lakilehtonen-logo-uusi

Nettihuutokaupasta ostetun auton peruuttamisoikeus

Kysymyksiä on kuitenkin herännyt sen suhteen, voidaanko nettihuutokaupat rinnastaa perinteisiin huutokauppoihin vai katsotaanko nettihuutokaupat puolestaan etämyynniksi?
Nettihuutokaupasta ostetun auton peruuttamisoikeus

Onko nettihuutokaupasta ostetussa autossa kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus?

Perinteisten paikan päällä tapahtuvien huutokauppojen rinnalle ovat tulleet nettihuutokaupat. Nettihuutokauppojen asema perinteisten huutokauppojen rinnalla ei kuitenkaan ole täysin selvä. Perinteisiä huutokauppoja koskien on omia säännöksiään, koska huutokauppojen tavanomaisesta poikkeava kauppatapa edellyttää sitä. Kysymyksiä on kuitenkin herännyt sen suhteen, voidaanko nettihuutokaupat rinnastaa perinteisiin huutokauppoihin vai katsotaanko nettihuutokaupat puolestaan etämyynniksi? Tällä linjauksella on oleellinen vaikutus myös kuluttajan oikeuksien kannalta, varsinkin artikkelin aiheen eli kuluttajan nettihuutokauppasopimuksen peruuttamisoikeuden kannalta. Tässä artikkelissa tarkastellaankin näitä kysymyksiä asiaa nimenomaisesti käsitelleen tuoreen markkinaoikeuden ratkaisun (MAO 10/21) avulla.

Markkinaoikeuden tapaus

Tapauksessa kuluttaja-asiamies oli nostanut kanteen nettihuutokauppaa vastaan. Tapauksessa oli kyse siitä, että nettihuutokauppa ei ollut tarjonnut peruuttamisoikeutta nettihuutokaupasta ostetulle tavaralle. Kuluttaja-asiamies katsoi tämän olevan vastoin kuluttajansuojalain säännöksiä, koska kuluttajalle tulee tarjota peruuttamisoikeus etämyyntitilanteissa.

Peruuttamisoikeuden tarjoamiseen on kuitenkin tehty muutamia poikkeuksia. Yksi näistä poikkeuksista liittyy huutokauppoihin. Kuluttajalle ei nimittäin tarvitse tarjota peruuttamisoikeutta nettihuutokaupassa, johon hän olisi voinut osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Toisin sanoen, jos kuluttajalla olisi ollut mahdollisuus osallistua huutokauppaan fyysisesti läsnä olemalla, ei hänellä ole peruuttamisoikeutta. Nettihuutokauppa katsoikin tämän poikkeuksen soveltuvan heidän toimintaansa ja kiisti tämän perusteella kuluttaja-asiamiehen kanteen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Tapauksessa 10/21 markkinaoikeus tarkasteli sitä, ulottuiko kuluttajansuojalain poikkeussäännös myös nettihuutokauppoihin. Tarkastelun kohteena oli nimenomaan nettihuutokaupan konkreettinen toiminta, sillä tapauksessa oli riidatonta se, että nettihuutokauppaan oli ollut mahdollisuus osallistua paikan päällä. Nettihuutokaupalla oli siten perusteltu väite, että heidän ei tässä tilanteessa tarvinnut tarjota kuluttajille peruuttamisoikeutta.

Nettihuutokaupan konkreettinen toiminta puhui kuitenkin poikkeuksen soveltamista vastaan. Nettihuutokauppa toteutti huutokaupan omissa tiloissaan siten, että myytävä kohde heijastettiin videotykillä valkokankaalle. Kuluttajien tarjoamat huudot myytävistä kohteista kirjattiin tämän jälkeen nettihuutokaupan henkilökunnan toimesta verkossa käytävään huutokauppaan. Tämä ei vastannut markkinaoikeuden mielestä sitä, mitä kuluttajansuojalain poikkeussäännöksellä huutokauppojen osalta oli tarkoitettu.

Markkinaoikeus perusteli näkemystään siten, että kuluttajansuojalain poikkeus koski ainoastaan perinteisen kaltaisia huutokauppoja ja nettihuutokaupan toiminta ei vastannut sitä. Markkinaoikeus näki, että nettihuutokaupan toiminnan vastasi käytännössä sitä, että kuluttaja osallistui nettihuutokauppaan etäviestimen avulla nettihuutokaupan omista toimitiloista käsin. Näin ollen markkinaoikeus totesikin nettihuutokaupan toimineen kuluttajansuojalain vastaisesti, koska se ei ollut tarjonnut kuluttajalle etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeutta sopimuksen huutokauppaluonteen vuoksi.

Nettihuutokaupasta ostettujen autojen peruuttamisoikeuden laajuus

Markkinaoikeuden ratkaisun pohjalta voidaan hahmottaa nettihuutokaupasta ostettujen autojen peruuttamisoikeuden laajuus. Tilanne on selkein silloin, kun huutokauppa tapahtuu kokonaan netissä ilman, että kuluttajalla on mahdollisuutta olla fyysisesti läsnä huutokaupassa. Näissä tilanteissa kuluttajalla on kuluttajansuojalaissa turvattu etämyyntisopimuksiin kuuluva peruuttamisoikeus.

Mikäli taas kuluttajalla on mahdollisuus osallistua huutokauppaan fyysisesti läsnä olemalla ja paikan päällä tapahtuvan huutokaupan voidaan katsoa vastaavan perinteistä huutokauppaa, soveltuu kuluttajansuojalain poikkeussäännös peruuttamisoikeuden osalta. Näissä tilanteissa kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, vaikka hän olisi tehnyt huutokauppasopimuksen etäviestimen välityksellä. Kuluttaja on tällöin tehnyt itse valinnan olla saapumatta huutokauppaan fyysisesti, jolloin hänellä ei myöskään ole poikkeussäännöksen mukaisesti peruuttamisoikeutta. Huutokaupan tulee kuitenkin vastasta perinteisestä huutokauppaa ja siltä vaadittuja edellytyksiä.

Mikäli huutokauppaan on mahdollista osallistua fyysisesti läsnä olemalla, mutta huutokauppa ei vastaa perinteistä huutokauppaa, ei tällöin huutokauppoja koskeva poikkeussäännös sovellu. Kuluttajalla on näissä tilanteissa oikeus peruuttaa tekemänsä huutokauppasopimus, vaikka hän olisi tehnyt sopimuksen etäviestimien välityksellä. Tällainen tilanne vastaakin edellä kuvattua markkinaoikeuden tapausta. Markkinaoikeuden ratkaisu selkeyttikin oikeustilaa nettihuutokauppojen osalta. Kuluttajan tulee kuitenkin olla jatkossakin tarkka sen suhteen, tarjoaako nettihuutokauppa mahdollisuutta osallistua huutokauppaan paikan päällä vai ei. Tämä on tärkeää kuluttajan kannalta, jotta hän ymmärtää oikeutensa ja varsinkin sen, onko hänellä peruuttamisoikeutta vai ei.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit