3.4.2020

Komission kannanotto vouchereihin

Komissio seisoo antamansa ohjeistuksen takana:

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=674033

Saksassa ehdotetaan Vouchereiden käyttöä

Saksassa on perustettu valtion puolelta ns. “Corona Cabinet”, eli työryhmää pohtimaan toimia Koronan aiheuttamien haittojen minimoimiseksi.

Tanska takaa matkustajien rahat rahaston kautta

Tanska on saanut EU:lta luvan lainoittaa matkapaketteja ja lentoja turvaavaa rahastoa, jotta rahasto voi palauttaa matkustajien rahat.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_576

Scroll to Top