body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuautokaupan purku 14 vrk

Jaa tämä artikkeli

Matkailuautokaupat päätyvät välillä kaupan purkuun tai peruuttamiseen. Matkailuautokaupan voi purkaa virhetilanteissa ja peruuttaa silloin, kun olet ostanut matkailuauton etä- tai kotimyynnillä. Matkailuautokauppojen purkua virhetilanteiden johdosta käsitellään toisessa artikkelissamme. Tässä artikkelissa keskitytään tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty matkailuautokauppa. Kyseessä ovat etämyyntitilanteet, joissa matkailuautokauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä ja jolloin ostajan on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa.

Tämä on relevantti purkuperuste ottaa huomioon, sillä etämyynti on yleistynyt viime vuosina huomattavasti, myös matkailuautojen kaupassa. Etämyynnissä matkailuauton kauppasopimus solmitaan siten, että sopimuksen osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä sopimusta tehtäessä. Etämyynti tapahtuu nykypäivänä usein internetin välityksellä, mutta etämyyntiä on mahdollista tehdä myös puhelimitse, postitse tai television välityksellä.

Etämyyntikaupan peruuttaminen

Etämyyntikaupan luonteesta johtuen kuluttajansuojalaissa on katsottu perustelluksi antaa ostajalle 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Tällöin kyse on siis elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä kaupasta. Myyjät tarjoavat peruuttamisoikeutta myös muissa kauppatilanteissa kuin etämyyntikaupoissa. Peruuttamisoikeuden tarjoaminen näissä tilanteissa perustuu kuitenkin vapaavalintaisuuteen, toisin kuin etämyyntikaupassa. Etämyyntikaupassa myyjällä on lakiin perustuva velvollisuus tarjota peruuttamisoikeus.

Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan, tulee hänen tehdä siitä ilmoitus myyjälle. Ostajan ei tarvitse perustella kaupan peruuttamista. Ostajan on tehtävä kaupan peruuttamisilmoitus esimerkiksi peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle. Ostajalla on todistustaakka siitä, että ilmoitus on tehty edellä mainitulla tavalla. Yleistä myös on se, että myyjä tarjoaa mahdollisuuden peruuttamisilmoituksen tekemiseen omilla verkkosivuillaan. Kun ostaja tekee peruuttamisilmoituksen myyjän verkkosivuilla, on näissä tilanteissa myyjän velvollisuutena ilmoittaa viipymättä ostajalle vastaanottaneensa ilmoituksen.

Peruuttamisaika on lähtökohtaisesti edellä mainittu 14 vuorokautta. Peruuttamisaika alkaa kulumaan siitä hetkestä, kun ostaja saa matkailuauton haltuunsa. Mikäli tilanne on se, että myyjä laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa ostajalle hänen peruuttamisoikeudestansa, pidentyy peruuttamisaika 12 kuukauden mittaiseksi. Jos myyjä huomaa myöhemmin laiminlyöntinsä, voi hän vielä jälkikäteen informoida ostajaa hänen peruuttamisoikeudestansa. Ostajan saadessa tiedon oikeudestansa, alkaa tästä päivästä lähtien hänen 14 vuorokauden peruuttamisaika.

Kaupan peruuttamisen vaikutukset

Ostajan peruuttaessa kaupan, tulee molempien kaupan osapuolten palauttaa jo tehdyt suorituksensa. Ostajan velvollisuutensa on palauttaa matkailuauto takaisin myyjälle. Palauttamisen on tapahduttava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Ostajan vastuulla on matkailuauton palauttaminen ja siitä aiheutuvat välittömät kulut, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan näistä. Myyjän vastuulla on kuitenkin kulujen korvaaminen, jos myyjä ei ole informoinut ostajaa kauppaa tehtäessä tällaisen seikan olemassaolosta.

Ennen kuin ostaja on palauttanut matkailuauton takaisin myyjälle, on hänellä vastuu matkailuauton kunnosta. Ostajan tulee huolehtia, että matkailuauto pysyy olennaisesti muuttumattomana. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei ostajan tule käyttää matkailuautoa enää peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen. Ostaja on vastuussa myös matkailuauton arvon alenemisesta, jos hän on ehtinyt käyttämään matkailuautoa ennen päätymistään kaupan peruuttamiseen. Matkailuauton käyttämistä ei kuitenkaan ole se, että ostaja tekee tavanomaiset toimenpiteet varmistaakseen matkailuauton toimivuuden. Ostaja ei ole vastuuta matkailuauton arvon alenemisesta tilanteissa, joissa myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajalle tiedot hänen peruuttamisoikeudestansa.

Myyjän on puolestaan palautettava ostajalle hänen maksusuorituksensa viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Myyjä saa kuitenkin pidättyä maksujen palauttamisesta, kunnes hän on saanut matkailuauton takaisin haltuunsa tai kunnes ostaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, ellei myyjällä ole velvollisuutta noutaa matkailuautoa itse. Myyjän on palautettava maksusuoritukset samaa maksutapaa käyttäen, jota ostaja käytti. Mahdollista on kuitenkin käyttää myös toista tapaa, jos ostaja tällaiseen nimenomaisesti suostuu.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Milloin matkailuauton kaupan voi purkaa?

Matkailuauton  kauppa voidaan purkaa, mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa  virheettömään tai kieltäytyy korjaamasta autoa kuluitta.

Miten toimia, jos kaupasta ostettu tuote osoittautuu vialliseksi?

Ensiksi  ostajan on tärkeää ottaa yhteyttä myyjään ja reklamoida virheellisestä  tuotteesta. Myyjä on vastuussa tavaran virheistä, joten myyjän on oikaistava  virhe. Virheen oikaisu tapahtuu ensisijaisesti korjaamalla virhe tai  vaihtamalla tavara. Jos myyjän kanssa syntyy erimielisyyksiä tavaran  virheeseen liittyen, kannattaa ostajan ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Mistä saat kuluttajaneuvontaa?

Kuluttajaneuvontaan  voi ottaa yhteyttä sähköisestiKilpailu- ja kuluttajaviraston  nettisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeellatai puhelimitse  soittamalla numeroon +358295053050. Kuluttajaneuvonta antaa tietoa kuluttajan  oikeuksista sekä avustaa kuluttajaa maksutta kuluttajan ja  elinkeinonharjoittajan välisissä riitatilanteissa.

Miten teet valituksen kuluttajariita-asiassa?

Kuluttajan  tulee ensiksi pyrkiä selvittämään riita-asia myyjän kanssa. Jos tämä ei tuota  tulosta, kannattaa seuraavaksi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Jos  kuluttajaneuvonnankaan avustuksella ei päästä sopuun, voi kuluttaja tämän  jälkeen viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ratkaisupyynnön  voi tehdä kuluttajariitalautakunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Miksi kuluttajansuojaa tarvitaan?

Kuluttajansuojan  tehtävänä on suojata kuluttajaa elinkeinonharjoittajien väärinkäytöksiltä.  Esimerkiksi tavaran tai palvelun virhetilanteissa kuluttajansuojalla on  tärkeä rooli. Kuluttajien suojaaminen ja kuluttajan oikeuksien turvaaminen on  tärkeää, koska kuluttaja on lähtökohtaisesti heikommassa asemassa  elinkeinonharjoittajaan nähden.

Miten kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa?

Kuluttajansuojalaki  suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajien väärinkäytöksiltä.  Kuluttajasuojalain yksi keskeisitä tehtävistä on turvata kuluttajan oikeudet  tavaran tai palvelun virhetilanteissa. Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa  myös kieltämällä elinkeinonharjoittajia käyttämästä ja soveltamasta  kohtuuttomia sopimusehtoja. Lisäksi kuluttajansuojalaki velvoittaa  elinkeinonharjoittajien markkinoinnin olevan hyvän tavan mukaista.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä