lakilehtonen-logo-uusi

Välittäjän vastuu venekaupassa

Yleinen tilanne on se, että yksityishenkilö myy venettänsä välittäjänä toimivan myyjäliikkeen avustuksella. Tässä artikkelissa tarkastellaan tilanteita, joissa myyjäliike välittää yksityishenkilön venettä.
venekauppa ja välittäjän vastuu

Myyjäliikkeitä käytetään välittäjinä venekauppoja solmittaessa. Yleinen tilanne on se, että yksityishenkilö myy venettänsä välittäjänä toimivan myyjäliikkeen avustuksella. Myyjäliike voi toimia myös toisen elinkeinonharjoittajan lukuun, mutta tällainen toiminta on yleisempää palvelualoilla, esimerkiksi huolto- ja korjauspalveluissa. Tarkastelu kohdistuukin tästä johtuen tilanteisiin, joissa myyjäliike välittää yksityishenkilön venettä.

Myyjäliike venekaupan välittäjänä

Aluksi on hyvä selventää myyjäliikkeen rooli välittäjänä. Kun yksityishenkilö käyttää myyjäliikettä välittäjänä veneensä myymiseksi, toimii myyjäliike tällöin myyjän eli venettä myyvän yksityishenkilön lukuun. Kauppatapahtuma toteutetaan usein ainoastaan myyjäliikkeen ja ostajan välillä, eikä todellinen myyjä ole osallisena kaupanteossa. Sopimus venekaupasta puolestaan solmitaan ainoastaan ostajan ja myyjän välillä, eikä välittäjä ole osallisena kauppasopimuksessa.

Myyjäliikkeen rooli veneen välittäjänä on kuitenkin voinut jäädä ostajalle epäselväksi. Jos ostajalle ei ole tuotu selkeästi ilmi myyjäliikkeen todellista roolia, voi tämä johtaa siihen, että ostaja kuvittelee tekevänsä kauppaa suoraan myyjäliikkeen kanssa. Ostajalle voi tulla yllätyksenä, kun lopulta sopimusasiakirjoista tai -ehdoista ilmeneekin, että kauppa onkin hänen ja toisen yksityishenkilön välinen. Jottei myyjäliike tai myyjä pysty hyödyntämään tällaista ostajan epätietoisuutta, on tämän vuoksi katsottu tärkeäksi säätää välittäjän vastuusta lailla. Kuluttajansuojalaki onkin näissä tilanteissa ostajan suojana.

Myyjäliikkeen vastuu venekaupassa

Ostajan oikeusturvan takaamiseksi välittäjällä on vastuu tehdystä venekaupasta. Myyjäliikkeellä on vastuu veneen virheistä ja viivästystilanteista kuin myyjäliike olisi veneen todellinen myyjä. Myyjäliikkeen vastuun laajuuteen ei vaikuta se, onko ostaja todellisuudessa ymmärtänyt myyjäliikkeen roolin vai ei; myyjäliikkeellä on joka tapauksessa vastuu veneen virheistä ja viivästystilanteista.

Myyjäliikkeen vastuu venekaupasta on perusteltua, sillä useimmissa tilanteissa myyjäliike on ratkaisevassa roolissa kaupanteossa. Myyjäliike on pääsääntöisesti vastuussa siitä, että ostaja saa oikeat tiedot veneestä ennen kaupan solmimista. Myyjäliike pystyy usein myös ammattitaitonsa puolesta tarkistamaan veneen todellisen kunnon ja siten antamaan päivitetyt ja oikeat tiedot veneen ominaisuuksista ja sen hetkisestä kunnosta. Lisäksi viivästystilanteissa myyjäliike on pääsääntöisesti vastuussa veneen oikea-aikaisesta luovutuksesta, eikä todellisella myyjällä ole useinkaan mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Vaikka myyjäliikkeellä on vastuu veneestä, ei tämä kavenna todellisen myyjän vastuuta. Siten myyjäliike ja myyjä ovat yhteisvastuussa veneestä ostajaan nähden. Ostajalla on tämän vuoksi mahdollisuus kohdistaa vaatimuksensa veneen virheen tai viivästyksen perusteella kummalle taholle tahansa. Se, miten vastuunjako myyjäliikkeen ja myyjän välillä puolestaan ratkeaa, määräytyy yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Ostajan on kuitenkin syytä tiedostaa se, että kohdistaessaan vaatimuksia myyjäliikkeelle, määrittyy tämän vastuu kuluttajansuojalain säännösten mukaan. Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan sovellu kahden yksityishenkilön välisiin suhteisiin, joten ostajan kohdistaessa vaatimuksensa suoraan myyjälle, sovellettavana lakina toimii kauppalaki. Ostajan kannalta voikin olla turvallisempaa kohdistaa vaatimukset myyjäliikkeelle kuin suoraan myyjälle.

Voiko myyjäliike välttää vastuunsa?

Myyjäliike ei pääsääntöisesti pysty välttämään vastuutaan. Tästä poikkeuksena on kuitenkin tilanteet, joissa myyjäliikkeen rooli venekaupan välittäjänä on ollut todella pieni. Esimerkiksi, jos myyjäliike on hoitanut ainoastaan myynti-ilmoituksen tekemisen, ei myyjäliike välttämättä joudu vastuuseen venekaupasta. Edellytyksenä vastuun välttämiselle on se, että ostaja on ollut tietoinen myyjäliikkeen pienestä roolista.

Venekauppoja tehtäessä myyjäliikkeen rooli on pääsääntöisesti kaupanteossa suurempi kuin esimerkiksi pelkän myynti-ilmoituksen tekeminen. Venekaupoissa voikin pääsääntönä pitää sitä, että välittäjänä toimiva myyjäliike on vastuussa venekaupasta siten kuin myyjäliike toimisi veneen todellisena myyjänä.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit