Autokauppoihin ja auton korjauksiin liittyvät erimielisyydet

Autokauppaan liittyvät virheet ja autokaupan purku

Autokaupan purku

Olet ostanut käytetyn auton, jonka moottori rikkoutuu seuraavana päivänä tai viiden kuukauden kuluttua. Valitat asiasta autoliikkeeseen ja vaadit jopa autokaupan purkua, mutta autoliike vastaakin sinulle, että se korjaa auton, mutta sinun on maksettava korjauksesta puolet tai enemmänkin. Voiko tämä olla oikein?

Vastaus tuohon yllä mainittuun kysymykseen on selkeästi ei. Hyvin yksinkertaistetusti autoliikkeellä on kuuden kuukauden kuluessa auton luovutuksesta lähes aina velvollisuus korjata auto veloituksetta tai jos autoliike ei korjaukseen suostu niin autokauppa voidaan purkaa.

Autokaupan purku on asia, joka ei monelle ihmiselle tule edes mieleen. Autoa korjataan, kun Isaakin kirkkoa, josta ei tule koskaan valmista. Kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvussa purkukynnys on varsin matala. Autokauppa voidaan purkaa lähes kaikissa tapauksissa, jos korjaus ei ole onnistunut tai esimerkiksi autoliike vaatii korjauksesta korvausta.

Lue lisää aiheestä täältä.

Ota Yhteyttä

1763Minna_H

Minna Pyykölä

Asiakkuusjohtaja
Yhteystiedot
services-1

Petteri Lehtonen

Osakas, OTK
Yhteystiedot

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Katso lyhyt video autokaupan purkamisesta

Auton ostaminen yksityishenkilöltä

Monella meistä on vieläkin se virheellinen käsitys, että auton osto yksityiseltä henkilöltä tarkoittaa oikeusturvan puuttumista kokonaan. Niin kutsuttu ”perävalotakuu” on varsin yleinen olettama yksityisten välisessä autokaupassa. Tosin sanoen vastuu autosta katoaa samalla, kun auton perävalot katoavat näköpiiristä.

Asia ei ole ihan näin yksiselitteinen, koska myös auton ostoa yksityiseltä säännellään lailla. Kauppalain 4 ja 6 luvuissa säädetään varsin tarkasti tavaran virheestä sekä virheen seurauksista. Näin ollen ostajalla on mahdollisuus jopa purkaa autokauppa, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän on tämä tullut käsittää.

Välillä autokaupoilla syntyy sellainen tilanne, jossa autoliike on markkinoinut autoa ja näin ollen ostajalla on sellainen kuvitelma, että hän on ostamassa autoa liikkeestä, vaikka auto ostetaankin yksityiseltä. Kaupantekotilanteessa myyjä ilmoittaakin, että hän myy omaa autoaan, joka nyt vain sattui olemaan käytännön syistä autoliikkeen tiloissa tai markkinoima. Tällaisia tilanteita varten kuluttajansuojalakiin on otettu säädös välittävän elinkeinonharjoittajan vastuusta. Näin ollen elinkeinonharjoittaja, joka on autoa markkinoinut, eli siis välittänyt, vastaa auton virheistä kuluttajansuojalain perusteella.

Lue lisää aiheestä täältä.

     

Käytetyn auton takuu

Ihan aluksi on hyvä erottaa kaksi varsin tärkeää käsitettä toisista. Nämä ovat laista tuleva virhevastuu ja kauppiaan antama takuu. Ensimmäinen on siis asia, josta ostajan ei koskaan tarvitse maksaa, kun taas takuu on lähes aina tuote, josta maksetaan jotain extraa.

Takuuta mainostetaan yleensä lisäturvana. Minkälaisen lisäturvan takuu sitten yleensä antaa? Jos käytetystä autosta rikkoutuu esimerkiksi moottori takuun aikana, on autokauppias velvollinen korjaamaan moottorin takuuehtojen mukaisesti. Auton ostajan ei tarvitse todistella myyjälle, ettei ostaja ole rikkonut moottoria, vaan myyjän on pääsääntöisesti moottori korjattava. Ainostaan silloin, jos myyjä pystyy osoittamaan, että ostaja on itse rikkonut auton moottorin, ei myyjän korjausta yleensä tarvitse maksaa (kuluttajansuojalaki 5 luku 15 a §).

Kun käytetty auto myydään, siinä on myös ilman takuuta varsin hyvä turva. Tätä turvaa kutsutaan siis virhevastuuksi, joka on jokaisen kuluttajan oikeus ilman lisämaksullisia takuita. Virhevastuu tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että auton oletetaan olevan kunnossa, jos myyntitilanteessa ei ostajalle kerrota vioista.

Lue lisää aiheestä täältä.

     

Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Välittäjän avulla solmitussa autokaupassa voi epäselvyyttä syntyä siitä, millainen vastuu välittäjällä on kaupan suhteen. Välittäjän vastuun laajuuteen vaikuttaa merkittävästi ostajan tietoisuus välittäjän roolista autokauppaa tehtäessä. Mikäli ostaja on tietoinen välittäjän roolista, ei välittäjälle synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä. Muistettava on kuitenkin se, että välittäjä vastaa omista virheistään, esimerkiksi antamistaan vääristä tiedoista, mikäli välittäjän toiminta on johtunut hänestä itsestään eikä myyjästä.

Tilanne voi olla myös se, että välittäjän rooli ei ole tullut selkeästi ilmi ostajalle. Ostajalle on siten voinut jäädä epäselvyys välittäjän roolista ja asemasta autokaupassa. Ostajalle onkin tärkeää tuoda konkreettisesti ilmi, mitä välittäjän käyttäminen autokaupan solmimisessa merkitsee tämän oikeuksien kannalta. Vaikka ostaja olisikin tietoinen, että välittäjä toimii kaupanteossa vain välittäjänä, ei hän välttämättä tiedä, että välittäjälle ei näin synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä.

Jos tilanne on se, että ostaja ei ole tietoinen välittäjän roolista kaupanteossa, laajenee välittäjän vastuu. Välittäjä on siten tällaisissa tilanteessa vastuussa ostajaa kohtaan myyjän sopimusrikkomuksista. Esimerkiksi mahdollisissa virhetilanteissa ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista välittäjältä. Tällainen välittäjälle syntyvä vastuu ei kuitenkaan rajoita ostajan oikeuksia suhteessa todelliseen myyjään. Ostajalla on siten oikeus vaatia suoraan myyjältä esimerkiksi sopimusrikkomuksen korjaamista.

Lue lisää aiheestä täältä.

     

Etämyynti – kaikki mitä sinun tulee tietää etä- ja kotimyynnistä

Etä- ja kotimyynti ovat tärkeitä monen elinkeinoharjoittajan kaupankäyntikeinoja. Näillä myyntikeinoilla onkin merkittävä rooli nykypäivän kuluttajakaupoissa. Kuitenkin muutamien etä- ja kotimyyntiin liittyvien asioiden osalta vallitsee kuluttajien keskuudessa epäselvyyksiä ja virheellisiä käsityksiä. Koti- ja etämyynnistä säädetään kuluttajansuojalaissa, jossa säädetään muun muassa 14 vuorokauden palautusoikeudesta ja tilauksen perumiseen liittyvistä asioista.

Yksi jo esiin tulleista koti- ja etämyyntiin liittyvistä erityispiirteistä liittyy palautusoikeuteen, eli virallisemmin sopimuksen perumiseen. Peruutusoikeus on oleellinen kuluttajan oikeus koti- ja etämyynnissä, joten on hyvä olla selvillä, millainen kuluttajan peruutusoikeus on. Kuluttajansuojalaki määrittää, että peruutusoikeus koti- ja etämyynnin osalta tulee olla vähintään 14 päivää. Monet yritykset voivat tarjota pitempiäkin peruutusaikoja.

Merkittävä asia peruutusoikeuden osalta on kuitenkin se, että mikäli elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevia ehtoja, määräaikoja ja menettelyitä, pitenee kuluttajan peruutusoikeus 12 kuukauden mittaiseksi.

Lue lisää aiheestä täältä.

     

Auton korjauksessa tapahtuneen virheen oikaisu tai hinnanalennus

Auton korjaus katsotaan palveluksi, joten siihen sovelletaan kuluttajansuojalain 8 lukua. Lähtökohtana epäonnistuneessa auton korjauksessa on se, että korjaamo on pääsääntöisesti oikeutettu korjaamaan tekemänsä virhe. Jos korjaus ei onnistu, tulee kyseeseen usein hinnanalennus ja vahingonkorvaus.

Autokauppa ja autokaupan purkaminen, ovat usein selvempiä tapauksia sekä oikeudellisesti, että myös teknisesti kuin korjauksessa tapahtuneet virheet. Tämän lisäksi kuluttajansuojalain 8 luvussa, ei ole samanlaista kuuden kuukauden sääntöä kuluttajan eduksi kuin kuluttajansuojalain 5 luvussa.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on erikoistunut autokauppaan ja autojen korjauksiin liittyviin erimielisyyksiin.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on lakiasiaintoimiston erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös lakiasiaintoimiston hyvin kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top