lakilehtonen-logo-uusi

Perinnöstä luopuminen vai perintöosuuden luovuttaminen?

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen ilmoittaa, ettei hän aio ottaa vastaan tulevaa perintöä. Perintöosuuden luovuttaminen sitä, että perillinen ottaa perinnön ensin vastaan, jonka jälkeen hän luovuttaa osuutensa haluamalleen taholle.

Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna sitä, että perillinen ilmoittaa, ettei hän aio ottaa vastaan perintöä, joka hänelle muutoin olisi tuleva. Tällainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja luopumisilmoituksen voi merkitä esimerkiksi perukirjaan. Perinnöstä luopuminen voi tapahtua perittävän eläessä tai tämän kuoleman jälkeen.

Perinnöstä luovuttaessa perillinen ei voi itse päättää sitä, kenelle hänen osuutensa on myöhemmin menevä. Luovuttaessa perinnöstä, perintöosuus siirtyy luopujan omille sijaantuloperillisille, joita ovat esimerkiksi luopujan omat lapset tai lapsenlapset. Tilanne on siis sama, kuin jos perillinen olisi kuollut ennen perittävää.

Perillinen ei myöskään lähtökohtaisesti saa ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka ilmentävät hänen ryhtyneen perintöön, jos hän haluaa luopumisen olevan tehokas. Perillinen ei siten voi esimerkiksi osallistua perinnönjakoon, jäämistöön kuuluvan omaisuuden luovutustoimiin taikka ottaa kuolinpesää hoitoonsa.

Oheisesta kaaviosta ilmenee tilanne, jossa C on ilmoittanut tehokkaasti luopuvansa perinnöstä A:n jälkeen. Jos C:llä on itsellään kaksi lasta, jakavat he keskenään C:n perintöosuuden: 

Perintöosuuden luovuttaminen

Perintöosuuden luovuttaminen tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna sitä, että perillinen ottaa perinnön ensin vastaan, jonka jälkeen hän luovuttaa osuutensa joko vastikkeetta tai vastikkeellisesti haluamalleen taholle. Luovutuksessa perillinen saa siten itse päättää, kenelle luovutus tapahtuu.

Tilanne on sama, vaikka perillinen ilmoittaisi luopuvansa perinnöstä, mutta samalla kuitenkin määrää siitä, kenelle hänen osuutensa on menevä. Tällöin perillisen katsotaan ryhtyneen perintöön eikä luopuminen ole enää tehokas. Perillisestä tulee samalla perintöverovelvollinen, kun taas tehokkaassa luopumisessa luopuja ei ole perintöverovelvollinen.

Jos perintöosuus luovutetaan vastikkeettomasti, voi luovutuksensaaja olla velvollinen suorittamaan lahjaveroa saamastaan osuudesta. Voidaankin katsoa, että perintöosuuden luovuttamisessa tapahtuu tietyllä tavoin kaksinkertainen verotus, kun perillinen on velvollinen suorittamaan perintöveroa ja luovutuksensaaja lahjaveroa, jos luovutus on vastikkeeton.

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Viivi Paavilainen.

Perintöoikeuteen liittyvissä asioissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Viivi Paavilainen

Viivi Paavilainen

Lakimies, OTM on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit