body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Nettihuutokaupasta ostetun matkailuauton kauppa voitiin perua etämyyntisäännösten perusteella

Jaa tämä artikkeli

Lyhennelmässä käydään läpi Kuluttajariitalautakunnan 24.2.2021 antamaa suositusta D/1639/33/2019.

Osapuolet olivat eri mieltä siitä, onko kyse sellaisesta etäkaupasta, jonka kuluttaja voi peruuttaa määräajassa.

Kuluttaja osti myyjäliikkeen järjestämässä nettihuutokaupassa 28.1.2019 auton. Kauppakirjassa viitattiin Huutokaupat.com huutokauppaehtoihin ja Huutokaupat.com myyntiehtoihin. Kuluttaja peruutti kaupan 14 vuorokauden kuluessa (14.2.2019) todeten samalla, että myynti-ilmoituksessa ei ollut kerrottu riittävällä tavalla auton vioista ja puutteista.

Kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä kauppahinnan palauttamista. Vaatimus perustui kaupan luonteeseen etäkauppana. Vasta 27.3.2019 liike vastasi peruutusilmoitukseen kiistäen kuluttajan vaatimuksen. Myyjä viittasi kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohtaan, jonka mukaan kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos sopimus on tehty huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimillä.

Lautakunta totesi, että etämyyntijärjestelmällä ei tarkoiteta vain verkkosivustojen tai muiden vastaavien it-järjestelmien avulla luotua kaupantekomahdollisuutta vaan myyjäliikkeen toiminnan järjestämistä niin, että kulutushyödykekauppoja on mahdollista tehdä yksinomaan erilaisia etäviestimiä käyttäen. Lautakunta piti selvänä, että myyjän järjestelmä täyttää etämyyntijärjestelmän vaatimukset.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § 1 momentin 10 kohdan mukaan jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, kun sopimus on tehty huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 157/2013) mukaan pykälän 10 kohta on uusi, ja sen mukaan peruuttamisoikeutta ei ole, jos sopimus on tehty julkisessa huutokaupassa eli huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Kohdan mukainen rajoitus koskee esitöiden mukaan vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua siis myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Hallituksen esityksessä todetaan selvyyden vuoksi, että kohdassa tarkoitettuja huutokauppoja eivät ole sellaiset huutokaupoiksi nimitetyt kauppapaikat internetissä, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti.

Myyjä oli vedonnut huutokaupan luonteeseen julkisena huutokauppana (so. perinteinen huutokauppa), jota kuluttajansuojalain 6 luvun mukainen peruutusoikeus ei koske rajoitusehdon perusteella. Myyjän kanta huutokaupan luonteesta perinteisenä huutokauppana selvisi lähinnä huutokauppaehdoista. Ehtojen osalta lautakunta totesi, että vaikka yhtiön kanta olisi oikea, voitaisiin tällaista melko vaikeasti selvitettävää ja kuluttajan oikeuksia merkittävästi rajoittavaa ehtoa pitää yllättävänä ja ankarana ehtona ja mahdollisesti kuluttajaa sitomattomana.

Huutokaupan luonteesta lautakunta totesi, että perinteinen huutokauppa on kokonaisuus, jossa ostotarjouksia tekevät kuluttajat voivat seurata muiden tarjouksia tekevien toimintaa ja he sitoutuvat tekemäänsä tarjoukseen. Pelkkä mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen fyysisesti, ilman sen tosiasiallista järjestämistä, ilmoittautumalla etukäteen, ei vastaa yleistä käsitystä perinteisestä huutokaupasta (julkinen huutokauppa). Myöskään huutokauppatilaisuuden järjestäminen ehdoissa mainitun viimeisen 30 minuutin ajaksi ei tarjoa mahdollisuutta seurata koko huutokauppaa tai merkittävää osaa siitä fyysisesti paikan päällä. Tyypillisesti nettihuutokaupat kestävät useita päiviä. Huutokauppa-alustan tarjoamista ja käyttämistä kaupan toteuttamisessa ei pidetä perinteisenä huutokauppana.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoi, että nyt käsiteltävässä tapauksessa ei ollut kyse perinteisestä huutokaupasta eli kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § 1 momentin 10 kohdan tarkoittamasta julkisesta huutokaupasta vaan tosiasiassa etäviestimien avulla toimivasta kaupankäyntijärjestelmästä. Näin ollen kuluttajansuojalain 6 luvun kuluttajan peruutusoikeutta koskevat säännökset tulivat sovellettavaksi ja kuluttajalla oli oikeus halutessaan peruuttaa kauppa.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että myyjä peruuttaa kaupan kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten mukaisesti ja palauttaa kuluttajalle kauppahinnan autoa vastaan.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Onko nettihuutokaupassa takuuta?

Nettihuutokaupassa ei yleensä  ole takuuta. Takuu on myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran  virheiden varalle. Takuun ehdot myyjä saa itse määrittää.

Miten huutokaupasta ostaminen eroaa tavallisesta kaupasta ostamisesta?

Huutokauppa eroaa tavallisesta  kaupasta ostamisesta muun muassa kauppatapahtuman ja tuotteen hinnan  määräytymisen osalta. Perinteinen huutokauppa on kokonaisuus, jossa  ostotarjouksia tekevät kuluttajat voivat seurata muiden tarjouksia tekevien  toimintaa ja he sitoutuvat tekemäänsä tarjoukseen. Tämän lisäksi on  nettihuutokauppoja, jotka tyypillisesti nettihuutokaupat kestävät useita  päiviä ja kauppatapahtuma tapahtuu pääasiassa vain internetissä. Kummassakin  tapauksessa tuotteen hinta määräytyy annettujen tarjousten perusteella.  Huudettava kohde myydään korkeimman tarjouksen antaneelle.

Miten toimitaan, jos tuotteessa tai palvelussa on virhe?

Jos tuotteessa tai palvelussa on virhe, on ensimmäiseksi ostajan reklamoitava virheestä myyjää. Myyjän on virheilmoituksen vastaanotettuaan oikaistava virhe, jos myyjän virhevastuu on edelleen voimassa. Tuotteen tai palvelun virhe oikaistaan pääsääntöisesti korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti korvaamalla viallinen tuote tai palvelu uudella vastaavanlaisella. Jos virhettä ei saada oikaistuksi edellä mainituilla keinoilla, voi kyseeseen tulla hinnanalennus tai kaupan purku.

Mitä kuluttajansuojalailla tarkoitetaan?

Kuluttajansuojalaki sääntelee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kaupankäyntiä. Laki antaa elinkeinonharjoittajalle raamit, joiden puitteissa tämän tulee toimia. Kuluttajansuojalailla on tärkeä merkitys kaupankäynnin osana, sillä se suojaa oletusarvoisesti heikommassa asemassa olevaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Kuka auttaa kuluttajaa ongelmatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajaa kohdanneisiin ongelmiin. Jos ongelmaa ei saada ratkaistuksi kuluttajaneuvonnan avustuksella, voi kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai kääntyä lakimiehen puoleen.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana voit tehdä  reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa on virhe.  Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti.  Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun virheestä tai  viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin- tai  internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta laskusta tai  perinnästä.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä