Huutokaupat.com järjestämissä huutokaupoissa on peruutusoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkkohuutokaupassa tekemänsä kauppa, jos tavaran myyjä on elinkeinonharjoittaja.
auton etämyynti

Tämä artikkeli on jatkoa koti- ja etämyynnistä 4.10.2020 kirjoittamalleni artikkelille.

Auton osto Huutokaupat.com nettihuutokaupasta ja kaupan peruutusoikeus

Viime aikoina epäselvyyttä on aiheuttanut se, onko kuluttajalla kaikissa verkkohuutokaupoissa kuluttajansuojalain mukainen etämyynnin peruutusoikeus. Tähän asiaan on ottanut nyt kantaa markkinaoikeus, ja vastaus on kyllä – kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkkohuutokaupassa tekemänsä kauppa, jos tavaran myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Riita juontaa juurensa Huutokaupat.com lanseeraamaan tapaan myydä tuotteitaan siten, että se ilmoitti myynti-ilmoituksessaan ja kaupan ehdoissa, ettei sen järjestämiin ”huutokauppoihin” sovelleta kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisia säännöksiä. Huutokaupat.com järkeili asian siten, että jos se järjestää oikean huutokauppatilaisuuden ostajan vaatiessa sellaista, ei sen tekemiin kauppoihin sovelleta esimerkiksi 6 luvun perusteella olevaa oikeutta perua kauppa.

Peruutusoikeuden tulkinnallisuus juontaa juurensa siihen, ettei peruutusoikeutta ole, jos kuluttaja on ostanut tavaran huutokaupassa, johon voi osallistua muutenkin kuin etäviestintäyhteyttä käyttäen. Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi, etteivät verkkohuutokaupat lähtökohtaisesti sovellu tämän peruutusoikeuden rajoituksen piiriin. Pelkkä mahdollisuus osallistua verkkohuutokauppaan elinkeinonharjoittajan tiloista ei siis poista kuluttajan etämyyntiin perustuvaa peruutusoikeutta. Näin ollen verkkohuutokaupan sopimusehdot, joissa peruutusoikeus on kiistetty, ovat myös mitättömiä.

Kuluttajan kannalta markkinaoikeuden ratkaisu tarkoittaa sitä, että verkkohuutokaupassa tehdyt kaupat voivat olla peruutettavissa vielä vuosi kaupanteon jälkeen tai 14 vuorokautta siitä, kun elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut kuluttajalle kauppaa koskevasta peruutusoikeudesta.

Kuluttajan on kuitenkin syytä huomata, ettei markkinaoikeuden ratkaisu koske kaikkia verkkohuutokauppoja. Mikäli kaupan myyjäosapuoli ei ole elinkeinonharjoittajia, ei verkkohuutokauppaan lähtökohtaisesti sovelleta kuluttajansuojalakia, eikä kauppa näin ollen ole peruutettavissa.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Auton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Autokauppa voidaan purkaa, jos autossa ilmenee virhe. Pääsääntöisesti virheen katsotaan olleen autossa ja siten myyjän vastuulla, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa auton luovutushetkestä. Kauppa voidaan purkaa, jos ostaja on reklamoinut myyjää virheestä kohtuullisessa ajassa ja myyjä ei ole onnistunut tämän jälkeen virhettä korjaamaan.

Tavarassa on virhe, jos tavaran ominaisuuksille kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos tavara ei ole myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Virhe ilmenee yleensä jonkinlaisena vikana, poikkeamana tai puutteena. Myyjä on vastuussa virheen oikaisemisesta kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten nojalla.

Ostaja voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti virhe on kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla virheetön tavara. Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen ajan kuluessa tai epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia hinnanalennusta.

Käytetyn auton kauppa voidaan perua, jos auto on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Kaupan perumisen ja purkamisen välinen ero on siis se, että kauppa voidaan perua ilman mitään syytä, mutta se voidaan vain perua etä- ja kotimyyntitilanteissa. Autokauppa voidaan purkaa, jos autossa ilmenee vikoja eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Kaikilla tuotteilla ei ole peruuttamisoikeutta, koska myyjällä on oikeus päättää, haluaako hän tarjota peruuttamisoikeuden vai ei. Poikkeuksena ovat etä- ja kotimyyntitilanteet, joissa kuluttajalla on lakisääteinen 14 päivän peruuttamisoikeus.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top
Vieritä ylös