Matkatoimistoille

Tarjoamamme palvelut matkatoimistoille

Missä asioissa voimme palvella matkatoimistoja

Haastavien reklamaatioiden käsittely

Reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vasta siinä vaiheessa, kun matkatoimisto on pyrkinyt sopimaan asian ensiksi itse, mutta asiakas ei ole halukas sovintoon.

Matkailulainsäädännön konsultointi

Matkailulainsäädäntö kuten matkailu on globaalia. Yrityksellämme on kattava kansainvälinen verkosto, jonka avulla pystymme avustamaa matkatoimistoja suomalaisessa, EU-tason sekä kansainvälisessä lainsäädännössä .

Ota Yhteyttä

1763Minna_H
Minna Pyykölä
Asiakkuusjohtaja
Yhteystiedot
services-1
Petteri Lehtonen
Osakas, OTK
Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät

     

Haastavien reklamaatioiden käsittely

Mitä tilanteissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vai onko se sitä koskaan? Olemme menestyksekkäästi hoitaneet useamman yrityksen kanssa reklamaatioiden ulkoistamista, joten seuraavassa on meidän omia mietteitämme siitä, koska ulkoistaminen tuo resurssi- ja kustannussäästöjä.

Sisäinen reklamaatioiden käsittely on yleensä kannattavinta hoitaa siihen pisteeseen, kun asiakas tyytyy yrityksen tarjoamaan vastaukseen. Vastaus voi olla pahoittelu, lahjakortti seuraavaa matkaa varten tai yksinkertaisesti rahakorvaus. Tämmöisissä tilanteissa yritys voi usein luottaa siihen, että asiakas kokee yrityksen tarjoaman vastauksen mieleiseksi ja näin ollen asiakas todennäköisesti palaa seuraavan matkan osalta käyttämään saman yrityksen palveluita.

Mikäli kuitenkin useamman yrityksen jälkeen asiakas ei koe matkatoimiston antamaa vastausta mieleisekseen, syntyy asiakkaan ja yrityksen välille luottamuspula, joka ei todennäköisesti johda uuteen matkatilaukseen. Nämä ovat meidän näkemyksemme mukaan niitä tilanteita, joissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää.

Mitä hyötyjä reklamaatioiden ulkoistamisella sitten on? Usein vaikeat reklamaatiot liittyvät subjektiivisiin näkemyksiin matkan kulusta ja näin ollen reklamaatiokäsittely saattaa venyä pitkäksi ja raskaaksi prosessiksi. Tämä taas syö matkatoimiston henkilökunnan resursseja muusta kannattavasta liiketoiminnasta. Ulkoistamalla juuri nämä harvat reklamaatiot muiden hoidettaviksi mahdollistaa matkatoimiston henkilökunnan käyttämisen muuhun toimintaan. Lisäksi, kun otetaan huomioon, että lähes jokaiseen vaikean reklamaation ulkoistamiseen voidaan hyödyntää oikeusturvavakuutusta jää ulkoistamisen kustannukset varsin kohtuullisiksi.

Haastavien reklamaatioiden käsittely

Mitä tilanteissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vai onko se sitä koskaan? Olemme menestyksekkäästi hoitaneet useamman yrityksen kanssa reklamaatioiden ulkoistamista, joten seuraavassa on meidän omia mietteitämme siitä, koska ulkoistaminen tuo resurssi- ja kustannussäästöjä.

Sisäinen reklamaatioiden käsittely on yleensä kannattavinta hoitaa siihen pisteeseen, kun asiakas tyytyy yrityksen tarjoamaan vastaukseen. Vastaus voi olla pahoittelu, lahjakortti seuraavaa matkaa varten tai yksinkertaisesti rahakorvaus. Tämmöisissä tilanteissa yritys voi usein luottaa siihen, että asiakas kokee yrityksen tarjoaman vastauksen mieleiseksi ja näin ollen asiakas todennäköisesti palaa seuraavan matkan osalta käyttämään saman yrityksen palveluita.

Mikäli kuitenkin useamman yrityksen jälkeen asiakas ei koe matkatoimiston antamaa vastausta mieleisekseen, syntyy asiakkaan ja yrityksen välille luottamuspula, joka ei todennäköisesti johda uuteen matkatilaukseen. Nämä ovat meidän näkemyksemme mukaan niitä tilanteita, joissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää.

Mitä hyötyjä reklamaatioiden ulkoistamisella sitten on? Usein vaikeat reklamaatiot liittyvät subjektiivisiin näkemyksiin matkan kulusta ja näin ollen reklamaatiokäsittely saattaa venyä pitkäksi ja raskaaksi prosessiksi. Tämä taas syö matkatoimiston henkilökunnan resursseja muusta kannattavasta liiketoiminnasta. Ulkoistamalla juuri nämä harvat reklamaatiot muiden hoidettaviksi mahdollistaa matkatoimiston henkilökunnan käyttämisen muuhun toimintaan. Lisäksi, kun otetaan huomioon, että lähes jokaiseen vaikean reklamaation ulkoistamiseen voidaan hyödyntää oikeusturvavakuutusta jää ulkoistamisen kustannukset varsin kohtuullisiksi.

     

Matkailulainsäädännön konsultointi

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on harvinainen lakitoimisto Suomessa, sillä meidän juuremme on syvästi matkailuun liittyvässä lainsäädännössä.  Avustamme matkailuun liittyvissä asioissa ainoastaan matkatoimistoja, jolla olemme pyrkineet minimoimaan esteellisyyskysymykset.

Koemme, että konsultointi on ongelmien ennaltaehkäisyä, kun taas vaativien reklamaatioiden hoitaminen on tulipalojen sammuttamista. Esimerkiksi hyvin laaditut sopimusehdot sekä kohdemaan lainsäädännön tunteminen ovat sellaisia asioita, joiden avulla matkatoimisto kykenee hoitamaan lähes kaikki eteen tulevat ongelmat.

Lakitoimistomme osaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on Suomen parasta. Henkilökuntamme on osallistunut muun muassa useiden vakioehtojen neuvotteluihin molemmilla puolilla pöytää sekä kansallisiin ja EU-tason lainsäädäntöhankkeisiin, jopa niin, että nykyinen matkapakettilainsäädäntö on osin osakkaamme Petteri Lehtosen kirjoittamaa. Lisäksi toimistollamme on mahdollisuus konsultoida lakitoimistoja ympäri maailman, mikäli koemme, ettei oma osaamisemme riitä kyseisen ongelman ratkaisemiseksi.

Matkailulainsäädännön konsultointi

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on harvinainen lakitoimisto Suomessa, sillä meidän juuremme on syvästi matkailuun liittyvässä lainsäädännössä.  Avustamme matkailuun liittyvissä asioissa ainoastaan matkatoimistoja, jolla olemme pyrkineet minimoimaan esteellisyyskysymykset.

Koemme, että konsultointi on ongelmien ennaltaehkäisyä, kun taas vaativien reklamaatioiden hoitaminen on tulipalojen sammuttamista. Esimerkiksi hyvin laaditut sopimusehdot sekä kohdemaan lainsäädännön tunteminen ovat sellaisia asioita, joiden avulla matkatoimisto kykenee hoitamaan lähes kaikki eteen tulevat ongelmat.

Lakitoimistomme osaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on Suomen parasta. Henkilökuntamme on osallistunut muun muassa useiden vakioehtojen neuvotteluihin molemmilla puolilla pöytää sekä kansallisiin ja EU-tason lainsäädäntöhankkeisiin, jopa niin, että nykyinen matkapakettilainsäädäntö on osin osakkaamme Petteri Lehtosen kirjoittamaa. Lisäksi toimistollamme on mahdollisuus konsultoida lakitoimistoja ympäri maailman, mikäli koemme, ettei oma osaamisemme riitä kyseisen ongelman ratkaisemiseksi.

     

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Osaamisemme matkailulainsäädännön alalta

Osakas, Lakimies Petteri Lehtonen

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n perustajalla Petteri Lehtosella on yli 15-vuoden kokemus matkailuun liittyvästä lainsäädännöstä ja koko elämän mittainen intohimo kaikkeen matkustamiseen liittyvään. Lakimiehenä Petterin etuihin kuuluvat ehdottomasti se, että hän osaa yhdistää oman laajan tietämyksensä käytännön matkustamiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi lippusääntöjen tulkinnan tai paikallisen kulttuurin tuomat haasteet, lainsäädäntökehikkoon. Näin ollen hän kykenee antamaan asiakkaillensa erittäin syväluotaavan ratkaisun kohdattuihin ongelmiin, mikä ei jää pelkästään lakijargonin tasolle.

Petteri Lehtosen työkokemus sisältää yli vuosikymmenen verran matkatoimistojen valvontaa Kuluttajaviraston apulaisjohtajan virassa sekä useisiin kansallisiin sekä EU:n matkustamiseen liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin osallistumisen. Hänellä on myös erittäin laaja kansainvälinen kontaktiverkosto yleis- ja matkailujuridiikan osalta. Petterillä on yhteistyötahoja Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa, joiden avulla monikansalliset juridiset kysymykset pystytään ratkaisemaan tehokkaasti.

Petteri Lehtonen on luennoinut matkustamiseen liittyvästä juridiikasta ja oikeuskäytännöstä lähes kaikilla mantereilla. Hän toimii lisäksi aktiivisesti matkailu- ja turismilainsäädäntöä seuraavassa yhdistyksessä IFTTA:ssa (International Forum of Travel and Tourism Advocates) ja on toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä useita vuosia.

Osakas, Lakimies Petteri Lehtonen

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n perustajalla Petteri Lehtosella on yli 15-vuoden kokemus matkailuun liittyvästä lainsäädännöstä ja koko elämän mittainen intohimo kaikkeen matkustamiseen liittyvään. Lakimiehenä Petterin etuihin kuuluvat ehdottomasti se, että hän osaa yhdistää oman laajan tietämyksensä käytännön matkustamiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi lippusääntöjen tulkinnan tai paikallisen kulttuurin tuomat haasteet, lainsäädäntökehikkoon. Näin ollen hän kykenee antamaan asiakkaillensa erittäin syväluotaavan ratkaisun kohdattuihin ongelmiin, mikä ei jää pelkästään lakijargonin tasolle.

Petteri Lehtosen työkokemus sisältää yli vuosikymmenen verran matkatoimistojen valvontaa Kuluttajaviraston apulaisjohtajan virassa sekä useisiin kansallisiin sekä EU:n matkustamiseen liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin osallistumisen. Hänellä on myös erittäin laaja kansainvälinen kontaktiverkosto yleis- ja matkailujuridiikan osalta. Petterillä on yhteistyötahoja Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa, joiden avulla monikansalliset juridiset kysymykset pystytään ratkaisemaan tehokkaasti.

Petteri Lehtonen on luennoinut matkustamiseen liittyvästä juridiikasta ja oikeuskäytännöstä lähes kaikilla mantereilla. Hän toimii lisäksi aktiivisesti matkailu- ja turismilainsäädäntöä seuraavassa yhdistyksessä IFTTA:ssa (International Forum of Travel and Tourism Advocates) ja on toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä useita vuosia.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top