista kokonaan. Niin kutsuttu ”perävalotakuu” on varsin yleinen olettama yksityisten välisessä autokaupassa. Tosin sanoen vastuu autosta katoaa samalla, kun auton perävalot katoavat näköpiiristä.

Kauppalaki yksityishenkilöiden välisissä autokaupoissa

Asia ei ole ihan näin yksiselitteinen, koska myös auton ostoa yksityiseltä säännellään lailla. Kauppalain 4 ja 6 luvuissa säädetään varsin tarkasti tavaran virheestä sekä virheen seurauksista. Näin ollen ostajalla on mahdollisuus jopa purkaa autokauppa, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän on tämä tullut käsittää.Tulisiko sitten yksityisten välisiä autokauppoja vältellä? Tähän on varmasti monen monta mielipidettä. Monesti yksityisten välisissä kaupoissa auton voi saada huomattavasti edullisemmin kuin autoliikkeestä ostaessa eikä kauppatilanne tai auton kunto eroa autoliikkeestä ostetusta autosta mitenkään. Se auton ostajan on kuitenkin pidettävä mielessä, että autoliikkeestä ostetun auton mukana tulee kuluttajansuojalain mukainen varsin kattava turva. En siis viittaa tässä erinäisiin takuisiin, joita autoliikkeet tarjoavat, vaan ihan jokaiseen autokauppaan kuuluvaan virhevastuuseen. Vaikka kauppalain ja kuluttajansuojalain mukaiset säädökset ovat lähes identtiset niin yksi erittäin tärkeä ero säädöksissä on. Se ero on elinkeinonharjoittajalle asetettu todistustaakka virheen synnystä. Eroa voi avata esimerkin avulla.

Henkilö A ostaa auton yksityiseltä henkilöltä ja henkilö B autoliikkeestä. Autot ovat identtiset ja molemmista autoista rikkoutuu moottori viiden kuukauden kuluttua kaupoista. Henkilön A tulee näyttää, että auton moottorin rikkoutumiseen johtanut vika on ollut moottorissa jo ennen kuin auto hänelle myytiin. Toisaalta henkilö B voi olettaa, että moottorin rikkoutumiseen johtanut vika oli autossa ennen myyntihetkeä. Ainostaan silloin, kun autoliike pystyy näyttämään, että moottorin rikkoutuminen on aiheutunut henkilö B:n omistusaikana tekemistä toimista, vapautuu autoliike virhevastuusta. Käytännössä moottorin rikkoutumiseen johtanutta syytä on usein lähes mahdotonta näyttää toteen, joten virhevastuu määräytyy lähes aina todistustaakan mukaan.

Kuluttajansuojalaki suojaa myös niissä tilanteissa, joissa autoliike on markkinoinut autoa

Välillä autokaupoilla syntyy sellainen tilanne, jossa autoliike on markkinoinut autoa ja näin ollen ostajalla on sellainen kuvitelma, että hän on ostamassa autoa liikkeestä, vaikka auto ostetaankin yksityiseltä. Kaupantekotilanteessa myyjä ilmoittaakin, että hän myy omaa autoaan, joka nyt vain sattui olemaan käytännön syistä autoliikkeen tiloissa tai markkinoima. Tällaisia tilanteita varten kuluttajansuojalakiin on otettu säädös välittävän elinkeinonharjoittajan vastuusta. Näin ollen elinkeinonharjoittaja, joka on autoa markkinoinut, eli siis välittänyt, vastaa auton virheistä kuluttajansuojalain perusteella. Kuluttajansuojalain esitöissä asiasta on kirjoitettu lähes kansantajuisesti:

”Sen sijaan, että elinkeinonharjoittaja hankkisi markkinoimansa tavarat omistukseensa, kauppa tehdään tällöin siten, että elinkeinonharjoittaja muodollisesti on vain välittäjän asemassa. Tämä merkitsee, että elinkeinonharjoittaja välttää kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisen pakottavan virhevastuun. Koska tavaran omistajana ja myyjänä yleensä on yksityishenkilö, on epäselvää, estävätkö kuluttajansuojalain säännökset myyjän virhevastuun rajoittamisen kauppasopimuksen ehdoissa.

Ostajan oikeusasema saattaa näin ollen muodostua heikommaksi kuin elinkeinonharjoittajan ollessa myyjänä. Kuluttaja ei kuitenkaan ennen kaupantekoa useinkaan ole selvillä tästä. Hän joutuu tavallisesti tekemisiin vain tavaraa markkinoivan elinkeinonharjoittajan kanssa. Se, että tämä toimii ainoastaan välittäjänä, ei välttämättä tule ilmi sen enempää elinkeinonharjoittajan yleisessä markkinoinnissa kuin konkreettisissa sopimusneuvotteluissakaan, vaan saattaa ilmetä pelkästään sopimusasiakirjoista ja -ehdoista. Vaikka kuluttaja saisikin ennen kaupantekoa tietää elinkeinonharjoittajan toimivan välittäjänä, hän ei useinkaan ole selvillä tämän seikan merkityksestä hänen oikeusasemansa kannalta.”

Auton osto yksityiseltä vai liikkeestä

Kevään kolkutellessa ovia, alkaa ainakin itsellä autokuume nousta. Mistä auto siis kannattaisi hankkia? Oma vastaukseni on, että sieltä mistä sen oikean auton vaan löytää. Yksityistä myyjää ei mielestäni kannata normaalissa autokaupassa hyljeksiä. Pitää vaan pitää mielessä, että liikkeestä autoa ostettaessa lisähinta maksetaan osittain laajemmasta suojasta. Tämä tieto on tietysti myös hyvä tuoda yksityisten välisessä kaupassa esiin siinä vaiheessa, kun kauppahinnasta neuvotellaan.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

(Kuvassa: Osakkaamme Petteri Lehtosen ensimmäinen auto Ford Fairlane vuosimallia 1964, joka sai opiskeluaikana lempinimen "savukone".)

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko yksityisen autokaupan purkaa?

Kauppalain mukaan myyjä vastaa  auton virheestä, jos se on ollut autossa jo kaupantekohetkellä. Ostaja voi  vaatia autokaupan purkua auton virhetilanteessa mutta ensin myyjälle on  annettava mahdollisuus oikaista virhe. Yksityisten välisessä autokaupassa näyttötaakka,  eli todistusvelvollisuus virheistä on ostajalla, jolloin on ostajan vastuulla  näyttää virheen olleen autossa jo kaupantekohetkellä.

Miten autokauppa puretaan?

Yksinkertaisuudessaan kaupan purkutilanteessa molempien osapuolten osalta asiat palautetaan siihen tilanteeseen kuin kauppaa ei olisi solmitukkaan. Myyjä on oikeutettu vähentämään auton myyntihinnasta auton käyttöhyötyä kaupanteon jälkeen ajetuista kilometreistä. Tyypillisesti käytetyssä autossa käyttöhyötyä  lasketaan 0,10 - 0,20 euroa kilometriltä.

Mitä kannattaa tarkistaa autoa ostaessa?

Ostaessasi autoa sinun kannattaa  tarkistaa mahdollisimman huolella, koeaja auto että auto vastaan sinulle annettuja ennakkotietoja. Mikäli kauppatilanteessa sovitaan esim.  hinnanalennuksesta on alennuksen peruste hyvä merkitä kauppasopimukseen. Varmista, että auton ajoneuvoverot ovat maksettuna, jolloin vältyt ongelmilta omistusoikeuden, liikennevakuutuksen ja ajoneuvoveron kanssa.

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto?

Varsinkin käytetyn tavaran  kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on” -ehtoa. Tavara  myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on. Käytetyissä  tavaroissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja käyttämisen merkkejä  ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa ulkopuolelle. ”Sellaisena  kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan yksityishenkilöiden välisessä  kaupankäynnissä.

Miten auton vuosimalli määräytyy?

Autokaupoille lähtiessä on  tärkeää erottaa toisistaan auton valmistusvuosi, käyttöönottovuosi ja  vuosimalli. Valmistusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona auto on valmistettu.  Käyttöönottovuosi on vuosi, jona auto on ensimmäisen kerran rekisteröity  käyttöön. Vuosimallin määrittää valmistaja, ja yleensä vuosimalli on vuosi,  jona auto on tarkoitus tuoda markkinoille. Usein esimerkiksi seuraavan  vuosimallin autoja ruvetaan valmistamaan edellisen vuoden syksyllä.

Mistä tietää, onko auto kolaroitu?

Traficomilta voi tilata auton  historiatiedot. Jos tiedoista ilmenee auton olevan kaksikilpinen ja molempien  rekisteritunnusten olevan suomalaisia, kyseessä on suurella  todennäköisyydellä lunastuskuntoon kolaroitu auto. Ostajalle haasteellisempia  ovat selvittää kolaroinnit, jotka eivät ole johtaneet auton lunastamiseen, koska myyjällä ei ole velvollisuutta kertoa tällaisista kolaroinneista. Ostajan kannattaakin perehtyä huolella auton rekisteröintitodistuksen  tekniseen osaan sekä tarkistaa auto huolella, jotta voi päästä selville  mahdollisista pienemmistä kolaroinneista.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä