lakilehtonen-logo-uusi

Matkatoimistoille

Tarjoamamme palvelut matkatoimistoille

Missä asioissa voimme palvella matkatoimistoja?

Haastavien reklamaatioiden käsittely

Reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vasta siinä vaiheessa, kun matkatoimisto on pyrkinyt sopimaan asian ensiksi itse, mutta asiakas ei ole halukas sovintoon.

Matkailulain­säädännön konsultointi

Matkailulain­säädäntö kuten matkailu on globaalia. Yrityksellämme on kattava kansainvälinen verkosto, jonka avulla pystymme avustamaa matkatoimistoja suomalaisessa, EU-tason sekä kansainvälisessä lainsäädännössä.

Ota Yhteyttä

1763Minna_H

Minna Pyykölä

Asiakkuusjohtaja
Yhteystiedot
+358 41 313 8478
minna@lakilehtonen.fi
services-1

Petteri Lehtonen

Osakas, OTK
Yhteystiedot
     

Tältä sivulta löydät

     

Haastavien reklamaatioiden käsittely

Mitä tilanteissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää vai onko se sitä koskaan? Olemme menestyksekkäästi hoitaneet useamman yrityksen kanssa reklamaatioiden ulkoistamista, joten seuraavassa on meidän omia mietteitämme siitä, koska ulkoistaminen tuo resurssi- ja kustannussäästöjä.

Sisäinen reklamaatioiden käsittely on yleensä kannattavinta hoitaa siihen pisteeseen, kun asiakas tyytyy yrityksen tarjoamaan vastaukseen. Vastaus voi olla pahoittelu, lahjakortti seuraavaa matkaa varten tai yksinkertaisesti rahakorvaus. Tämmöisissä tilanteissa yritys voi usein luottaa siihen, että asiakas kokee yrityksen tarjoaman vastauksen mieleiseksi ja näin ollen asiakas todennäköisesti palaa seuraavan matkan osalta käyttämään saman yrityksen palveluita.

Mikäli kuitenkin useamman yrityksen jälkeen asiakas ei koe matkatoimiston antamaa vastausta mieleisekseen, syntyy asiakkaan ja yrityksen välille luottamuspula, joka ei todennäköisesti johda uuteen matkatilaukseen. Nämä ovat meidän näkemyksemme mukaan niitä tilanteita, joissa reklamaatioiden ulkoistaminen on järkevää.

Mitä hyötyjä reklamaatioiden ulkoistamisella sitten on? Usein vaikeat reklamaatiot liittyvät subjektiivisiin näkemyksiin matkan kulusta ja näin ollen reklamaatiokäsittely saattaa venyä pitkäksi ja raskaaksi prosessiksi. Tämä taas syö matkatoimiston henkilökunnan resursseja muusta kannattavasta liiketoiminnasta. Ulkoistamalla juuri nämä harvat reklamaatiot muiden hoidettaviksi mahdollistaa matkatoimiston henkilökunnan käyttämisen muuhun toimintaan. Lisäksi, kun otetaan huomioon, että lähes jokaiseen vaikean reklamaation ulkoistamiseen voidaan hyödyntää oikeusturvavakuutusta jää ulkoistamisen kustannukset varsin kohtuullisiksi.

     

Matkailulainsäädännön konsultointi

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on harvinainen lakitoimisto Suomessa, sillä meidän juuremme on syvästi matkailuun liittyvässä lainsäädännössä.  Avustamme matkailuun liittyvissä asioissa ainoastaan matkatoimistoja, jolla olemme pyrkineet minimoimaan esteellisyyskysymykset.

Koemme, että konsultointi on ongelmien ennaltaehkäisyä, kun taas vaativien reklamaatioiden hoitaminen on tulipalojen sammuttamista. Esimerkiksi hyvin laaditut sopimusehdot sekä kohdemaan lainsäädännön tunteminen ovat sellaisia asioita, joiden avulla matkatoimisto kykenee hoitamaan lähes kaikki eteen tulevat ongelmat.

Lakitoimistomme osaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on Suomen parasta. Henkilökuntamme on osallistunut muun muassa useiden vakioehtojen neuvotteluihin molemmilla puolilla pöytää sekä kansallisiin ja EU-tason lainsäädäntöhankkeisiin, jopa niin, että nykyinen matkapakettilainsäädäntö on osin osakkaamme Petteri Lehtosen kirjoittamaa. Lisäksi toimistollamme on mahdollisuus konsultoida lakitoimistoja ympäri maailman, mikäli koemme, ettei oma osaamisemme riitä kyseisen ongelman ratkaisemiseksi.

     

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Osaamisemme matkailulainsäädännön alalta

Osakas, Lakimies Petteri Lehtonen

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n perustajalla Petteri Lehtosella on yli 15-vuoden kokemus matkailuun liittyvästä lainsäädännöstä ja koko elämän mittainen intohimo kaikkeen matkustamiseen liittyvään. Lakimiehenä Petterin etuihin kuuluvat ehdottomasti se, että hän osaa yhdistää oman laajan tietämyksensä käytännön matkustamiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi lippusääntöjen tulkinnan tai paikallisen kulttuurin tuomat haasteet, lainsäädäntökehikkoon. Näin ollen hän kykenee antamaan asiakkaillensa erittäin syväluotaavan ratkaisun kohdattuihin ongelmiin, mikä ei jää pelkästään lakijargonin tasolle.

Petteri Lehtosen työkokemus sisältää yli vuosikymmenen verran matkatoimistojen valvontaa Kuluttajaviraston apulaisjohtajan virassa sekä useisiin kansallisiin sekä EU:n matkustamiseen liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin osallistumisen. Hänellä on myös erittäin laaja kansainvälinen kontaktiverkosto yleis- ja matkailujuridiikan osalta. Petterillä on yhteistyötahoja Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa, joiden avulla monikansalliset juridiset kysymykset pystytään ratkaisemaan tehokkaasti.

Petteri Lehtonen on luennoinut matkustamiseen liittyvästä juridiikasta ja oikeuskäytännöstä lähes kaikilla mantereilla. Hän toimii lisäksi aktiivisesti matkailu- ja turismilainsäädäntöä seuraavassa yhdistyksessä IFTTA:ssa (International Forum of Travel and Tourism Advocates) ja on toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä useita vuosia.

     

Päälakimies Mikko Laakso

Päälakimies Mikko Laakso siirtyi Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:lle suoraan Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkayksikön lakimiehen tehtävästä, missä hänen vastuulleen kuului muun ohessa matkatoimistojen neuvominen, kansallisista matkapakettiehdoista neuvotteleminen Suomen Matkailualan Liiton kanssa sekä EU-sääntelytyöhön osallistuminen EU-komissiossa. Ennen valmistumistaan Mikko työskenteli Kuluttajaviraston valmismatkayksikössä tarkastajana kahdessa projektissa ja kirjoitti Pro gradu-työnsä valmismatkajärjestäjän maksukyvyttömyystilanteessa sovellettavasta asiakkaansuojasta.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:llä Mikko on edustanut tuomioistuimessa menestyksekkäästi mm. matkailualan yrityksiä riita-asioissa niin kuluttaja- kuin yritysriidoissa, ja laaja kokemus riidanratkaisusta kuuluu Mikon ehdottomiin vahvuusalueisiin. Riidanratkaisun lisäksi Mikko on luennoinut matkailuyrittäjille mm. sopimusoikeudellisista kysymyksistä sekä kirjoittanut kaksi artikkelia matkapakettidirektiivistä sekä suomalaisen matkailuoikeuden erityispiirteistä eurooppalaista matkailuoikeutta käsitteleviin kokoelmateoksiin.

     

Asiakasjohtaja Minna Pyykölä

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n asiakasjohtaja Minna Pyykölällä on matkailualla monelle tuttu kasvo. Hänellä on 20-vuoden kokemus matkailualalta erilaisista työtehtävistä sekä laaja koulutus hotelli-, matkailu- ja ravitsemisalalta. Minna onkin sanonut, että hän voi lähetä matkailualalta mutta matkailu ei lähde hänestä. Hänen yhtenä suurena intohimona ja kiinnostuksen kohteena vapaa-ajalla ovat edelleen matkailu ja erilaiset kulttuurit. Vahva matkailualan kokemus yhdistettynä lainsäädännölliseen ymmärtämiseen ja osaamiseen mahdollistaa asiakkaille laaja-alaisen käytännön kokemuksen sekä näkemyksen kohdattujen ongelmien ratkaisemiseksi. Minna on kohdannut vuosien varrella moninaisia tilanteita, ja hän ei helposta hätkähdä; pulmallinen tilanne herättää hänen ongelmaratkaisukykynsä esiin, joka onkin hänen vahvuutensa. 

Minna Pyykölä on matkailualan työhistoriansa aikana työskennellyt muun muassa Suomen suurimpien matkanjärjestäjien palveluksessa. Hänen vastuulleen on kuulunut yli 10 vuoden ajan tiimit, joiden tärkeimpiin työtehtäviin kuului muun muassa matkaehdot ja niiden laadinta, poikkeustilanteiden hallinta, reklamaatioiden ja kuluttajariitalautakunnalle menneiden tapausten käsittely. Hän on vastannut lukuisissa matkailualan järjestelmäprojekteissa järjestelmien määräysten ja säädösten mukaisuudesta yhteistyössä yritysten lakimiesten kanssa. Lisäksi hän on kouluttanut ja perehdyttänyt asiakaspalvelijoita matkailualanlainsäädännöstä, ja poikkeustilanteista sekä laatinut useita ohjeistuksia ja toimintamalleja kyseisten aihealueiden tiimoilta. 

Minna Pyykölä on kuulunut useampaan matkailualan lainsäädäntöä koskevaan työryhmään, joista merkittävin oli Suomen Matkailualan liitto Ry:n lakityöryhmä. Kuuluessaan työryhmään hänen tehtävänään oli kommentoida tulevaa matkatoimistojen toimintaa säätelevää pakettimatkalainsäädäntöä ja osallistua alan yleisten matkapakettiehtojen laatimiseen.

     

Asiakasvastaava Anita Palosvirta

Pitkän, lähes 40-vuotisen uran matkailualalla tehnyt Anita Palosvirta on kokenut asiakaspalvelun ammattilainen ja ollut monessa mukana. Anita on tehnyt töitä matkanjohtajuuksista esimiestyöhön, sisäisistä koulutuksista toiminnan kehittämiseen sekä myyntiä kaikissa kanavissa. Asiakaspalvelu onnistuu myös ruotsiksi, sillä ura alkoi aikoinaan Tukholmassa. Viimeiset 10 vuotta Anita Palosvirta on keskittynyt urallaan hoitamaan reklamaatioita ja matkustuksen poikkeustilanteita.  Tietoisuus matkailun haasteista sai täysin uusia ulottuvuuksia koronapandemian vallatessa maan toisensa jälkeen.

Kaikenlaisista tilanteista on selvitty niin matkoilla maailmalla kuin toimistopöydän takana, eikä Anita   arkaile tarttua uusiin haasteisiin.  Vaikka asiakaskohtaamiset olisivatkin samansisältöisiä, asiakkaat tekevät  niistä ainutlaatuisia. Kahta samanlaista päivää tai asiakasta ei ole, mikä motivoikin Anitaa joka päivä.

Vaikka matkailu on Anitalle nykyään enemmän harrastus kuin työ on selvää, että jossain muodossa matkailu on aina oleva mukana Anitan elämässä ja tuo varmasti sisältöä siihen jatkossakin.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.
Siinä selvitämme, miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n

Uusimmat  artikkelit

Ota yhteyttä +358 9 3540 7111

[]
1 Step 1
Nimi
accessibility
Puhelinnumero
call
Lyhyt selostus asiasta
0 / 2000
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Jaa Laki Lehtosen sivut