lakilehtonen-logo-uusi

Käytetyn matkailuauton takuu, ennen 1.1.2022

Ostitko matkailuauton ennen 1.1.2022? Tämä artikkeli koskee sinua. Takuu pääsääntöisesti maksaa ostajalle, koska kyse on myyjän tarjoamasta lisäturvasta. Tuoko siis takuu todellisuudessa jotain lisäturvaa ostajalle, jos myyjällä on vastuu matkailuautosta jo virhevastuunkin perusteella?
Käytetyn matkailuauton takuu

Myyjä saattaa tarjota ostajalle takuun matkailuautokaupan yhteydessä. Takuu pääsääntöisesti maksaa ostajalle, koska kyse on myyjän tarjoamasta lisäturvasta. Ostajan kannattaa kuitenkin olla tietoinen harkitessaan takuun ottamista, että myyjä on vastuussa matkailuauton virheistä myös lakisääteisen virhevastuun perusteella. Tuoko siis takuu todellisuudessa jotain lisäturvaa ostajalle, jos myyjällä on vastuu matkailuautosta jo virhevastuunkin perusteella?

Virhevastuu

Kuluttajansuojalailla säännelty myyjän virhevastuu antaa ostajalle kattavahkon suojan matkailuauton virhetilanteessa. Näin ollen virhevastuu tarjoaa ostajalle hyvän turvan ilman takuutakin. Myyjän virhevastuu suojaa ostajaa kuuden kuukauden ajan. Virhevastuu voi kuitenkin poiketa kestoltaan joissain tilanteissa kuuden kuukauden pääsäännöstä, jos virhe tai tavara on luonteeltaan sellainen, että poikkeaminen on perusteltua.

Virhevastuun aikana myyjä on vastuussa matkailuautoon mahdollisesti ilmaantuvista virheistä. Tämä perustuu siihen, että virheen katsotaan olleen matkailuautossa jo sen luovutushetkellä, jos virhe ilmenee virhevastuun voimassaollessa. Ostajan huomattua virheen, on hänen ainoastaan ilmoitettava siitä myyjälle. Ostajan ei tarvitse todistella virheen syntyaikaa tai alkuperää. Myyjän saatua tiedon ilmaantuneesta virheestä, on hänen korjattava virhe omalla kustannuksellaan. Tosin korjauksen nostaessa matkailuauton arvoa selkeästi, saattaa ostaja joutua korvaamaan osan korjauskustannuksista.

Myyjä pystyy välttämään vastuunsa matkailuauton virheestä, jos hän osoittaa matkailuauton olleen kunnossa sen luovutushetkellä. Useimmiten myyjä pyrkii osoittamaan virheen olleen seurausta ostajan omasta toiminnasta; esimerkiksi seurausta tapaturmasta tai matkailuauton vääränlaisesta käsittelemisestä. Jos myyjä pystyy näyttämään tämän toteen, ei vastuu virheestä ole enää hänellä, vaan se siirtyy ostajalle.

Takuu

Myyjät tarjoavat takuita virhevastuun olemassaolosta huolimatta. Hyvä takuu voikin antaa lisäturvaa virhevastuun rinnalla. Kyse onkin nimenomaan lisäturvasta, koska myyjä ei voi omilla ehdoillaan kaventaa virhevastuun laajuutta. Ostajan kannattaa siis muistaa, että takuun ottamisella tai ottamatta jättämisellä ei ole vaikutusta ostajaa suojaavan virhevastuun kattavuuteen.

Myyjän antaessa takuun matkailuautolle, sitoutuu hän vastaamaan matkailuauton käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuun voimassaolon ajan. Jos takuun voimassaollessa ostaja huomaa matkailuautossa takuun alaan kuuluvan virheen, tulee hänen ilmoittaa virheestä myyjälle. Myyjällä on tällöin velvollisuus korjata virhe omalla kustannuksellaan.

Myyjä ei vastaa virheestä, jos hän pystyy osoittamaan virheen johtuneen ostajasta itsestään. Myyjä välttää siis vastuunsa samankaltaisin perustein kuin virhevastuunkin kohdalla. Jos myyjä osoittaa virheen johtuneen ostajasta itsestään, on vastuu virheestä tällöin ostajalla.

Lisäksi ostajana kannattaa takuiden osalta huomioida vielä se, että takuita voivat antaa muutkin tahot kuin myyjät. Myyjien lisäksi takuita voivat antaa esimerkiksi maahantuojat tai valmistajat. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse huolestua tästä liikaa, sillä pääsääntöisesti ostaja on oikeutettu hoitamaan takuuvaatimuksensa myyjän kanssa, vaikka takuun olisikin antanut jokin muu taho kuin myyjä.

Onko takuun ottaminen kannattavaa?

Takuun kannattavuus riippuu tietenkin siitä, millaisesta takuusta on kyse. Takuita onkin monenlaisia ja ne voivat vaihdella paljonkin keskenään, koska myyjä saa määritellä millaisen takuun haluaa tarjota. Ensimmäisenä ostaja kuitenkin usein kiinnittää huomiota takuun hintaan ennen kuin perehtyy tarkemmin takuun sisältöön. Takuun hinta antaakin ostajalle jo hiukan osviittaa siitä, millaisesta takuusta on kyse. Jos takuu on halpa, ei ostajana kannata odottaa saavansa kovin kattavaa takuuta ja päinvastoin.

Ostajan on kuitenkin tärkeintä tutustua huolella takuun sisältöön, koska myyjät tekevät usein rajoituksia takuun kattavuuteen. Ensinnäkin myyjät saattavat rajata tiettyjä virheitä kokonaan takuun ulkopuolelle. Tästä johtuen ostajan on tärkeää tietää, mitä takuu todellisuudessa kattaa.

Toisekseen myyjät rajoittavat takuun kestoa. Takuun ottamisen kannattavuuteen vaikuttaakin paljon takuun kesto. Jos takuu on kestoltaan puoli vuotta tai vähemmän, voidaan todeta, että takuun ottaminen on harvoin kannattavaa, koska samanaikaisesti myyjä on virhevastuussa matkailuautosta. Ostajan kannattaakin takuuta harkitessaan pohtia kokonaisvaltaisesti sitä, tuoko takuu jotain lisäturvaa matkailuauton virheiden varalle, mitä virhevastuu ei jo antaisi.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lisätietoja:

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit