body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn matkailuvaunun takuu, ennen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Takuu on myyjän tarjoama lisäturva matkailuvaunun virheiden varalle. Koska kyseessä on myyjän tarjoama tuote, maksaa takuun ottaminen pääsääntöisesti ostajalle. Myyjät eivät tosin aina halua tarjota takuuta käytetyille matkailuvaunuille. Mutta jos myyjä haluaa tarjota takuun, onko takuun ottaminen kannattavaa? Tätä ostajan kannattaakin harkita tarkkaan, sillä myyjällä on vastuu matkailuauton virheistä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun nojalla.

Virhevastuu

Ostajan turvana on myyjän lakisääteinen virhevastuu matkailuvaunun kaupassa. Virhevastuu antaa ostajalle varsin kattavan turvan matkailuvaunun virheiden varalle, vaikka takuuta ei olisikaan. Virhevastuu on kestoltaan kuusi kuukautta, mutta joissain tilanteissa virhevastuun kesto voi hieman poiketa kuuden kuukauden pääsäännöstä. Tämä johtuu siitä, että virhe tai tavara voi olla luonteeltaan sellainen, että on perusteltua poiketa kuuden kuukauden pääsäännöstä suuntaan tai toiseen. Tämä on kuitenkin poikkeus ja arvioidaan tapauskohtaisesti.

Virhevastuun aikana myyjä on vastuussa matkailuvaunun virheistä. Tämä perustuu siihen, että virheen katsotaan olleen matkailuvaunussa jo sen luovutushetkellä, jos matkailuvaunuun ilmaantuu virhe virhevastuun voimassaollessa. Ostajan huomatessa virheen, on hänen ainoastaan ilmoitettava siitä myyjälle. Ostajalla ei ole velvollisuutta todistella milloin ja minkä vuoksi virhe on syntynyt.

Myyjällä on virhetilanteessa velvollisuus korjata virhe omalla kustannuksellaan. Myyjä voi välttää vastuunsa ainoastaan, jos hän pystyy osoittamaan matkailuvaunun olleen kunnossa sen luovutusajankohtana. Tämän myyjä voi todistaa esimerkiksi osoittamalla virheen johtuneen ostajasta itsestään. Jos myyjä pystyy näyttämään toteen, että virhe johtuu esimerkiksi tapaturmasta tai matkailuvaunun vääränlaisesta käsittelemisestä, ei hän vastaa virheestä.

Takuu

Takuita myydään virhevastuun olemassaolosta huolimatta. Myyjät kauppaavatkin takuita matkailuvaunun lisäturvana. Takuu voikin antaa tietyissä tilanteissa lisäturvaa. Ostajan kannattaa kuitenkin muistaa, että oli hän ottanut takuun tai ei, myyjän virhevastuu pysyy samana. Myyjä ei siten pysty kaventamaan virhevastuun kattavuutta omilla ehdoillaan.

Kuluttajansuojalailla säännellyn takuun antamalla, myyjä ottaa vastuun matkailuvaunun käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista takuun voimassaolon ajaksi. Jos ostaja havaitsee takuun aikana matkailuvaunussa virheen, on hänen ainoastaan ilmoitettava siitä myyjälle. Myyjällä on tämän jälkeen velvollisuus takuun nojalla korjata virhe omalla kustannuksellaan.

Kuten virhevastuunkin kohdalla, myyjä pystyy välttämään vastuunsa, jos virhe on seurausta ostajan omasta toiminnasta. Myyjällä on vastuu näyttää tämä toteen ja jos hän tässä onnistuu, vastuu virheestä ja sen korjaamisesta siirtyy ostajalle.

Lopuksi takuiden osalta on nostettava esiin vielä se, että takuita voivat tarjota muutkin tahot kuin myyjät. Esimerkiksi maahantuojat ja valmistajat voivat tarjota takuita myyjien lisäksi. Ostajan kannalta helpottavaa on kuitenkin tieto siitä, että ostaja pystyy pääsääntöisesti hoitamaan takuuvaatimuksensa myyjän kautta, vaikka takuun todellisuudessa olisikin tarjonnut jokin muu taho.

Kannattaako takuu ottaa?

Takuu voi tuoda joskus lisäturvaa, mutta ei välttämättä aina. Takuita onkin monenlaisia, joten ostajana on tärkeää ottaa selvää siitä, minkälaisesta takuusta on kyse. Kannattaa myös pohtia, tuoko takuu jotain lisäturvaa matkailuvaunulle, jota virhevastuu ei jo antaisi.

Ostajana ensimmäisenä usein kiinnittää huomiota takuun hintaan. Tämä usein kertookin jo jotain takuusta. Jos kyse on halvasta takuusta, ei kannata odottaa saavansa kovin kattavaa takuuta ja päinvastoin. Ostajana tärkeintä on kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, millainen takuu on todellisuudessa sisällöltään. Tämä on tärkeää, sillä myyjät rajaavat usein tiettyjä virheitä kokonaan takuun ulkopuolelle.

Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää siihen, kuinka pitkän takuun myyjä on tarjoamassa. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä, koska lyhyen takuun ottaminen ei todennäköisesti ole kannattavaa. Voidaan todeta, että takuun kestäessä puoli vuotta tai vähemmän, ei takuu todennäköisesti anna ostajalle yhtään sen parempaa suojaa kuin mitä virhevastuu jo antaa. Tätä pidemmät takuut sen sijaan voivatkin tarjota ostajalle myyjien kauppaamaa lisäturvaa. Joka tapauksessa ostajan kannattaa huolella perehtyä takuun sisältöön, jotta saa varmasti toivotunlaisen ja lisäturvaa tarjoavan takuun rahoillensa.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Onko takuu matkailuvaunussa pakollinen?

Takuu  ei ole pakollinen. Myyjällä on oikeus valita, haluaako hän tarjota  ostajalle takuun. Takuun tulee olla ostajalle maksuton lisäetu. Jos myyjä ei  tarjoa takuuta, on hän kuitenkin vastuussa auton virheistä kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella.

Milloin takuu raukeaa?

Uuden  matkailuvaunun kaupassa myyjät tarjoavat usein ostajalle takuun. Takuu on maksuton lisäetu ostajalle. Takuun kattavuuden ja raukeamisen määrittää takuuehdot.  Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolella, koska myyjät voivat tehdä  ehtoihin rajoituksia. Ostajan on lisäksi huomioitava omat  velvollisuutensa, esimerkiksi huoltojen tekemisen määrätyin väliajoin,  jotta takuu ei tästä syystä raukea. Ostajan kannattaa lisäksi muistaa, ettei takuu rajoita myyjän kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta.

Onko matkailuvaunun merkkihuolto pakollinen?

Matkailuvaunun  määräaikaishuollon tekeminen merkkiliikkeessä ei ole pakollista, vaan  matkailuvaunu voidaan huollattaa myös riippumattomassa huoltoliikkeessä. Muun  kuin merkkiliikkeen valitseminen ei vaikuta annettuun takuuseen, kunhan  huollot teetetään ajallaan ja huolto tehdään valmistajan edellyttämällä  tavalla. Suositeltavaa on tehdä taustatutkimusta eri huoltoliikkeistä,  jotta saa ammattitaitoista palvelua.

Mitä hyötyä on matkailuvaunun takuusta?

Matkailuvaunun  takuu on myyjän tarjoama maksuton lisäetu ostajalle. Takuun antamalla myyjä  vastaa tavaran virheistä takuuehtojen mukaisesti. Takuun on tarjottava  ostajalle paremmat oikeudet kuin mitä kuluttajansuojalain mukainen  virhevastuuostajalle takaa. Ostaja hyötyy siten takuusta tavaran  virhetilanteissa. Myyjän kannalta takuun tarjoaminen voi taas olla hyvä  markkinointi- ja myyntikeino.

Mikä on takuun ja virhevastuun ero?

Takuu  on myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden  varalle. Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu  lakiin ja velvoittaa aina myyjää. Myyjä ei siten voi vaikuttaa  virhevastuun sisältöön ja kestoon, eikä hän voi kaventaa virhevastuun  laajuutta omilla ehdoillaan. Takuun ehdot myyjä puolestaan saa itse  määrittää.

Onko käytetyssä matkailuvaunussa takuuta?

Käytetyssä matkailuvaunussa ei ole takuuta ellei myyjä sellaista erikseen tarjoa.  Takuu on myyjän vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle.  Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu lakiin ja  velvoittaa aina myyjää. Myyjä ei siten voi vaikuttaa virhevastuun sisältöön ja kestoon, eikä hän voi kaventaa virhevastuun laajuutta  omilla ehdoillaan. Takuun ehdot myyjä puolestaan saa itse määrittää.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä