lakilehtonen-logo-uusi

Matkailuauton ostaminen yksityishenkilöltä

Matkailuauton ostaminen elinkeinonharjoittajalta on pääsääntöisesti turvallisempi vaihtoehto, sillä näissä kaupoissa ostajan suojana on kuluttajansuojalaki. Sitä vastoin yksityishenkilöiden kanssa tehtäviin kauppoihin soveltuu kauppalaki. Antaako kauppalaki ostajalle tarpeeksi suojaa, jotta kaupantekoon toisen yksityishenkilön kanssa uskaltaa ryhtyä?
Matkailuauton osto yksityiseltä

Matkailuautoja, eli asuntoautoja, myyvät sekä elinkeinonharjoittajat että yksityishenkilöt. Ostajat arvioivat tarjontaa usein laajasti ja joskus kiinnostavin matkailuauto löytyy toisen yksityishenkilön myynnistä. Ostaja saattaa kuitenkin pohtia, onko matkailuauton ostaminen toiselta yksityishenkilöltä liian riskialtista. Onkin totta, että matkailuauton ostaminen elinkeinonharjoittajalta on pääsääntöisesti turvallisempi vaihtoehto, sillä näissä kaupoissa ostajan suojana on kuluttajansuojalaki. Sitä vastoin yksityishenkilöiden kanssa tehtäviin kauppoihin soveltuu kauppalaki. Antaako kauppalaki ostajalle tarpeeksi suojaa, jotta kaupantekoon toisen yksityishenkilön kanssa uskaltaa ryhtyä?

Kaupanteko

Ostajan ei tarvitse jättää yksityishenkilön myymää matkailuautoa kokonaan pois vaihtoehdoista tarkastellessaan matkailuautomarkkinoita. Ostajan tulee kuitenkin olla huomattavasti oma-aloitteisempi ja valppaampi lähtiessään tunnustelemaan kaupan solmimista toisen yksityishenkilön kanssa. Ostajan on tärkeää olla selvillä kaupantekoon ryhtyessään, mitä toimenpiteitä hänen kannattaa ennen kaupan solmimista tehdä. Jos kokee, ettei itseltä löydy tarvittavaa tietämystä matkailuautoista, kannattaa kaupantekoon ottaa mukaan esimerkiksi enemmän tietoa omaava perheenjäsen tai ystävä.

Mitkä ovat sitten ne toimenpiteet, joita ostajan kannattaa ennen kaupantekoa tehdä? Ensinnäkin ostajan kannattaa tarkistaa myyjän ja matkailuauton tiedot. Myyjän henkilöllisyys sekä oikeus myydä matkailuautoa on hyvä tarkistaa. Tämän lisäksi kannattaa tarkistaa matkailuauton rekisteri- ja verotiedot. Myös huoltohistoriaan on suositeltavaa tutustua.

Ostajan saatua tiedot, voi hän verrata saamiaan tietoja myyjän antamiin tietoihin. Jos tiedot yhtenevät ja kaikki näyttää olevan kunnossa, voi kaupanteossa edetä. Seuraavaksi kannattaa tutustua matkailuautoon paikan päällä. Matkailuauto on hyvä tarkistaa perusteellisesti ja havainnoida mahdolliset viat. Lopuksi matkailuauto kannattaa koeajaa. Koeajon aikana huomiota kannattaa kiinnittää matkailuauton ajettavuuteen sekä mahdollisesti ajon aikana ilmeneviin häiriötekijöihin.

Kaupan solmiminen

Jos matkailuauto miellyttää ja ostaja haluaa edetä kaupanteossa, kannattaa vielä ennen lopullista kaupan solmimista selvittää, onko myyjän hintapyyntö perusteltu. Myyjän pyytämää hintaa kannattaa verrata myyjäliikkeiden hintoihin. Hintaa on suositeltavaa tarkastella myös matkailuauton teknisten ominaisuuksien valossa; huomiota on hyvä kiinnittää esimerkiksi vuosimalliin ja varusteisiin. Jos hintapyyntö on perusteltu, voidaan matkailuauton kauppa solmia.

Matkailuauton kaupasta on erityisen suositeltavaa tehdä kirjallinen kauppakirja. Kauppakirjan tulee sisältää kaikki matkailuauton kaupan kannalta oleellinen, sillä kauppakirja on myös kaupan ehtojen määrittäjä. Kauppakirjan tekemisen jälkeen ostajan on vielä rekisteröitävä matkailuauto omiin nimiinsä ja otettava liikennevakuutus. Liikennevakuutusta edellytetään, jotta omistajanvaihdos voidaan toteuttaa. Liikennevakuutuksen ottamisen ja omistajanvaihdoksen rekisteröinnin voi tehdä omassa vakuutusyhtiössä. Traficomille omistajanvaihdoksen voi tehdä sitten, kun vakuutus on otettu matkailuautolle.

Matkailuauton myyjän vastuu kaupan jälkeen

Toivottavaa tietenkin on, että kauppa on onnistunut. Näin ei kuitenkaan aina käy ja matkailuauton kauppaan liittyen saattaa ilmetä ongelmia. Ongelmat liittyvät pääsääntöisesti matkailuautossa ilmenneisiin virheisiin kaupanteon jälkeen. Ostajan kannattaa näissä tilanteissa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä myyjään ja pyrkiä sopimaan asia.

Myyjät voivat olla kuitenkin vastahakoisia ottamaan vastuuta kaupanteon jälkeen ilmenneistä virheistä. Vastahakoisuus on toisaalta perusteltuakin, sillä pääsääntöisesti matkailuautot myydään ”sellaisena kuin se on” -ehtoa käyttäen. Ostajan onkin tämän vuoksi haasteellista näyttää enää kaupanteon jälkeen virheen olleen matkailuautossa jo ennen ostotapahtumaa ja että myyjä oli ylipäänsä tietoinen tällaisen virheen olemassaolosta. Myös jos virhe on sellainen, että ostajan olisi tullut huomata se ennen kaupantekoa, ei hän voi enää kaupanteon jälkeen vedota siihen virheenä.

Myyjä on vastuussa matkailuauton virheestä kuitenkin tilanteessa, jossa hän on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa matkailuautosta ja tällaisen toiminnan on voinut olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjä on vastuussa matkailuauton virheestä myös, jos matkailuauto on ollut olennaisesti huonomassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Vaikka myyjällä onkin vastuu edellä mainituissa tilanteissa, voi ostajan kuitenkin olla haasteellista näyttää näitä seikkoja toteen.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Kauppalakia sovelletaan kahden yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan väliseen kauppaan. Kauppalaki ei ole pakottava, joten osapuolet voivat halutessaan sopia toisin kauppalain soveltumisesta heidän väliseen kauppaansa. Jos kyse on yksityishenkilön ja elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta, sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Jos ostaja havaitsee ostamassaan tavarassa tai palvelussa virheen, on hänen tärkeää reklamoida myyjää virheestä kohtuullisessa ajassa. Reklamaation voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta siihen on kuitenkin suositeltavaa sisällyttää ainakin tiedot koskien:

  • myyjää ja ostajaa
  • reklamoitavaa tavaraa tai palvelua
  • reklamaation syytä
  • reklamaatioon liittyviä vaatimuksia
  • reklamaation tekijää.

Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästystilanteissa tai tavaran virhetilanteissa. Pääsääntöisesti ostajan on ennen kaupan purkamista annettava myyjälle mahdollisuus toimittaa viivästynyt tavara tai oikaista tavaran virhe. Ostajalla on kuitenkin oikeus purkaa kauppa välittömästi, jos kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta.

Kauppalakia sovelletaan kahden yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan väliseen kauppaan. Kauppalaki koskee irtaimen kauppaa ja soveltuvin osin myös irtaimen omaisuuden vaihtoa. Kauppalaki ei ole pakottava, joten osapuolet voivat sopia toisin kauppalain soveltamisesta heidän väliseen kauppaansa.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit