lakilehtonen-logo-uusi

Korjaamon vastuu matkailuauton korjausvirheestä

Välillä eteen tulee tilanteita, joissa korjaamo epäonnistuu korjauksessaan. Miten korjauspalvelun tilaajan tulisi näissä tilanteissa toimia ja mikä on korjaamon vastuu virheestä?
matkailuauto ja korjaamon vastuu korjausvirheistä
Matkailuautoissa kuten muissakin ajoneuvoissa voi välillä esiintyä vikoja. Viat tuottavat harmia ja voivat jopa estää matkailuauton käyttämisen. Varsinkin haasteellisimmissa vikatilanteissa on yleistä, että matkailuauto viedään korjaamolle korjattavaksi. Pääsääntöisesti vika saadaan korjatuksi ja matkailuauto taas käyttökuntoon. Välillä eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa korjaamo epäonnistuu korjauksessaan. Miten korjauspalvelun tilaajan tulisi näissä tilanteissa toimia ja mikä on korjaamon vastuu virheestä?

Korjauspalvelun sisältö

Kuluttajansuojalaki sääntelee korjauspalveluita ja siten myös matkailuautojen korjausta. Kuluttajansuojalaki asettaa korjaamolle tietyt velvoitteet, joita sen on noudatettava korjauspalvelua tarjotessaan. Korjaamon velvollisuutena on ensinnäkin suorittaa korjaus ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edut huomioon ottaen. Korjauksen on myös vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Kommunikaatio asiakkaan kanssa onkin tärkeää, sillä korjaamon on käytävä asiakkaan kanssa läpi korjauspalvelun sisältö ja sen mahdolliset riskit. Näiden lisäksi korjauksen on oltava kestävyydeltään sellainen, mitä asiakas voi korjauspalvelun yhteydessä olettaa.

Korjauspalvelun toteuttamisessa ymmärrettävästi korjaamolla on päävastuu korjauksen onnistumisesta ja sen virheettömästä suorittamisesta. Asiakkaan kannattaa kuitenkin muistaa myös oma roolinsa korjauspalvelun onnistumisen mahdollistamisessa. Koska korjauksen tulee vastata sisällöltään sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu, on asiakkaan tärkeää tuoda selvästi ilmi, mitä hän korjaukselta haluaa. Korjauksen sisältö ja hinta-arvio kannattaakin sopia mahdollisimman selvästi, jotta mahdollisilta myöhemmiltä epäselvyyksiltä vältytään.

Korjauspalvelun virhe

Korjauspalvelussa on virhe, jos se poikkeaa jostakin edellä mainitusta korjaamon velvoitteesta. Kun asiakas huomaa tällaisen virheen, tulee hänen ilmoittaa virheestä korjaamolle. Ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen huomattuaan, sillä liian pitkä viivyttely voi johtaa siihen, että asiakas menettää oikeutensa saada virhe oikaistuksi. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Asiakkaan kannattaa muistaa virheilmoitusta tehdessään myös se, että hänen vastuullaan on osoittaa virheen johtuvan tehdystä korjauksesta. Virheen ja tehdyn korjauksen on oltava yhteydessä toisiinsa. Lisäksi asiakkaan tulee toimia siten, ettei virhe pääse aiheuttamaan lisähaittaa matkailuautolle. Asiakkaan ei sen vuoksi ole suositeltavaa käyttää matkailuautoa ennen korjausta, jos tällainen mahdollisesti aiheuttaisi lisähaittaa. Itse aiheutettu lisähaitta on asiakkaan omalla vastuulla.

Korjaamo voi kuitenkin olla eri mieltä vastuustaan virheen suhteen. Korjaamo voi pitää korjaustaan täysin onnistuneena ja kiistää vastuunsa virheestä, vaikka asiakas esittäisikin vakuuttavat perustelut virheen johtuneen korjauksesta. Korjaamo pystyy välttämään vastuunsa, mikäli se pystyy osoittamaan toimineensa ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Korjaamo voi käyttää todistelunsa tukena Autoalan kuluttajaneuvontalautakunnan laatimia ehtoja sekä valmistajan määrittämiä korjaustapoja. Lisäksi korjaamo voi käyttää tavarantarkastajaa todistelunsa tukena. Jos korjaamo pystyy näin osoittamaan toimineensa huolellisesti, ei se silloin ole vastuussa virheestä.

Korjaamon vastuu epäonnistuneesta korjauksesta

Korjaamolle lankeaa vastuu virheestä, jos se suoraan myöntää virheensä tai se ei pysty osoittamaan toimineensa ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Korjaamon vastuu on melko ankara. Tämä on myös perusteltua, sillä kun on kyse korjauspalvelusta, ei virheen viimesijaisena oikaisemiskeinona ole enää palvelun purkua.

Lähtökohtana matkailuauton virheen oikaisemisessa on se, että korjaamo on oikeutettu korjaamaan virheen. Korjaamolla on oikeus korjata virheensä myös silloin, kun asiakas ei sitä vaadi. Matkailuauton virheen korjaaminen on myös toteutettava siinä korjaamossa, joka virheen aiheutti, ellei tämä jostain poikkeuksellisesta syystä ole mahdotonta. Esimerkiksi matkailuautojen kohdalla tilanne voi olla se, että matkailuautolla on lähdetty jo reissuun ja virhe vaatii välitöntä korjausta. Tällöin korjaus on sallittua toteuttaa toisessa korjaamossa.

Jos korjaamo ei saa oikaistua virhettä, on asiakkaalla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Asiakkaalla on oikeus hinnanalennukseen virhettä vastaavalta määrältä. Vahingonkorvauksena hän saa puolestaan vaatia korvauksia virheen aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi matka- ja puhelinkuluista. Tositteet tällaisista kuluista on kuitenkin tärkeää säilyttää korvausten saamiseksi.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit