lakilehtonen-logo-uusi

Matkailuautokaupan purku 14 vrk

Tässä artikkelissa keskitytään tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa etä- tai kotimyyntikauppa. Kyseessä ovat tilanteet, joissa matkailuautokauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä ja jolloin ostajan on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa.
matkailuauton kauppa ja kaupan purku

Matkailuautokaupat päätyvät välillä kaupan purkuun tai peruuttamiseen. Matkailuautokaupan voi purkaa virhetilanteissa ja peruuttaa silloin, kun olet ostanut matkailuauton etä- tai kotimyynnillä. Matkailuautokauppojen purkua virhetilanteiden johdosta käsitellään toisessa artikkelissamme. Tässä artikkelissa keskitytään tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty matkailuautokauppa. Kyseessä ovat etämyyntitilanteet, joissa matkailuautokauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä ja jolloin ostajan on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa.

Tämä on relevantti purkuperuste ottaa huomioon, sillä etämyynti on yleistynyt viime vuosina huomattavasti, myös matkailuautojen kaupassa. Etämyynnissä matkailuauton kauppasopimus solmitaan siten, että sopimuksen osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä sopimusta tehtäessä. Etämyynti tapahtuu nykypäivänä usein internetin välityksellä, mutta etämyyntiä on mahdollista tehdä myös puhelimitse, postitse tai television välityksellä.

Etämyyntikaupan peruuttaminen

Etämyyntikaupan luonteesta johtuen kuluttajansuojalaissa on katsottu perustelluksi antaa ostajalle 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Tällöin kyse on siis elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä kaupasta. Myyjät tarjoavat peruuttamisoikeutta myös muissa kauppatilanteissa kuin etämyyntikaupoissa. Peruuttamisoikeuden tarjoaminen näissä tilanteissa perustuu kuitenkin vapaavalintaisuuteen, toisin kuin etämyyntikaupassa. Etämyyntikaupassa myyjällä on lakiin perustuva velvollisuus tarjota peruuttamisoikeus.

Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan, tulee hänen tehdä siitä ilmoitus myyjälle. Ostajan ei tarvitse perustella kaupan peruuttamista. Ostajan on tehtävä kaupan peruuttamisilmoitus esimerkiksi peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle. Ostajalla on todistustaakka siitä, että ilmoitus on tehty edellä mainitulla tavalla. Yleistä myös on se, että myyjä tarjoaa mahdollisuuden peruuttamisilmoituksen tekemiseen omilla verkkosivuillaan. Kun ostaja tekee peruuttamisilmoituksen myyjän verkkosivuilla, on näissä tilanteissa myyjän velvollisuutena ilmoittaa viipymättä ostajalle vastaanottaneensa ilmoituksen.

Peruuttamisaika on lähtökohtaisesti edellä mainittu 14 vuorokautta. Peruuttamisaika alkaa kulumaan siitä hetkestä, kun ostaja saa matkailuauton haltuunsa. Mikäli tilanne on se, että myyjä laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa ostajalle hänen peruuttamisoikeudestansa, pidentyy peruuttamisaika 12 kuukauden mittaiseksi. Jos myyjä huomaa myöhemmin laiminlyöntinsä, voi hän vielä jälkikäteen informoida ostajaa hänen peruuttamisoikeudestansa. Ostajan saadessa tiedon oikeudestansa, alkaa tästä päivästä lähtien hänen 14 vuorokauden peruuttamisaika.

Kaupan peruuttamisen vaikutukset

Ostajan peruuttaessa kaupan, tulee molempien kaupan osapuolten palauttaa jo tehdyt suorituksensa. Ostajan velvollisuutensa on palauttaa matkailuauto takaisin myyjälle. Palauttamisen on tapahduttava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Ostajan vastuulla on matkailuauton palauttaminen ja siitä aiheutuvat välittömät kulut, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan näistä. Myyjän vastuulla on kuitenkin kulujen korvaaminen, jos myyjä ei ole informoinut ostajaa kauppaa tehtäessä tällaisen seikan olemassaolosta.

Ennen kuin ostaja on palauttanut matkailuauton takaisin myyjälle, on hänellä vastuu matkailuauton kunnosta. Ostajan tulee huolehtia, että matkailuauto pysyy olennaisesti muuttumattomana. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei ostajan tule käyttää matkailuautoa enää peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen. Ostaja on vastuussa myös matkailuauton arvon alenemisesta, jos hän on ehtinyt käyttämään matkailuautoa ennen päätymistään kaupan peruuttamiseen. Matkailuauton käyttämistä ei kuitenkaan ole se, että ostaja tekee tavanomaiset toimenpiteet varmistaakseen matkailuauton toimivuuden. Ostaja ei ole vastuuta matkailuauton arvon alenemisesta tilanteissa, joissa myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajalle tiedot hänen peruuttamisoikeudestansa.

Myyjän on puolestaan palautettava ostajalle hänen maksusuorituksensa viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Myyjä saa kuitenkin pidättyä maksujen palauttamisesta, kunnes hän on saanut matkailuauton takaisin haltuunsa tai kunnes ostaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, ellei myyjällä ole velvollisuutta noutaa matkailuautoa itse. Myyjän on palautettava maksusuoritukset samaa maksutapaa käyttäen, jota ostaja käytti. Mahdollista on kuitenkin käyttää myös toista tapaa, jos ostaja tällaiseen nimenomaisesti suostuu.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Matkailuauton kauppa voidaan purkaa, mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään tai kieltäytyy korjaamasta autoa kuluitta.

Ensiksi ostajan on tärkeää ottaa yhteyttä myyjään ja reklamoida virheellisestä tuotteesta. Myyjä on vastuussa tavaran virheistä, joten myyjän on oikaistava virhe. Virheen oikaisu tapahtuu ensisijaisesti korjaamalla virhe tai vaihtamalla tavara. Jos myyjän kanssa syntyy erimielisyyksiä tavaran virheeseen liittyen, kannattaa ostajan ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä sähköisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse soittamalla numeroon +358295053050. Kuluttajaneuvonta antaa tietoa kuluttajan oikeuksista sekä avustaa kuluttajaa maksutta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riitatilanteissa.

Kuluttajan tulee ensiksi pyrkiä selvittämään riita-asia myyjän kanssa. Jos tämä ei tuota tulosta, kannattaa seuraavaksi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Jos kuluttajaneuvonnankaan avustuksella ei päästä sopuun, voi kuluttaja tämän jälkeen viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ratkaisupyynnön voi tehdä kuluttajariitalautakunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Kuluttajansuojan tehtävänä on suojata kuluttajaa elinkeinonharjoittajien väärinkäytöksiltä. Esimerkiksi tavaran tai palvelun virhetilanteissa kuluttajansuojalla on tärkeä rooli. Kuluttajien suojaaminen ja kuluttajan oikeuksien turvaaminen on tärkeää, koska kuluttaja on lähtökohtaisesti heikommassa asemassa elinkeinonharjoittajaan nähden.

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajien väärinkäytöksiltä. Kuluttajasuojalain yksi keskeisitä tehtävistä on turvata kuluttajan oikeudet tavaran tai palvelun virhetilanteissa. Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa myös kieltämällä elinkeinonharjoittajia käyttämästä ja soveltamasta kohtuuttomia sopimusehtoja. Lisäksi kuluttajansuojalaki velvoittaa elinkeinonharjoittajien markkinoinnin olevan hyvän tavan mukaista.

Kuluttajansuojalain tarkoituksena on suojata kuluttajaa ja turvata kuluttajan oikeudet kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisissä suhteissa. Kuluttajalla on esimerkiksi oikeus saada kattavat tiedot tavarasta, jota on ostamassa. Virhetilanteissa kuluttajasuojalaki takaa kuluttajalle oikeuden saada virhe oikaistuksi. Lisäksi tärkeä kuluttajan oikeus on etä- ja kotimyyntikauppaan liittyvä kaupan peruuttamisoikeus.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit