lakilehtonen-logo-uusi

PALVELUNTARJOAJA

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy +358 93540 7111, toimisto@lakilehtonen.fi Toimisto on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriiin. Y-tunnus on 2735060-9. Toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen lakia luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista.

KULUTTAJAN PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etäviestimen välityksellä tehty toimeksianto  14 päivän kuluessa siitä, kun olen vahvistanut toimeksiantosopimuksen. Halutessaan käyttää tätä peruuttamisoikeutta asiakkaan on ilmoitettava siitä minulle kotisivulla olevaa peruuttamislomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta edellä mainitun 14 päivän pituisen peruuttamisajan päätyttyä, ellei kuluttaja-asiakas nimenomaisesti pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan aikaisemmin. Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisaikana. Palkkion maksuun voidaan käyttää asiakkaan suorittamaa ennakkomaksua. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sähköisten asiakirjojen, verkkoseminaarien ja vastaavien palveluiden tilauksissa, jos tilatun tuotteen lähetys on käynnistynyt, asiakas on maksanut tilauksen ja siten hyväksynyt peruuttamisoikeuden menettämisen.