lakilehtonen-logo-uusi

Matkailuvaunukaupan purku 14 vrk

Tässä artikkelissa keskitytään tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty matkailuvaunukauppa, joissa matkailuvaunukauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä. Kyseessä on ostajan oikeus peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa matkailuvaunun etämyyntikauppa.
matkailuvaunu kaupan purku

Ostaja voi purkaa matkailuvaunukaupan tietyissä tilanteissa. Matkailuvaunun kauppa voidaan purkaa virhetilanteissa ja peruuttaa silloin, kun olet ostanut matkailuvaunun etä- tai kotimyynnillä. Matkailuvaunukauppojen purkua virhetilanteiden johdosta käsitellään toisessa artikkelissamme. Tässä artikkelissa keskitytään tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty matkailuvaunukauppa. Kyseessä ovat etämyyntitilanteet, joissa matkailuvaunukauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä. Kyseessä on ostajan oikeus peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa matkailuvaunun etämyyntikauppa.

Etämyyntikaupan peruuttamisoikeus on hyvä pistää merkille, sillä etämyynti on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että yhä enemmän kauppoja tehdään etämyyntisopimuksin; koskien myös matkailuvaunujen kauppoja. Etämyynnissä matkailuvaunukauppa tehdään siten, että sopimuksen osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä sopimuksen teossa. Etämyyntiä tehdään hallitsevassa määrin internetin välityksellä, mutta etämyyntiä voidaan tehdä myös puhelimitse, postitse taikka television välityksellä.

Etämyyntikaupan peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalaissa on katsottu tarpeelliseksi antaa ostajalle 14 vuorokauden peruuttamisoikeus etämyyntikaupassa. Myyjät tarjoavat peruuttamisoikeutta usein myös muunlaisissa kauppatilanteissa, mutta tällöin kyse on myyjän vapaavalintaisesta päätöksestä tarjota ostajalle peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeuden tarjoaminen ei kuitenkaan ole myyjälle vapaavalintaista etämyyntikaupan yhteydessä, vaan se on kuluttajansuojalakiin perustuva velvollisuus.

Ostajalla on siis oikeus peruuttaa etämyyntikauppa, jos hän tuleekin toisiin aatoksiin kaupan solmimisen jälkeen. Ostajan tulee tehdä peruuttamistahdostaan ilmoitus myyjälle. Peruuttamisen syytä ei tarvitse mainita myyjälle. Peruuttamisilmoituksen voi tehdä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle. Myyjät tarjoavat usein myös verkkosivuillaan mahdollisuuden peruuttamisilmoituksen tekemiseen. Jos ostaja tekee peruuttamisilmoituksen myyjän verkkosivujen kautta, tulee myyjän viipymättä ilmoituksen saatuaan ilmoittaa sen vastaanottamisesta ostajalle.

Ostajalla on pääsääntöisesti 14 vuorokautta aikaa tehdä peruuttamisilmoitus. Peruuttamisaika lasketaan siitä päivästä alkaen, kun ostaja saa matkailuvaunun haltuunsa. Jos myyjä laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa ostajalle hänen peruuttamisoikeudestansa, pidentyy ostajan peruuttamisaika 12 kuukauden mittaiseksi. Myyjä voi kuitenkin korjata tilanteen vielä jälkikäteen. Jos myyjä myöhemmin ilmoittaa ostajalle hänen oikeudestansa, alkaa ostajan 14 vuorokauden peruuttamisaika kulumaan siitä päivästä alkaen, kun hän saa tiedon kyseisestä oikeudestansa.

Matkailuvaunukaupan peruuttaminen

Kaupan peruuttaminen johtaa siihen, että palataan ennen kaupantekoa vallinneeseen tilanteeseen. Molempien osapuolten tulee siten palauttaa jo kaupan eteen tehdyt suorituksensa. Ostajan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että hänen tulee palauttaa matkailuvaunu takaisin myyjälle. Matkailuvaunun palautus on tehtävä viivytyksettä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Ostaja vastaa matkailuvaunun palauttamisesta ja siitä aiheutuvista välittömistä kuluista, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan näistä. Myyjä vastaa palauttamisesta aiheutuvista kuluista, jos hän ei ole ennen kaupan solmimista saattanut ostajan tietoisuuteen, että tämän vastuulla on näistä kuluista vastaaminen.

Ostajan kannattaa kuitenkin tiedostaa se, että matkailuvaunu on hänen vastuullaan, kunnes se palautetaan myyjälle. Ostajan velvollisuutena onkin huolehtia, että matkailuvaunu pysyy olennaisesti muuttumattomana. Ostajan ei tästä johtuen tule käyttää matkailuvaunua enää peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen. Jos ostaja on ehtinyt käyttämään matkailuvaunua ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä, on hän vastuussa matkailuvaunun arvon alenemisesta. Matkailuvaunun käyttämiseksi ei kuitenkaan katsota tavanomaisia toimenpiteitä, joilla tarkistetaan matkailuvaunun toimivuus. Mikäli myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa informoida ostajaa hänen peruuttamisoikeudestansa, ei ostaja vastaa matkailuvaunun arvon alenemisesta.

Myyjän velvollisuutena on palauttaa ostajalle hänen maksusuorituksensa viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua saatuaan peruuttamisilmoituksen. Myyjä saa kuitenkin olla palauttamatta maksusuorituksia niin pitkään, kunnes hän on saanut matkailuvaunun takaisin haltuunsa tai kunnes ostaja on osoittanut lähettäneensä matkailuvaunun takaisin, ellei myyjä ole vastuussa matkailuvaunun noutamisesta. Maksusoritukset on palautettava samaa maksutapaa käyttäen, jota ostaja käytti, ellei ostaja nimenomaisesti suostu toisenlaiseen tapaan.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuluttajansuojalaissa on laaja ja yksityiskohtainen listaus ennakkotiedoista, jotka myyjän on annettava ostajalle ennen etämyyntikaupan solmimista. Tärkeitä ennakkotietoja, jotka myyjän on esimerkiksi ilmoitettava ostajalle ovat:

  1. myyjän yhteystiedot
  2. tiedot tuotteesta
  3. tavaran kokonaishinta sekä mahdolliset toimitus- ja muut kulut
  4. peruuttamiskäytäntö
  5. ostajan oikeudet virhe- ja riitatilanteissa.

Kuluttajalla on pääsääntöisesti peruuttamisoikeus etä- ja kotimyyntikaupassa. Peruuttamisoikeus koskee siten esimerkiksi verkkokauppaostoksia. Peruuttaminen on tehtävä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle lähtökohtaisesti viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Kaupan peruttamiselle ei tarvitse mainita syytä.

Peruuttamisoikeus määräytyy kuluttajansuojalain mukaan. Kuluttajalla on lähtökohtaisesti 14 päivää aikaa peruuttaa kauppa, jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta. Kuluttaja ei tarvitse syytä peruuttamiselle. Jos tavara on ostettu myymälästä, on kuluttajalla oikeus peruuttaa kauppa vain, jos myyjä on tarjonnut peruuttamisoikeuden.

Etä- ja kotimyyntikaupassa kuluttajalla on lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamisoikeus. Kun kyseessä on tavara, alkaa peruuttamisaika kulumaan siitä päivästä, kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Kun kyse on palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, alkaa peruuttamisaika kulumaan sopimuksen tekopäivästä.

Kuluttajan kannattaa ensiksi reklamoida myyjää havaitsemastaan virheestä ja pyrkiä sopimaan asia hänen kanssaan. Jos asiaa ei saada sovittua, kannattaa kuluttajan seuraavaksi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajaa kohdanneisiin ongelmiin. Kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä joko sähköisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla olevalla lomakkeella tai puhelimitse soittamalla numeroon +358295053050.

Kuluttaja-asiamieheen kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun havaitsee epäasiallista markkinointia tai kohtuuttomia sopimusehtoja. Havaitsemista epäkohdista voi ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilla olevalla lomakkeella. Kuluttaja-asiamies valvoo yleisesti kuluttajaa suojaavien lakien toteutumista, eikä siten lähtökohtaisesti puutu yksittäisiin riita-asioihin.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit