Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen toimittaminen on tehtävä määräajassa ja se tulee toimittaa, vaikka perittävältä jäisi vain velkoja. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, joka sisältää mm. tiedot perittävän varoista, veloista ja kuolinpesän osakkaista.

Perunkirjoitus

Läheisen kuolema on raskasta aikaa eikä loputtomalta tuntuva tehtävälista yleensä helpota tilannetta. Perunkirjoituksen toimittaminen on silti tehtävä määräajassa, vaikka läheisen kuolema vetäisikin mielen matalaksi ja arjen muut askareet painaisivat päälle. Huomioitavaa on myös se, että perunkirjoitus tulee toimittaa, vaikka perittävältä jäisi vain velkoja.  

Perukirja

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, joka sisältää muun muassa tiedot perittävän varoista, veloista ja kuolinpesän osakkaista. Perukirja tulee sen laatimisen jälkeen toimittaa edelleen verovirastolle, koska perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella.

Perunkirjoituksen määräaika

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta ja perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa kuolinpesään kuuluva omaisuus on. Näin ollen perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on useimmiten leskellä taikka perittävän asioita hoitaneella lapsella, eli juuri sillä henkilöllä, jota läheisen menetys eniten kirpaisee.

Jos perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi tästä seurata velkavastuu sille, jonka perunkirjoitus olisi tullut toimituttaa. Tämä tuskin helpottaa suruprosessia. Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa myös siihen, että perintöverotus toimitetaan arvioverotuksena, mikä saattaa johtaa suurempaan perintöveron määrään.

Apua perunkirjoituksen toimittamiseen

Jos perunkirjoitukseen liittyvät asiat askarruttavat tai läheisen kuoleman jälkeinen aika tuntuu muutoin liian raskaalta kaikkine tehtävineen, on apua saatavilla eikä kaikesta tarvitse suoriutua yksin. Me LakiLehtosella olemme valmiita avustamaan perunkirjoituksen toimittamisessa omaisten toiveet huomioiden ja neuvomme mielellämme perunkirjoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Viivi Paavilainen.

Perintöoikeuteen liittyvissä asioissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lisätietoja:

Jaa tämä artikkeli

Viivi Paavilainen

Viivi Paavilainen

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top
Vieritä ylös