lakilehtonen-logo-uusi

Venekaupan purku ennen 1.1.2022

Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, millaisissa tilanteissa ostajalla on oikeus purkaa venekauppa. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin kauppoihin, jota sääntelee kuluttajansuojalaki.
venekaupan purku

Venekauppoja solmittaessa kumpikin osapuoli toivoo kaupan olevan onnistunut. Näin ei aina käy ja kauppa saatetaankin lopulta joutua purkamaan. Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, millaisissa tilanteissa ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin kauppoihin.

Kuluttajansuojalaki ostajan suojana

Kuluttajansuojalaki sääntelee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kauppoja. Kuluttajansuojalaki sääntelee siten myös kaupan purkua. Kuluttajan eli ostajan on mahdollista purkaa kauppa kahdessa eri tilanteessa; ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen taikka virheen perusteella.

Ostajan kannattaa kuitenkin muistaa, että kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen toimenpide. Ostaja ei siten voi heti pienen viivästyksen tai virheen vuoksi lähteä kauppaa purkamaan. Tämän vuoksi ostajan on hyvä olla selvillä, mitä toimenpiteitä häneltä vaaditaan ennen kuin hän voi purkaa kaupan ja mitä oikeuksia myyjällä on välttääkseen kaupan purun.

Kaupan purku viivästyksen perusteella

Ostajalla on tietyissä myyjän viivästystilanteissa oikeus purkaa tehty venekauppa. Lähtökohtana kuitenkin on, että ostajan on ensiksi annettava myyjälle kohtuullinen lisäaika veneen luovuttamiselle ennen kaupan purkamista. Jos myyjä ei ole luovuttanut venettä lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa venekauppa.

Ymmärrettävää ja perusteltua on, että ilman lisäajan antamista ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan välittömästi, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta venettä ostajalle. Ostaja saa myös purkaa kaupan välittömästi, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut, että veneen luovutus tiettynä ajankohtana on olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Kaupan purku virheen perusteella

Viivästystilanteiden lisäksi venekauppa voidaan purkaa virheen perusteella. Virheen perusteella tehtäviin kaupan purkuihin liittyy herkemmin epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä, joten ostajan on hyvä olla tietoinen, millä edellytyksillä purkuperuste syntyy.

Kun ostaja havaitsee virheen, tulee hänen ensiksi ilmoittaa virheestä myyjälle kahden kuukauden kuluessa. Toivottavaa tietenkin molempien osapuolten kannalta on, että virheestä ilmoitetaan pikimmiten. Pelkkä virheen havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ei kuitenkaan vielä anna ostajalle oikeutta kaupan purkuun. Myyjälle on annettava ensiksi mahdollisuus virheen oikaisemiseksi. Lisäksi tulee huomata, että vähäiset virheet eivät oikeuta kaupan purkuun. Myyjällä on kuitenkin todistustaakka virheen vähäisyyden osoittamisesta.

Myyjä voi oikaista virheensä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla virheettömän tavaran. Vene on tavarana sellainen, että pääsääntöisesti myyjä pyrkii korjaamaan havaitun virheen. Ostajan on annettava myyjälle mahdollisesti useampikin korjausyritys, jos hän ei heti onnistu korjauksessa. Tämä on perusteltua, koska veneen korjaukset voivat olla hyvin haastavia. Korjaus ja niiden yritykset on kuitenkin pystyttävä tekemään asianmukaisesti ja siten, ettei veneen arvo alene.

Jos myyjän korjausyrityksistä huolimatta venettä ei saada korjatuksi tai vika uusiutuu jatkuvasti, saa ostaja purkaa kaupan. Ostaja saa vaatia kaupan purkua myös niissä tilanteissa, joissa myyjä ei pysty korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa ja ilman olennaista haittaa. Lisäksi tilanteissa, joissa huomataan, että virhe on mahdoton korjata tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, saa ostaja vaatia kaupan purkua välittömästi.

Venekaupan purun vaikutukset

Kaupan purkamisella pyritään saavuttamaan tilanne, joka vallitsi ennen kaupan tekoa. Jos kauppa päätyy purkuun, molempien osapuolten velvollisuudet kaupan toteuttamiseksi ja sen myötävaikuttamiseksi lakkaavat ja tehdyt suoritukset on palautettava.

Jos kyse on myyjän viivästyksen perusteella tehdystä kaupan purkamisesta, tulee kaupan purkamisen jälkeen myyjän viipymättä palauttaa ostajalle kaikki hänen maksusuorituksensa. Myyjän velvollisuutena virheen perusteella tehdyissä kaupan purkamisissa on palauttaa ostajalle kauppahinta, kun hän vastaanottaa veneen tai kun ostaja on toimittanut todisteen veneen takaisin lähettämisestä. Lisäksi myyjän on maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Ostajan on purettuaan kauppa palautettava vene myyjälle. Myyjä on kuitenkin vastuussa palauttamisen kustannuksista. Lisäksi ostajan on luovutettava myyjälle veneestä saamansa tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos veneestä on ollut ostajalle muuta hyötyä. Ostajan tulee siten korvata myyjälle veneestään saama käyttöhyöty.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit