Huutokaupat.com järjestämissä huutokaupoissa on peruutusoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkkohuutokaupassa tekemänsä kauppa, jos tavaran myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Tämä artikkeli on jatkoa koti- ja etämyynnistä 4.10.2020 kirjoittamalleni artikkelille.

Viime aikoina epäselvyyttä on aiheuttanut se, onko kuluttajalla kaikissa verkkohuutokaupoissa kuluttajansuojalain mukainen etämyynnin peruutusoikeus. Tähän asiaan on ottanut nyt kantaa markkinaoikeus, ja vastaus on kyllä – kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkkohuutokaupassa tekemänsä kauppa, jos tavaran myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Riita juontaa juurensa Huutokaupat.com lanseeraamaan tapaan myydä tuotteitaan siten, että se ilmoitti myynti-ilmoituksessaan ja kaupan ehdoissa, ettei sen järjestämiin “huutokauppoihin” sovelleta kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisia säännöksiä. Huutokaupat.com järkeili asian siten, että jos se järjestää oikean huutokauppatilaisuuden ostajan vaatiessa sellaista, ei sen tekemiin kauppoihin sovelleta esimerkiksi 6 luvun perusteella olevaa oikeutta perua kauppa.

Peruutusoikeuden tulkinnallisuus juontaa juurensa siihen, ettei peruutusoikeutta ole, jos kuluttaja on ostanut tavaran huutokaupassa, johon voi osallistua muutenkin kuin etäviestintäyhteyttä käyttäen. Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi, etteivät verkkohuutokaupat lähtökohtaisesti sovellu tämän peruutusoikeuden rajoituksen piiriin. Pelkkä mahdollisuus osallistua verkkohuutokauppaan elinkeinonharjoittajan tiloista ei siis poista kuluttajan etämyyntiin perustuvaa peruutusoikeutta. Näin ollen verkkohuutokaupan sopimusehdot, joissa peruutusoikeus on kiistetty, ovat myös mitättömiä.

Kuluttajan kannalta markkinaoikeuden ratkaisu tarkoittaa sitä, että verkkohuutokaupassa tehdyt kaupat voivat olla peruutettavissa vielä vuosi kaupanteon jälkeen tai 14 vuorokautta siitä, kun elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut kuluttajalle kauppaa koskevasta peruutusoikeudesta.

Kuluttajan on kuitenkin syytä huomata, ettei markkinaoikeuden ratkaisu koske kaikkia verkkohuutokauppoja. Mikäli kaupan myyjäosapuoli ei ole elinkeinonharjoittajia, ei verkkohuutokauppaan lähtökohtaisesti sovelleta kuluttajansuojalakia, eikä kauppa näin ollen ole peruutettavissa.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top