body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

1 500 euron oikeudenkäynti

Jaa tämä artikkeli

Kohtuuttomat vai kohtuulliset oikeudenkäyntikulut?

Siirryttyäni viisi vuotta sitten Kuluttajaviraston virkamiehestä asiamieheksi, melkein heti vastaan tuli kysymys oikeudenkäyntikulujen kohtuuttomuudesta ja siitä, miksei asialle ole tehty mitään. Asianajajaliitto messuaa julkisuudessa sovitteluiden paremmuudesta ja halvemmasta hinnasta. Vakuutusyhtiöt ja käräjäoikeudet moittivat asiamiehiä näiden ylisuurista laskuista. Asiaa ei kuitenkaan ole koitettu korjata, vaikka ratkaisu on varsin yksinkertainen.

Laki Lehtonen lanseeraa nyt uuden vaihtoehdon, jonka avulla yksityishenkilö saa tietää tarkalleen mitä asian vieminen käräjille maksaa. Asia tullaan kuvaamaan tarkemmin tässä artikkelissa.

Oikeudenkäyntikulut keskimäärin

Oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ovat keskimäärin noin 10 000 euroa per puoli. Näin ollen kokonaiskulut nousevat 20 000 euroon. Lähtökohtaisesti kulut maksaa aina hävinnyt osapuoli.

Otetaan esimerkki, jossa autosi on hajonnut ja haluat purkaa tehdyn autokaupan. Haastat myyjän käräjille, jotta kauppa saataisiin purettua. Käräjäoikeus kuitenkin katsoo, ettei vika ole ollut autossa myyntihetkellä ja näin ollen kauppaa ei pureta. Lopputuloksena sinulla on edelleen hajonnut auto ja lisäksi 20 000 euroa oikeudenkäyntikuluja maksettavana. Jos käytössäsi on oikeusturvavakuutus, maksaa vakuutusyhtiösi noista 20 000 eurosta 8 000 – 8 500 euroa. Näin ollen maksettavaksesi jää 11 500 – 12 000 sekä tietenkin auton korjaaminen, koska sehän on edelleen hajalla. Tämän tyyppisellä yhtälöllä auton tulee olla varsin arvokas, jotta edellä mainittu taloudellinen riski on ylipäätään kannattava.

Monesti yritystämme lähestyy henkilö, jonka auton korjauskustannus on 2 000 euron luokkaa ja autokauppa on lupautunut maksamaan korjauksesta puolet. Tällöin pitkänkin keskustelun jälkeen olen joutunut esittämään apua pyytäneelle kysymyksen, onko järkevämpää korjata auto 1 000 eurolla vai antaa lakimiehelle 2 000 euroa siitä, että hän yrittää saada kaupan purettua. Jos lakimies epäonnistuu neuvotteluissa, eikä asiaa viedä käräjille suuren kuluriskin vuoksi, on soittajalla 2 000 euron arvoinen vaatimuskirjelmä kehystettynä seinällä ja rikkinäinen auto kotipihalla. Mikäli soittaja olisi korjauttanut auton 1 000 eurolla, olisi hänellä toimiva auto ja lisäksi 1 000 euroa bensarahaa. Oikeinhan asia ei näin päätyttyä mene, mutta näin pahasti oikeudenkäyntikulut ja niiden aiheuttama taloudellinen riski vääristävät kuluttajan mahdollisuuksia päästä oikeuksiinsa.

Yritys on aina vahvemmassa asemassa riidellessä

Asia, mitä moni ei tiedosta, on, että yrityksillä on lähes aina parempi oikeusturvavakuutus, kuin mitä yksityishenkilö voi edes ostaa. Näin ollen yritystä ei monesti kiinnosta kuluttajansuojalainsäädännön noudattaminen. Yritykselle on huomattavasti edullisempaa kieltäytyä kuluttajan vaatimuksista, koska yritykselle käräjöinti ei tyypillisesti ole kovin suuri taloudellinen riski. Monesti yritykselle suurempi ongelma on käräjöinnin aiheuttama julkisuushaitta, mikä ei autokaupassa tunnu yrityksiä paljoa liikuttavan.

Sovittelu käräjäoikeudessa ja Kuluttajariitalautakunnan ongelmat

Kuluttajariitalautakunnan ongelmista olen kirjoittanut useamman artikkelin, jotka löydät täältä ja täältä. Lautakunnan ratkaisujen ongelmana on, että ne ovat kompromisseja eivätkä oikeaoppisia laintulkintoja.

Entäpä sitten käräjäoikeussovittelu? Sovittelun tavoitteena on saada osapuolet neuvottelemaan saman pöydän ääreen ja hakea molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu riidalle. Sovittelun ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että kuluttaja ja yritys ovat sovittelussakin aivan eri asemassa. Kuluriskistä ja paremmasta vakuutusturvasta johtuen yrityksellä ei sovittelussakaan ole intressiä suostua sen parempiin ehtoihin kuin mitä saavutettaisiin tuomioistuinsovittelun ulkopuolella. Näin ollen Laki Lehtonen ei lähtökohtaisesti suosi käräjäoikeudessa tapahtuvia sovitteluita. Kokemuksemme perusteella sovittelussa usein painostetaan kuluttajaa hyväksymään sovinto kuin sovinto. Tuomareilla on paha tapa painottaa oikeudenkäyntikuluja ja niihin liittyviä riskejä, jotka tietenkin koskettavat enemmän heikommassa asemassa olevaa kuluttajaa. Näin ollen suurin jousto sovittelussa tapahtuukin usein kuluttajan puolelta pöytää.

Laki Lehtosen ratkaisu oikeudenkäyntikuluihin

Laki Lehtosen ratkaisu ongelmaan on niin kutsuttu 1 500 euron oikeudenkäynti. Tilanteessa, jossa asia päätetään viedä käräjäoikeuteen, mutta riita hävitään, sitoutuu Laki Lehtonen maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut 10 000 euroon saakka. Lisäksi sitoudumme tällaisissa tapauksissa siihen, että toimenpiteistämme aiheutuvat kulut ovat korkeintaan 10 000 euroa. Näin yksityishenkilölle maksettavaksi tuleva kulu oikeudenkäynnistä on noin 1 500 – 2 000 euroa eli oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus.

Koska kyseessä ei kuitenkaan ole yleishyödyllinen yhdistys vaan yritystoiminta, soveltuu kyseinen kustannustenjako ainoastaan niihin riitoihin, joissa asian lopputulos on kohtuudella ennakoitavissa. Kustannusten jakoa ei tarjota esimerkiksi näyttökysymyksiin tai todisteisiin nojautuvissa riidoissa, eikä riidoissa, jotka ovat niin laajoja, että tiedämme vastapuolen oikeudenkäyntikulujen ylittävän 10 000 euroa. Lisäksi asiakkaalla tulee olla voimassa oleva oikeusturvavakuutus, jotta kustannustenjakoa on kannattavaa tarjota

Esimerkki 1 500 euron oikeudenkäynnistä

Hyvänä esimerkkinä kustannustenjaosta voidaan pitää seuraavanlaista tapausta, jonka kaltaisia olemme vuosien mittaan hoitaneet satoja. Kuluttaja on ostanut auton 10 000 eurolla autoliikkeeltä ja auton moottori rikkoutuu seuraavana päivänä ilman ostajan myötävaikutusta. Moottoririkko on niin vakava, että auton kuntoon saattamiseksi moottori tulisi vaihtaa uuteen. Uusi moottori asennettuna maksaisi 6 000 euroa. Autoliike toteaa olevansa valmis maksamaan korjauksesta puolet, muttei yhtään enempää. Autoliike ei myöskään ole halukas purkamaan kauppaa.

Mikäli kuluttaja ei pääse yksin tai avullamme sovintoon tämän kaltaisessa jutussa, kannattaa kauppa käydä purkamassa käräjäoikeudessa. Koemme, ettei asiassa ole lainsäädännön kannalta mitään tulkinnanvaraista ja näin ollen sitoudumme maksamaan aiemmin mainitun mukaisesti vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos häviämme riidan käräjillä.

1 500 euron oikeudenkäynnin edut

Sitoutumisellamme kattamaan vastapuolen kulut on kaksi riitojen käsittelyyn vaikuttavaa seikkaa. Ensimmäinen on tietenkin, että asiakkaamme tietää kuinka paljon asian hoitaminen tulee hänelle enintään maksamaan, vaikka asia hävittäisiin käräjäoikeudessa.

Toinen asian hoitamisen kannalta ensimmäistä vieläkin tärkeämpi seikka on, ettei asiakkaamme tarvitse tinkiä oikeuksistaan sen takia, ettei hän korkean kuluriskin vuoksi uskalla riidellä asiasta. Tämä puolestaan johtaa monesti siihen, että riita saadaan ratkaistua hyvällä sovintoratkaisulla, koska vastapuoli ymmärtää, ettei asiasta tulla luopumaan. Rahallisesti turvattua yksityishenkilöä ei voi pelotella sovintoon oikeudenkäyntikulujen varjolla.

Asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen, jonka avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on 1500 euron oikeudenkäynti?

Laki  Lehtonsen tarjoama vaihtoehto, jonka avulla yksityishenkilö saa tietää  tarkalleen mitä asian vieminen käräjille maksaa.

Paljonko oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäyntikulut  käräjäoikeudessa ovat keskimäärin noin 10 000 euroa per puoli. Näin ollen  kokonaiskulut nousevat 20 000 euroon. Lähtökohtaisesti kulut maksaa aina  hävinnyt osapuoli.

Paljonko Laki Lehtoselta saadut neuvot maksavat?

Ensimmäinen  yhteydenotto on maksuton. Suurin osa asioista saadaan hoidettua ensimmäisen  yhteydenoton aikana. Tarvittaessa kerromme vaihtoehtoja asian  jatkoselvittämisestä.

Mitä Laki Lehtonen tekee?

Olemme  Suomen johtava Kuluttajariitoihin erikoistunut lakitoimisto.  Kuluttajariitojen lisäksi olemme  erikoistuneet mm. matkustamiseen liittyvään juridiikkaan sekä kansainväliseen  perintöoikeuteen.

Paljonko lakimiehen palkkaaminen maksaa?

Yleisimmin  siviiliriidoissa kuluttaja-asiakkaan maksettavaksi jää oikeusturvavakuutuksen  jälkeen noin 15 % laskusta. Asiakkaan maksettavaksi jää keskimäärin noin 500  – 1 500 euroa riippuen siitä joudutaanko asia viemään käräjäoikeuteen vai  saadaanko asia sovituksi ennen käräjöintiä.

Viedäänkö riita-asia käräjille?

Meille  Laki Lehtosella päämiehen etu tarkoittaa asian kokonaisvaltaista hoitamista  eikä ainoastaan oikeudellisen näkökulman tarjoamista. Lähes kaikki hoitamamme  asiat sovitaan ennen käräjäoikeuden tuomiota. Meillä asian sopiminen ei  kuitenkaan tarkoita sitä, että asiasta päästään nopeasti eroon. Asian  hoitaminen päättyy sovintoon silloin, jos sovinto on asiakkaan kannalta paras  ratkaisu.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä