lakilehtonen-logo-uusi

Venekorjaamon vastuu virheestä

Veneissä ilmenee välillä vikoja, jotka vaativat korjausta ammattitaitoisessa korjaamossa. Välillä korjaukset kuitenkin epäonnistuvat. Tässä artikkelissa käsitellään sitä mikä on korjaamon vastuu epäonnistuneesta korjauksesta ja miten korjaamon asiakkaan tulisi näissä tilanteissa toimia.
venekorjaamon vastuu virheestä

Veneissä ilmenee välillä vikoja, jotka vaativat korjausta. Varsinkin haasteellisimmissa ja laajemmissa vioissa on suositeltavaakin kääntyä ammattitaitoisen korjaamon puoleen. Yleensä korjaamot hoitavat veneiden korjaukset onnistuneesti ja veneet saadaan taas käyttökuntoon. Aina näin ei kuitenkaan käy, sillä korjaamot saattavat toisinaan epäonnistua korjauksissaan. Kysymykseksi herääkin, mikä on korjaamon vastuu epäonnistuneesta korjauksesta ja miten korjaamon asiakkaan tulisi näissä tilanteissa toimia?

Korjaamon ja asiakkaan velvoitteet korjauspalvelun yhteydessä

Korjauspalveluihin soveltuu kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki määrittää siten sen, miten korjaamon on toteutettava korjauspalvelunsa. Vaatimuksena on, että korjaamo suorittaa korjauksen ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edut huomioon ottaen. Tämän lisäksi korjauksen on vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Korjauksen on myös oltava kestävyydeltään sellainen, mitä asiakas voi korjauspalvelun yhteydessä olettaa.

Asiakkaan eli kuluttajan tulee muistaa oma roolinsa mahdollistaakseen onnistuneen korjauksen. Koska korjauspalvelun tulee vastata sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu, on kuluttajan tärkeää sopia selvästi korjaamon kanssa korjauspalvelun sisällöstä ja hinta-arviosta. Tämä helpottaa korjaamon työtä, mutta selkeällä sopimisella vältetään myös mahdollisia väärinymmärryksiä ja sitä kautta riitatilanteita korjauksen jälkeen.

Miten asiakkaan tulee toimia huomatessaan virheen korjauksessa?

Korjaamon tarjoamassa palvelussa on virhe, jos palvelu poikkeaa edellä mainituista korjaamon velvoitteista. Jos kuluttaja huomaa tällaisen virheen, tulee hänen ilmoittaa siitä korjaamolle kohtuullisessa ajassa. Suositeltavaa on pyrkiä hoitamaan virheilmoituksen tekeminen mahdollisimman pikaisesti, koska liian pitkä viivyttely voi johtaa siihen, että kuluttaja menettää oikeutensa saada virhe oikaistuksi. Ilmoitus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Selvää on, että havaitun virheen on oltava yhteydessä tehtyyn korjaukseen. Kuluttaja velvollisuutena onkin vaadittaessa pystyä osoittamaan virheen ja korjauksen yhteys. Lisäksi kuluttajan vastuulla virhetilanteissa on huolehtia, ettei virhe pahene tai aiheuta laajempaa vauriota veneelle ennen korjausta. Kuluttajan ei tämän vuoksi esimerkiksi kannata käyttää venettä ennen korjausta lisävaurioiden välttämiseksi, koska tällaiset itse aiheutetut lisävauriot ovat kuluttajan omalla vastuulla.

Korjaamon erimielisyys virhevastuusta

Korjaamo voi pitää tarjoamaansa korjauspalvelua täysin onnistuneena. Vaikka kuluttaja pystyisikin osoittamaan virheen olevan yhteydessä korjaukseen, voi korjaamo kuitenkin olla sitä mieltä, ettei se ole vastuussa virheestä. Korjaamo voikin välttää vastuunsa, jos se pystyy osoittamaan toimineensa korjauspalveluilta vaadittavalla tavalla ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Korjaamo voi käyttää todistelunsa tukena veneiden korjausta koskevia venealan vakioehtoja. Korjaamo voi myös käyttää tavarantarkastajaa pyrkiessään osoittamaan toimineensa ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Jos korjaamo saa osoitettua toimintansa olleen moitteetonta, eivät he vastaa veneen virheestä.

Korjaamon vastuu korjauspalvelun virheestä

Korjaamo voi myöntää virheensä suoraan tai vaihtoehtoisesti korjaamon perustelut eivät ole olleet riittäviä osoittamaan korjauksen olleen moitteeton. Kun korjaamo joutuu vastuuseen virheestä, on vastuu melko ankara. Tämä johtuu siitä, että tehtyä korjauspalvelua ei voida enää purkaa, eli virheen oikaisemiskeinona ei ole korjauspalveluiden osalta enää palvelun purkua.

Lähtökohtana korjaamon virhetilanteissa on se, että korjaamolla on oikeus korjata tekemänsä virhe. Korjaamo saa korjata virheensä, vaikka kuluttaja ei edes vaatisi sitä. Kuluttajan on teetettävä korjaus samassa korjaamossa, joka virheen aiheutti, ellei jostain poikkeuksellisesta syystä tämä ole mahdotonta. Kuluttajan kannattaa myös muistaa se, että hän saa pidättyä korjauspalvelun maksamisesta virhettä vastaavalta osalta.

Jos korjaamo ei saa virhettä korjattua, on kuluttajalla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Oikeus hinnanalennukseen on virhettä vastaava määrä. Lisäksi kuluttaja saa vahingonkorjauksena vaatia korvauksia virheen aiheuttamista vahingoista; esimerkiksi matka- ja puhelinkulut ovat korvauskelpoisia. Todisteet tällaista kuluista on kuitenkin korvausten saamiseksi tärkeää säilyttää.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lisätietoja:

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit