Käytetyn moottoripyörän takuu alkaen 1.1.2022

Ostitko moottoripyörän 1.1.2022 tai sen jälkeen? Jos vastauksesi on kyllä - tämä artikkeli koskee sinua. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaavalintaista, joten hän ei välttämättä tällaista halua käytetylle moottoripyörälle tarjota. Myyjä ei kuitenkaan vältä vastuutaan tilanteissa, joissa takuuta ei ole. Ostajan suojana on tällöin myyjän lakisääteinen virhevastuu.
käytetyn moottoripyörän takuu
Myyjä voi tarjota moottoripyöräkaupan yhteydessä ostajalle takuuta. Takuu on ostajalle maksuton myyjän tarjoama lisäturva moottoripyörän virheiden varalle. Myyjät voivat tarjota myös maksullisia lisäturvia, mutta silloin ei ole kyse enää kuluttajansuojalain mukaisesta takuusta. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaavalintaista, joten hän ei välttämättä tällaista halua käytetylle moottoripyörälle tarjota. Myyjä ei kuitenkaan vältä vastuutaan tilanteissa, joissa takuuta ei ole. Ostajan suojana on tällöin myyjän lakisääteinen virhevastuu.

Takuu

Myyjän tarjotessa takuun, sitoutuu hän vastaamaan moottoripyörän käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksissa takuun kattavuuden mukaan. Takuita on monenlaisia, sillä myyjä saa itse määrittää, millaisen takuun haluaa ostajalle tarjota. Takuutodistus ilmentää takuun sisällön. Myyjän tulee antaa takuutodistus ostajalle kirjallisena tai sähköisenä ja sen tulee sisältää takuun antajan tiedot, takuun kohde sekä takuuehdot. Lisäksi takuutodistuksessa on mainittava, ettei takuu rajoita ostajan lakisääteistä virhevastuuta.

Takuutodistus kannattaa käydä huolella läpi, sillä myyjät tekevät usein rajoituksia takuun kattavuuteen. Myyjät rajoittavat takuun kestoa ja varsinkin kun kyse on käytetystä moottoripyörästä, ei myyjä todennäköisesti tarjoa kovinkaan pitkää takuuaikaa. Myyjät rajaavat takuun ulkopuolelle usein myös tiettyjä virheitä. Ostajan onkin hyvä olla tietoinen, mitkä virheet takuu kattaa. Takuun kattavuuteen tutustuessaan ostajan kannattaa vielä kiinnittää huomiota takuun markkinointiin. Markkinoinnissa esitetyt ehdot sitovat myyjää, jos ne ovat paremmat kuin takuutodistuksen ehdot. Ainoastaan jos myyjä on oikaissut mainonnan ennen kaupantekoa, sitoo takuutodistuksen ehdot.

Moottoripyörän virhe ja takuu

Jos takuun aikana moottoripyörässä ilmenee takuun alaan kuuluva virhe, on myyjän korjattava se omalla kustannuksellaan. Myyjä saa valita korjauspaikan. Myyjä pystyy kuitenkin tietyissä tilanteissa välttämään vastuun tai kaventamaan vastuutaan. Myyjä pystyy välttämään vastuun kokonaan, jos hän pystyy osoittamaan ostajan aiheuttaneen virheen. Esimerkiksi tapaturmat, moottoripyörän vääränlainen käsitteleminen tai valmistajan huolto-ohjeiden laiminlyöminen voivat olla tällaisia tilanteita. Myyjä pystyy kaventamaan vastuutaan puolestaan tilanteissa, joissa ostaja on edesauttanut virheen syntymistä. Esimerkiksi jos moottoripyörässä on valmistusvirhe, mutta ostaja omalla toiminnallaan aiheuttaa virheen pahenemisen, joutuu ostaja myös vastuuseen virheestä.

Lisäksi ostajan kannattaa huomioida se, että takuun on voinut tarjota myös jokin muu taho kuin myyjä. Mahdollista esimerkiksi on, että valmistaja tai maahantuoja on antanut takuun moottoripyörälle. Myyjä on vastuussa kuitenkin heidänkin tarjoamistaan takuista, ellei myyjä ole nimenomaisesti tuonut ilmi, ettei hän vastaa näistä.

Virhevastuu

Virhevastuu on ostajan suojana virhetilanteissa, kun myyjä ei ole tarjonnut takuuta. Virhevastuu soveltuu kuitenkin myös takuun rinnalla. Jos myyjä on rajannut takuun ulkopuolelle tietyt virheet, soveltuu tällaisiin virheisiin myyjän virhevastuu. Virhevastuu voi tulla sovellettavaksi myös takuun päätyttyä. Tämä johtuu siitä, että virhevastuun kestoa ei ole rajattu ajallisesti, vaan sen määrittyy rikkoutuneen osan normaalin kestoiän perusteella. Virhevastuu voi ulottua monenkin vuoden mittaiseksi ja siten jatkua pidempään kuin tarjottu takuu.

Myyjän näyttötaakka virheestä on vuoden mittainen. Olettamana on, että vuoden sisällä moottoripyörän luovuttamisesta ilmenneet virheet ovat olleet moottoripyörässä jo sen luovutushetkellä. Jos siis myyjä mielii välttää vastuunsa virheestä, on hänen osoitettava moottoripyörän olleen kunnossa sen luovutushetkellä. Jos myyjä pystyy osoittamaan virheen johtuvan ostajasta itsestään, esimerkiksi tapaturmasta tai moottoripyörän vääränlaisesta käsittelemisestä, välttää myyjä vastuunsa. Vuoden jälkeen ilmenneiden virheiden näyttötaakka on puolestaan ostajalla, jos myyjän katostaan olevan vielä virhevastuussa virheestä.

Myyjän on oikaistava virhe omalla kustannuksellaan, jos myyjän katsotaan olevan vastuussa virheestä. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla se tai toimittamalla ostajalle vastaavanlainen virheetön moottoripyörä. Hinnanalennus voi myös tulla kyseeseen virheen oikaisukeinona. Viimesijaisena keinona on kaupan purku, jos millään muulla keinolla virhettä ei pystytä oikaisemaan. Ostajalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos virhe on aiheuttanut välittömiä vahinkoja.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top
Vieritä ylös