Liikehuoneistojen vuokraaminen

Liikehuoneiston vuokraamiseen liittyviä oikeudellisia artikkeleita.

Määräaikaisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen

Määräaikaisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen

Määräaikaisiin vuokrasuhteisiin liittyy usein omia erityispiirteitään verrattuna toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasuhteisiin. Varsinkin vuokrasuhteen päättymistilanteessa määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia koskevat omat säännökset. Kuitenkin purkutilanteita säännellään samanlailla.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Laissa liikehuoneistojen vuokrauksesta on nimenomainen säännös koskien vuokranantajan oikeutta purkaa vuokrasopimus. Säännös antaa mahdollisuuden vuokranantajalle seitsemässä eri tilanteessa purkaa vuokrasopimuksen. Kaikkien purkuperusteiden osalta edellytetään kuitenkin sitä, että purkamisperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäistä suurempi merkitys vuokranantajalle.

Kuinka irtisanoa liikehuoneiston vuokrasopimus

Kuinka irtisanoa liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimukset voidaan tehdä sekä määräaikaisiksi että toistaiseksi voimassa oleviksi. Kun vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, päättyy vuokrasuhde pääsääntöisesti vasta silloin kun jompikumpi sopimusosapuolista haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen. Määräaikaisten vuokrasopimusten kohdalla irtisanominen tulee kyseeseen vain muutamassa poikkeustapauksessa.

Pikaopas liikehuoneiston vuokrasopimuksen tekemiseksi

Pikaopas liikehuoneiston vuokrasopimuksen tekemiseksi

Tässä pikaoppaassa tehdään hiukan tarkempi katsaus liikehuoneistojen vuokraukseen. Tarkastelu kohdistuu liikehuoneiston vuokrasopimuksen tekemiseen, ja tarkoituksena on nostaa esiin pääpointit, jotka olisi hyvä huomioida liikehuoneiston vuokrasopimuksen tekemisessä.

Scroll to Top
Vieritä ylös